Spijkerkwartier (Arnhem)

Spijkerkwartier is een karakteristieke wijk, vlakbij het centrum van Arnhem. In de wijk vind je veel studenten, kunstenaars, oude mooie huizen en sociale woonvoorzieningen. Er zijn meer dan 30 bewonersgroepen actief op allerlei gebieden, zoals kunst, eten, groen en gezondheid.

werken aan een project

Studiejaar 24/25, semester 1 

Startbijeenkomst Spijkerkwartier

Info volgt

Leren en innoveren in de wijk

Er zijn al jaren studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein, Universiteit Wageningen en ook van de HAN actief in de wijk Spijkerkwartier. Er zijn veel kansen om te leren en innoveren. Er zijn zowel scholen, sociale voorzieningen als zorgvoorzieningen in de wijk.

Afstemming tussen werkveld, docenten en studenten

In lab/werkplaats Spijkerkwartier werken wij vanuit de ‘DAZO’, een centrale ruimte midden in de wijk. Dit is een broedplaats voor sociale buurtondernemers en actieve studenten. De vaste dag voor wijkdocenten is de woensdag. De plenaire bijeenkomsten met studenten vinden plaats op woensdagochtend, van 09.30-12.00 uur, waarbij aanwezigheid verplicht is. Dan is er ook de gezamenlijke lunch in de broedplaats, waarbij met elkaar, met betrokken bewoners en andere studenten ideeën en andere onderwerpen worden uitgewisseld. 

Daarnaast doe je minimaal 4 uur mee aan activiteiten in de wijk (zoals: school/ moestuin activiteiten, nieuwkomers begeleiden, maatjes bij ouderen enz.) om van daaruit met andere studenten en wijkbewoners projecten verder te ontwikkelen.

Thema's

 • Kansgelijkheid (sociale rechtvaardigheid en verkleinen van gezondheidsverschillen)
 • Kunst is gezond (Sociaal artistiek werken,samenwerken met kunstenaars in de wijk om een gezonde inclusieve wijk te bevorderen)
 • Activeren en verbinden van mensen in de wijk (nieuwkomers, ouderen, studenten, kinderen, langdurig werklozen)
 • Gezonde wijk (formele en informele zorg)
 • Samenwerken met bewoner (en professionals) aan maatschappelijke thema’s zoals armoede, eenzaamheid, (zingeving, ontmoeting, kwaliteit van het bestaan), verslaving, overlast, veiligheid, circulariteit
 • Energie armoede en circulariteit (gedragsverandering)
 • Actief burgerschap en leefomgeving (zwerfvuil, groen, natuureducatie)

Aansluiting bij opleidingen

Deze thema's sluiten aan bij alle opleidingen in het domein Gezondheid, Welzijn en Sport.

Mogelijke opdrachten

Samen met de andere studenten ga je de wijk verkennen en vorm je het Spijkerstudententeam. De vragen uit de wijk worden met de studenten van andere opleidingen én wijkbewoner of professionals uit de wijk opgepakt en tot opdrachten geformuleerd, waarbij we haalbare resultaten met elkaar afspreken. De opdrachten worden mede door de student zelf vormgegeven. Je doet mee aan 1 van de volgende projectlijnen waar je met betrokken wijkbewoners en medestudenten verdere concrete projecten ontwikkeld en resultaten afspreekt.

 • Kunst is gezond (samenwerken met kunstenaars uit de wijk om de leefbaarheid in de wijk te vergroten)
 • Spijkerkracht: activeren en talenten inzetten voor de wijk van ouderen
 • Kindvriendelijke wijk
 • Spijkerstudenten en jongeren in de wijk
 • Circulair spijkerwartier (circulaire projecten met een sociaal doel)
 • Energie armoede (sociale aspecten van mensen met een kleine beurs)
 • Duurzaamheid vanuit sociaal perspectief ontwikkelen

Samenwerkingspartners

Praktische gegevens 

Contact

Wijkdocenten
Gertrude Kuyvenhoven | E Gertrude.Kuyvenhoven@han.nl | T 06-27 15 04 47
Aanwezig op woensdag

Almi Hanselman | E Almi.Hanselman@han.nl
Aanwezig op woensdag

Locatie 
DAZO 125
Spijkerstraat 125
6828 DC Arnhem

De lab/werkplaats biedt plek aan studenten Interprofessioneel Praktijkleren (IPL) en studenten Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn (PZW).