Uden

In februari 2022 zijn we in Uden gestart met een nieuwe lab/werkplaats. In de regio Uden-Gemert bestaat al langer een samenwerking met de HAN, onder de noemer Living Lab Uden - Gemert. Bij de 2 middelgrote dorpen Uden en Gemert/Bakel heerst een gemoedelijk, bourgondisch dorpskarakter, waar sprake is van korte lijnen en verbinding. Verbindende thema’s als wonen, leefbaarheid en integraal werken staan centraal.

samen werken aan een project

Leren en innoveren in de praktijk

Ons Lab bevindt zich binnen de inspirerende omgeving van ondernemersverzamelgebouw ’t Handelshuys in Uden. Hier is een creatieve hotspot waar ondernemen en kunst en cultuur elkaar ontmoeten. We zijn te gast bij de Campus Uden, een plek van en voor jongeren om het beste van hun studiejaren te maken. De locatie bruist al van de creativiteit en verbindingen. 

Je maakt kennis met de omgeving van Uden of Gemert/ Bakel. Samen met je medestudenten, professionals en inwoners ontdek jij wat je voor hen kunt betekenen! Samen met jullie frisse blik, kennis en energie kunnen er nieuwe dingen worden bedacht, uitgeprobeerd of ideeën worden ingebracht voor de ondersteuning van de leefbaarheid van deze prachtige eigenzinnige dorpen. Bouw mee aan een leefbaar Uden-Gemert!  

Afstemming tussen docenten, studenten en werkveld

We werken met een wijkdocent die verbinder is tussen studenten en professionals en vrijwilligers in het gebied. De wijkdocenten begeleiden het leerproces, doen en denken mee.

Op donderdagochtend is de wijkdocent in het Handelshuys aanwezig en is er gelegenheid voor overleg en afstemming met je medestudenten en wijkdocent. Daarnaast organiseren we soms bijeenkomsten in de middag, bijvoorbeeld workshops, themalessen en pitches van opdrachtgevers. Het is fijn als je de donderdagmiddag zoveel mogelijk vrij kunt houden!

Samen met de opdrachtgever uit het werkveld maak je samen met je projectteam afspraken over doel, aanpak en beoogd eindresultaat. Van jullie bijdrage wordt gedurende de week enige flexibiliteit gevraagd met het oog op activiteiten die plaatsvinden.

Aan het eind van het traject sluiten we op een gezellige manier met elkaar om de resultaten met alle betrokkenen te delen.

Thema's

 • Ontmoeten
 • Jongeren
 • Positieve gezondheid
 • Integraal werken in buurten
 • Leefbaarheid
 • Wonen
 • Integratie van nieuwkomers

Mogelijke opdrachten/projecten

Voor het 2e semester zijn er de volgende opdrachten:

Leerkring Uden:

 • Jeugd en ontmoeting

Jongerenwerkorganisatie Compass in Uden wil graag zijn aanbod vergroten en aansluiten bij de behoefte van de jongeren. Tijdens een 3 daagse pressure cooker eind jan 2022 zal een start worden gemaakt in dit onderwerp. Jij zal met je groepje hierna aan de slag gaan met het opstarten en ontwikkelen van dit aanbod.

 • Organiseren buurtdag

De Boogerd is een volkswijk in Uden. De afgelopen jaren is er sterk in gezet om de leefbaarheid te verbeteren. Opdrachtgever Area (wooncoöperatie) wil als interventie een buurtdag organiseren, waar ontmoeten centraal staat. Met je groepje ga je aan de slag met deze organisatie van deze buurtdag. Je onderzoekt wat voor wijk het is en welke behoefte er is m.b.t. deze buurtdag, waarna je een fantastische dag voor de bewoners zal gaan organiseren.  

 • Uitbouwen Campus Uden

Campus Uden is de plek van en voor jongeren om het beste uit hun studiejaren te halen. Een jaar geleden is de Campus gestart en zeer hard gegroeid, waardoor er verschillende vragen en projecten liggen om verder te ontwikkelen op het gebied van studie, ontmoeten en ontwikkelen. Samen met de opdrachtgever ga je onderzoeken waar nog behoeftes liggen bij de campusleden en ga je met dit project samen met de groepje aan de slag om deze uit te voeren.    

Leerkring Gemert/ Bakel

 • Positieve gezondheid

In Huize Padua/ Handel ga je aan de slag met het maken van een 0-meting, het in kaart brengen van de vitaliteit en sociale verkracht in deze omgeving. Dit aan de hand van de gedachtegoed van Positieve gezondheid. Je gaat aan de slag met het vergaren van algemene gegevens van nu relevante parameters en aanvullende indicatoren vanuit het werkveld zoals vitaliteitskenmerken t.a.v. sociale veerkracht. Daarna ga je deze toetsen in de leefomgeving en een omschrijving maken van de situatie van de 0-meting.

 • Leefbaar Bakel

Afgelopen semester heeft een minorgroep onderzoek gedaan om kansen om de leefbaarheid in het dorp Bakel te waarborgen, verbeteren en toekomstbestendig te maken. Wonen, zorg en ontmoeten zijn de thema’s waar je samen met je groepje mee aan de slag gaat. Hoe verhouden deze onderwerpen zich tot elkaar en hoe maak je de connectie hiertussen? Bijv. in de plannen voor de realisatie van een MFA (multifunctionele accommodatie of de woonproblemen voor jongeren en ouderen. Bij bewoners ga je de behoefte pijlen en op zoek naar oplossingen die deze connectie tussen zorg, wonen en ontmoeten legt.    

Aansluiting bij opleidingen

Deze thema's sluiten aan bij alle opleidingen in het domein Gezondheid, Welzijn en Sport.

Partners

Leerkring Uden:

 • Area wonen
 • Stichting Compass
 • Campus Uden
 • Stichting MuzeRijk
 • Thema vastgoed
 • Brabantzorg
 • Ons Welzijn

Leerkring Gemert/ Bakel:

 • Woningcoöperatie Goed Wonen
 • De stem van Bakel
 • Zorgboog
 • Oro

Praktische gegevens Contact

Wijkdocent
Karin Thuis | E Karin.Thuis@han.nl | T 06 - 10 10 62 31
Aanwezig op donderdagochtend

Locatie
Ondernemersverzamelgebouw 't Handelshuys
Udenseweg 2
5405 PA Uden

We zijn hier te gast bij Campus Uden.