Siza (Arnhem)

Binnen de leerwerkplaats van Siza leer je onder meer over autisme en het begeleiden van mensen met autisme. Er zijn twee woonlocaties aangesloten bij de leerwerkplaats: de Arnhemsestraatweg in Velp en de Arnhemse Allee in Arnhem. Ook is de leerwerkplaats betrokken bij de gemengde woongemeenschap ElderBuren. Samen werken we aan praktijkverbeteringen.

samen werken aan een project

studiejaar 23/24, semester 1 

Startbijeenkomst Siza

De startbijeenkomst voor studenten is op woensdag 6 september van 10.00 tot 12.00 uur bij Siza, Kemperbergerwerg 139e in Arnhem. Nadere info ontvang je van de praktijkdocent. Graag tot dan!

Leren en innoveren in de wijk

Bij lab/werkplaats Siza staat het leren centraal. Je leert onder meer over algemene persoonskenmerken die samengaan met autisme, over de uitdagingen waarmee mensen met ASS (autisme-spectrum stoornis) te maken hebben en over de dagelijkse begeleiding van deze doelgroep. Een belangrijke doelstelling is gelegen in het samen verkrijgen van meer inzicht in autisme en in begeleidingsvraagstukken. Ook is het doel om bij te dragen aan onderzoek en innovatie op het gebied van vraagstukken rondom participatie, eenzaamheid, ervaringsdeskundigheid, inclusie, kunst en technologie.

Afstemming tussen werkveld, docenten en studenten

Studenten werken op de leerwerkplek nauw met elkaar samen, met docenten en met professionals van Siza. Opdrachten voor studenten komen voort uit vragen van de praktijk.

Professionals kunnen projectvoorstellen aandragen. Groepjes studenten schrijven vervolgens in op een project, dat aansluit bij hun interesse. Ze werken interprofessioneel aan de uitvoering van het project.

Aanwezigheid studenten

De gezamenlijke bijeenkomsten van deze leerwerkplaats zijn op woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Buiten deze bijeenkomsten werk je deels zelfstandig / deels begeleid aan je opdracht.

Thema's

  • Participatie
  • Eenzaamheid
  • Technologie
  • Ervaringsdeskundigheid
  • Sociaal-artistiek werken

Aansluiting bij opleidingen

Deze thema's sluiten aan bij alle opleidingen in het domein Gezondheid, Welzijn en Sport.

Mogelijke opdrachten

De opdracht waarmee je aan de slag gaat, hangt samen met de locatie/het collectief waar jij voor kiest.

  • Bij de Arnhemsestraatweg staan de thema’s eenzaamheid en maatschappelijke participatie centraal.  
  • Bij de Arnhemse Allee liggen vooral vragen rondom de werkzaamheid van het concept van beschermd wonen, de inzet van technologie en werkzame factoren die leiden tot zelfredzaamheid.
Praktische gegevens 

Contact

Praktijkdocent
Bram Wicherink | E Bram.Wicherink@han.nl | T 06-30 877 239
Aanwezig op woensdagochtend

Locatie 
SIZA, Centraal Bureau
Kemperbergerweg 139E
6816 RP Arnhem (Schaarsbergen)

Het kan zijn dat we gedurende het semester ook aanwezig zijn op de locaties Arnhemsestraatweg in Velp en de Arnhemse Allee in Arnhem.