Vincent van Gogh (Venray)

Het Vincent van Gogh Instituut is een specialistische GGZ-instelling in Venray (Limburg). Mensen met psychische problemen of verslavingsproblemen kunnen hier terecht voor een behandeling. HAN-studenten volgen hier Interprofessioneel Praktijkonderwijs.

samen werken aan een project

studiejaar 22/23, semester 2 Startbijeenkomst Vincent van Gogh

De startbijeenkomst voor studenten is op maandag 6 februari van 09.00 tot 12.00 uur, op locatie Oostsingel 5 in Venray. Nadere info ontvang je van de praktijkdocenten. Graag tot dan!

Leren en innoveren in de wijk

Als student leer, werk en innoveer je samen met de cliënt, de zorgprofessionals, en zo mogelijk ook met het sociale netwerk van de cliënt.

De professionals van VVGI staan open voor vernieuwing, en nodigen je uit om met innovatieve ideeën te komen die de revalidatie, de zorg en het welzijn van de cliënten kunnen ondersteunen.

Als student leer, werk en innoveer je samen met de cliënt, de zorgprofessionals, en zo mogelijk ook met het sociale netwerk van de cliënt.

Afstemming tussen werkveld, docenten en studenten

Studenten werken nauw samen op de leerwerkplek met elkaar en met docenten. Opdrachten voor studenten komen voort uit vragen van de praktijk.

Professionals kunnen projectvoorstellen aandragen. Groepjes studenten schrijven vervolgens in op een project dat aansluit bij hun interesse. Ze werken interprofessioneel aan de uitvoering van het project.

Van de studenten verwachten we dat ze elke maandagochtend en -middag aanwezig zijn op VVGI:

 • Maandagochtend van 09.00-12.00 voor een vast contactmoment met de praktijkdocent van de HAN
 • Maandagmiddag voor nader te bepalen activiteiten

Thema's

 • Sociale isolatie: hoe dit aan te pakken (denk aan vrijwilligers/maatjes werven)
 • Inactiviteit: er wordt weinig bewogen, is er behoefte om dit aan te pakken? En hoe doe je dit dan?
 • Groepsdynamiek binnen de woongroep: het is een woonafdeling met weinig mogelijkheden en ruimte voor cliënten. Hierdoor zitten ze 24 uur per dag erg dicht op elkaar. Hoe kan dit verbeterd worden?
 • Dagbesteding: zinvol? Welke ritme is wenselijk? Welke structuur is wenselijk? Moet dit op de afdeling? Triple C/eigen regie: prioriteit

Aansluiting bij opleidingen

Deze thema's sluiten aan bij alle opleidingen in het domein Gezondheid, Welzijn en Sport.

Mogelijke opdrachten

Vincent van Gogh biedt plaats aan 10 studenten per semester voor opdrachten in het kader van IPL (InterProfessioneel Leren).

De IPL opdrachten zijn divers in te vullen. In ieder geval zijn studenten welkom om te ondersteunen bij het:

 • bevorderen van kwaliteit en doelmatigheid van zorg waarbij de cliënt centraal staat;
 • ontwikkelen van een cultuur, waarin iedereen zich veilig voelt en mag leren in een omgeving die daartoe inspireert;
 • leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van een lerende cultuur;
 • ontwikkelen van een reflectieve houding door de organisatie en de medewerkers;
 • ontwikkelen van een groter leervermogen bij leerlingen;
 • creëren van meer tijd per cliënt; meedenken over het anders inrichten van taken.

Praktische gegevens Contact

Praktijkdocenten
Door van Tartwijk | E door.vantartwijk@han.nl 
Aanwezig op maandag

René van den Berg | E rene.vandenberg@han.nl 
Aanwezig op maandag

Locatie 
Vincent van Gogh Instituut, Poli Venray
Overloonseweg 4
5804 AV Venray

OV: station Venray/Oostrum
(ov-fietsen zijn aanwezig)

De bijeenkomsten met de praktijkdocent op maandagochtend zijn op de Overloonseweg 4. Voor de maandagmiddag kan het zijn, afhankelijk van het project, dat je op een andere locatie in Venray aan de slag gaat. Deze informatie ontvang je van de praktijkdocent.