Spijkerkwartier (Arnhem)

Spijkerkwartier is een karakteristieke wijk, vlakbij het centrum van Arnhem. In de wijk vind je veel studenten, kunstenaars, oude mooie huizen en sociale woonvoorzieningen. Er zijn meer dan 30 bewonersgroepen actief op allerlei gebieden, zoals kunst, eten, groen en gezondheid.

samen werken aan een project

Leren en innoveren in de wijk

Er zijn al jaren studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein, Universiteit Wageningen en ook van de HAN actief in de wijk Spijkerkwartier. Er zijn veel kansen om te leren en innoveren. Er zijn zowel scholen, sociale voorzieningen als zorgvoorzieningen in de wijk.

Elke donderdagochtend is de vaste bijeenkomst met alle studenten.

Afstemming tussen werkveld, docenten en studenten

In lab/werkplaats Spijkerkwartier werken wij vanuit de ‘DAZO’, een centrale ruimte midden in de wijk. Dit is een broedplaats voor sociale buurtondernemers en actieve studenten. De vaste dag voor wijkdocenten is de donderdagochtend. De plenaire bijeenkomsten met studenten plaats op donderdagochtend, van 09.30-12.00 uur, waarbij aanwezigheid verplicht is. Dan is er ook de gezamenlijke lunch in de broedplaats, waarbij met elkaar, met betrokken bewoners en andere studenten ideeën en andere onderwerpen worden uitgewisseld. 

Daarnaast doe je minimaal 4 uur mee aan activiteiten in de wijk (zoals: school/ moestuin activiteiten, nieuwkomers begeleiden, maatjes bij ouderen enz.) om van daaruit met andere studenten en wijkbewoners projecten verder te ontwikkelen.

Thema's

 • Kansgelijkheid (sociale rechtvaardigheid en verkleinen van gezondheidsverschillen)
 • Activeren en verbinden van mensen in de wijk (nieuwkomers, ouderen, studenten, kinderen, langdurig werklozen)
 • Gezonde wijk (formele en informele zorg)
 • Samenwerken met bewoner (en professionals) aan maatschappelijke thema’s zoals armoede, eenzaamheid, (zingeving, ontmoeting, kwaliteit van het bestaan), verslaving, overlast, veiligheid
 • Sociale wijkondernemingen
 • Energietransitie (gedragsverandering)
 • Actieve burgerschap en leefomgeving (zwerfvuil, groen, natuureducatie)
 • Kenniskwartier (de kennis uit de onderwijsinstellingen in de wijken brengen)

Aansluiting bij opleidingen

Deze thema's sluiten aan bij alle opleidingen in het domein Gezondheid, Welzijn en Sport.

Mogelijke opdrachten

Samen met de andere studenten ga je de wijk verkennen en vorm je het spijkerstudententeam. De vragen uit de wijk worden met de studenten van andere opleidingen én wijkbewoner of professionals uit de wijk opgepakt en tot opdrachten geformuleerd, waarbij we haalbare resultaten met elkaar afspreken. De opdrachten worden mede door de student zelf vormgegeven. Je doet mee aan 1 van de volgende projectlijnen waar je met betrokken wijkbewoners en medestudenten verdere concrete projecten ontwikkeld en resultaten afspreekt.

 • Spijkerouderen: activeren en hun talenten inzetten voor de wijk
 • Kindvriendelijke wijk
 • Spijkerstudenten en jongeren in de wijk
 • Nieuwkomers
 • Sociale wijk ondernemingen (Arnhem breed in samenwerking met andere Arnhemse labs/werkplaatsen)
 • Duurzaamheid vanuit sociaal perspectief ontwikkelen in samenwerking met lector van de HAN. Zo mogelijk met studenten van techniek.

Samenwerkingspartners

Praktische gegevens Contact

Wijkdocenten
Linda Kamola | E L.Kamola@han.nl | T 06-16 35 90 33
Aanwezig op donderdagochtend
Gertrude Kuyvenhoven | E Gertrude.kuyvenhoven@han.nl
Aanwezig op donderdagochtend en in overleg

Locatie 
DAZO 125
Spijkerstraat 125
6828 DC Arnhem

De locatie biedt plek aan studenten Interprofessioneel Praktijkleren (IPL) en studenten Interprofessioneel Onderzoek (IPO).