Rijnstate Ziekenhuis (Arnhem)

IN DE NABIJE TOEKOMST ZULLEN HIER WEER ACTIVITEITEN RONDOM INTERPROFESSIONEEL PRAKTIJKLEREN (IPL) PLAATSVINDEN. 

Rijnstate is een algemeen ziekenhuis in midden Gelderland. De hoofdvestiging van het ziekenhuis bevindt zich in Arnhem-Noord. In Velp, Zevenaar en Arnhem-Zuid bevinden zich nevenlocaties. Er werken bijna 4.900 personen, verdeeld over vijf locaties. Het heeft een verzorgingsgebied van circa 450.000 inwoners. Mensen met lichamelijk en psychische problemen kunnen hier terecht voor een behandeling en verpleegkundige zorg. Vanaf schooljaar 20-21 is het ook een locatie waar HAN-studenten Interprofessioneel onderwijs volgen.

samen werken aan een project

Leren en innoveren in de praktijk

Als student leer, werk en innoveer je samen met de cliënt, de zorgprofessionals, en zo mogelijk ook met het sociale netwerk van de cliënt.

De professionals van Rijnstate staan open voor vernieuwing, en nodigen je uit om met innovatieve ideeën te komen die de behandeling, revalidatie, zorg en het welzijn van de patiënten kunnen ondersteunen.

Er is binnen Rijnstate een grote verscheidenheid aan zorgverleners. Alle paramedische en de verpleegkundige beroepsgroep zijn vertegenwoordigd in deze organisatie.

Afstemming tussen werkveld, docenten en studenten

Studenten werken nauw samen op de leerwerkplek met elkaar en met docenten. Opdrachten voor studenten komen voort uit vragen van de praktijk.

Professionals kunnen projectvoorstellen aandragen. Groepjes studenten schrijven vervolgens in op een project dat aansluit bij hun interesse. Ze werken interprofessioneel aan de uitvoering van het project.

Thema's

 • Multidisciplinaire samenwerking
 • Multidisciplinair Overleg (MDO)
 • Artsenvisite op een verpleegafdeling
 • Werkprocessen optimaliseren
 • Overdrachtsmomenten naar andere afdeling, zoals de SEH, OK en IC
 • Overdracht naar vervolginstelling

Mogelijke opdrachten/projecten

De IPL opdrachten zijn divers in te vullen. In ieder geval zijn studenten welkom om te ondersteunen bij het:

 • bevorderen van kwaliteit en doelmatigheid van zorg waarbij de cliënt centraal staat;
 • ontwikkelen van een cultuur, waarin iedereen zich veilig voelt en mag leren in een omgeving die daartoe inspireert;
 • leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van een lerende cultuur;
 • ontwikkelen van een reflectieve houding door de organisatie en de medewerkers;
 • ontwikkelen van een groter leervermogen bij stagiaires.

Aansluiting bij opleidingen

Deze thema's sluiten aan bij alle opleidingen in het domein Gezondheid, Welzijn en Sport.

Partners

HAN Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening

Praktische gegevens Contact

Info volgt t.z.t.

Locatie
Rijnstate Ziekenhuis
Wagnerlaan 55
6815 AD Arnhem