Siza (Arnhem)

Binnen de leerwerkplaats van Siza leer je over autisme, het begeleiden van mensen met autisme en/of over sociaal-artistiek werken. Er zijn twee woonlocaties aangesloten bij de leerwerkplaats: de Arnhemsestraatweg in Velp en de Arnhemse Allee in Arnhem. Daarnaast werken we samen met theatergezelschap Speels Collectief, waarin mensen met en zonder beperking theater maken. Samen werken we aan praktijkverbeteringen.

samen werken aan een project

Leren en innoveren in de wijk

Bij beide locaties en bij Speels Collectief staat het leren centraal. Je leert onder meer over algemene persoonskenmerken die samengaan met autisme, over de uitdagingen waarmee mensen met ASS (autisme-spectrum stoornis) te maken hebben en over de dagelijkse begeleiding van deze doelgroep. Bij Speels Collectief leer je onder meer over inclusief theater en sociaal-artistiek werken. Een belangrijke doelstelling is gelegen in het samen verkrijgen van meer inzicht in autisme, in begeleidingsvraagstukken en sociaal-artistiek werken. Ook is het doel om bij te dragen aan onderzoek en innovatie op het gebied van vraagstukken rondom participatie, eenzaamheid, ervaringsdeskundigheid, inclusie, kunst en technologie.

Afstemming tussen werkveld, docenten en studenten

Studenten werken op de leerwerkplek nauw met elkaar samen, met docenten en met professionals van Siza. Opdrachten voor studenten komen voort uit vragen van de praktijk.

Professionals kunnen projectvoorstellen aandragen. Groepjes studenten schrijven vervolgens in op een project, dat aansluit bij hun interesse. Ze werken interprofessioneel aan de uitvoering van het project. Door de COVID19-ontwikkelingen kan het contact met de doelgroep minimaal zijn.

Aanwezigheid studenten

De gezamenlijke bijeenkomsten van deze leerwerkplaats zijn op woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur en vinden door de Corona-omstandigheden grotendeels online plaats. Buiten deze bijeenkomsten werk je deels zelfstandig / deels begeleid aan je opdracht.

Mocht je interesse hebben om te participeren in activiteiten van Speels Collectief: de repetities vinden plaats op vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur in Arnhem, in fysieke vorm. De locaties Arnhemsestraatweg en Arnhemse Allee zijn beiden met het openbaar vervoer (bus of trein) te bereiken.

Thema's

  • Participatie
  • Eenzaamheid
  • Technologie
  • Ervaringsdeskundigheid
  • Sociaal-artistiek werken

Aansluiting bij opleidingen

Deze thema's sluiten aan bij alle opleidingen in het domein Gezondheid, Welzijn en Sport.

Mogelijke opdrachten

De opdracht waarmee je aan de slag gaat, hangt samen met de locatie/het collectief waar jij voor kiest.

  • Bij de Arnhemsestraatweg staan de thema’s eenzaamheid en maatschappelijke participatie centraal.  
  • Bij de Arnhemse Allee liggen vooral vragen rondom de werkzaamheid van het concept van beschermd wonen, de inzet van technologie en werkzame factoren die leiden tot zelfredzaamheid.
  • Speels Collectief wil meer weten over de kracht van sociaal-artistiek werken. Met een klein onderzoek draag je bij aan meer kennis.

Praktische gegevens Contact

Praktijkdocenten
Bram Wicherink | E Bram.Wicherink@han.nl | T 06-30 877 239
Aanwezig op woensdag
Astrid Timman | E Astrid.Timman@han.nl | T 06-55 29 10 37
Aanwezig op woensdag

Betrokken locaties 
Arnhemsestraatweg 5 en 7, Velp  

Arnhemse Allee, Fluweelboomstraat, Arnhem (in de wijk Geitenkamp).