Pluryn, Groesbeek

Let op: Je moet minstens 18 jaar zijn om bij Pluryn naar binnen te mogen. Houd hier s.v.p. rekening mee bij het inschrijven voor een lab/werkplaats. 

Pluryn ondersteunt jongeren en volwassenen bij het vergroten van kansen op een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke plek in de samenleving, ook als de problematiek complex is. De eigen kracht en toekomstwensen zijn daarbij het uitgangspunt: sterker in de samenleving. Deze organisatie is een landelijk werkende organisatie met uiteenlopende vormen van behandelingen en woonvoorzieningen, voor zowel jongeren als ook volwassenen. Denk aan zowel aan huis als in onze voorzieningen voor gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ. Leren, werken en vrijetijdsbesteding zijn onderdeel van de zorg.

samen werken aan een project

studiejaar 23/24, semester 1 

Startbijeenkomst Pluryn

De startbijeenkomst voor studenten is op woensdag 13 september van 10.00 tot 14.00 uur op de HAN, Kapittelweg 33 in Nijmegen. Nadere info, waaronder het lokaal, ontvang je van de praktijkdocent. Graag tot dan!

Leren en innoveren in de praktijk

In samenwerking met studenten van andere opleidingen, de locatiedocent de twee beroepsopleiders en diverse andere betrokkenen van Pluryn (locatie Groesbeek), leer en werk je met de doelgroepen en zorgprofessionals aan het inrichten van de zorg/begeleiding op locatie en het sociaal netwerk. Innoveren en elkaar inspireren speelt hierin ook een belangrijke rol.

Let op: Je moet minstens 18 jaar zijn om bij Pluryn naar binnen te mogen. Houd hier s.v.p. rekening mee bij het inschrijven voor een lab/werkplaats. 

Afstemming tussen werkveld, docenten en studenten

Nauwe samenwerking is een gegeven, zowel tussen studenten op de leerwerkplek als ook met docent of andere betrokkenen vanuit de twee afdelingen. De vraagstukken/opdrachten zijn opgehaald van de beroepspraktijk en studenten de mogelijkheid om te kiezen waarmee zij aan de slag willen gaan. Dit gebeurt in de beginfase van het IPL traject, waarbij we streven de opdrachten te verdelen naar affiniteit en betrokkenheid.

Vervolgens worden de opdrachten interprofessioneel uitgevoerd, onder begeleiding en betrokkenheid van de docent en  (zorg-)professionals. 

 • Woensdagochtend van 10.00 -13.00 is het vaste contactmoment met de praktijkdocent van de HAN
 • De invulling van de woensdagmiddag wordt in overleg nader bepaald. Afhankelijk van de thema’s/ projecten kan het zijn dat je op een andere locatie fysiek of online aan de slag gaat. Dit zal in afstemming met de praktijkdocent gaan.

Thema's

 • Voeding & leefstijl
 • Participatiesamenleving
 • Vrijetijdsbestedingen voor jongeren met complexe problematieken.
 • Sociale isolatie
 • Groepssfeer

Mogelijke opdrachten/projecten

Voortvloeiend vanuit de thema’s:

 • Aandacht voor voeding
 • Aandacht voor leefstijl
 • Aandacht voor participatie > organisatie vs maatschappij
 • Oriëntatie op doelgroep(en) en factoren die mede in een rol spelen bij voeding/leefstijl
 • De-escalatie: onder van de (leef-)stijl binnen residentiele zorg. Wat kan of mag nog verbeterd worden? Of wat is juist goed, wat zullen we behouden?

Aansluiting bij opleidingen

Deze thema's sluiten aan bij alle opleidingen in het domein Gezondheid, Welzijn en Sport.

Partners

Op dit moment werken we samen met:

 • andere afdelingen en locaties van Pluryn
 • Lectoraat Han Sociaal

Gaandeweg kunnen hier nog nieuwe samenwerkingspartners bij komen. 

Praktische gegevens 

Contact

Praktijkdocent
Lara Weidemann | E: Lara.Weidemann@han.nl | T 06-55 29 12 26
Aanwezig op woensdag

Locatie 
Nadere info volgt z.s.m.

Het adres van Pluryn is:
Kemnade en Werkenrode Jeugd
Nijmeegsebaan 9
6561 KE Groesbeek​ 

De locatie Pluryn is alleen toegankelijk voor mensen van 18 jaar en ouder.