Pluryn, Groesbeek

Pluryn ondersteunt jongeren en volwassenen bij het vergroten van kansen op een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke plek in de samenleving, ook als de problematiek complex is. De eigen kracht en toekomstwensen zijn daarbij het uitgangspunt: sterker in de samenleving. Deze organisatie is een landelijk werkende organisatie met uiteenlopende vormen van behandelingen en woonvoorzieningen, voor zowel jongeren als ook volwassenen. Denk aan zowel aan huis als in onze voorzieningen voor gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ. Leren, werken en vrijetijdsbesteding zijn onderdeel van de zorg. Vanaf september 2021 is het ook een leerwerkplek voor HAN-studenten voor Interprofessioneel onderwijs.

samen werken aan een project

semester 2 Startbijeenkomst Pluryn

Info over de startbijeenkomst volgt z.s.m.

Leren en innoveren in de praktijk

In samenwerking met studenten van andere opleidingen, de locatiedocent de twee beroepsopleiders en diverse andere betrokkenen van Pluryn (locatie Groesbeek), leer en werk je met de doelgroepen en zorgprofessionals aan het inrichten van de zorg/begeleiding op locatie en het sociaal netwerk. Innoveren en elkaar inspireren speelt hierin ook een belangrijke rol.

Let op: voor lab/werkplaats Pluryn geldt dat je minimaal 18 jaar moet zijn om op de locatie aanwezig te mogen zijn.

Afstemming tussen werkveld, docenten en studenten

Nauwe samenwerking is een gegeven, zowel tussen studenten op de leerwerkplek als ook met docent of andere betrokkenen vanuit de twee afdelingen. De vraagstukken/opdrachten zijn opgehaald van de beroepspraktijk en studenten de mogelijkheid om te kiezen waarmee zij aan de slag willen gaan. Dit gebeurt in de beginfase van het IPL traject, waarbij we streven de opdrachten te verdelen naar affiniteit en betrokkenheid.

Vervolgens worden de opdrachten interprofessioneel uitgevoerd, onder begeleiding en betrokkenheid van de docent en  (zorg-)professionals. 

 • Woensdagochtend van 10.00 -13.00 is het vaste contactmoment met de praktijkdocent van de HAN. Aan de start van semester 1 2021-2022 zullen de bijeenkomsten i.v.m. de Covid 19-maatregelen plaatsvinden in het gebouw aan de Hatertseweg 404 in Nijmegen, lokaal 2.01. Zodra het weer mogelijk is, zullen we naar het Pluryn gebouw gaan.
 • De invulling van de woensdagmiddag wordt in overleg nader bepaald. Afhankelijk van de thema’s/ projecten kan het zijn dat je op een andere locatie fysiek of online aan de slag gaat. Dit zal in afstemming met de praktijkdocent gaan.

Thema's

 • Vrijetijdsbestedingen voor jongeren met complexe problematieken.
 • Ontdekken van eigen interesse, mee helpen te bedenken "Wat zou mijn hobby kunnen zijn/worden? "
 • Sociale isolatie: hoe dit aan te pakken.
 • Groepssfeer (tussen cliënten onderling of tussen cliënten en professionals): hebben we het gezellig met elkaar? Kan het gezelliger? Zinvol tijd samen doorbrengen/invullen?!
 • Werkbalans: hoe maken/vinden we deze?
 • De-escalatie: zijn we op de goede weg? Wat kan of mag nog verbeterd worden? Of wat is juist goed en zullen we zo laten?
 • Voeding/ leefstijl

Mogelijke opdrachten/projecten

 • Inwerken nieuw personeel: beleid voldoende? Wat hebben zij nodig?
 • Werkbalans: Hoe zit je erbij? Voel jij je gehoord en gezien?
 • Gebruik van signaleringsplan 
 • Toekomstplan 
 • Training Gewoon kijken, gewoon doen' 
 • Zorg voor de cliënt onderzoek 2.0
 • Zijn wij aantrekkelijk voor de nieuwe stagiaires/leerlingen/medewerkers?
 • Kennis over drugsgebruik: wat weet de zorgprofessional? Wat is de kennis hierover bij de cliënten? Hoe verhoudt zich dat tot medicatie? 

Aansluiting bij opleidingen

Deze thema's sluiten aan bij alle opleidingen in het domein Gezondheid, Welzijn en Sport.

Partners

Op dit moment werken we samen met:

 • andere afdelingen en locaties van Pluryn
 • Lectoraat Han Sociaal

Gaandeweg kunnen hier nog nieuwe samenwerkingspartners bij komen. 

Praktische gegevens Contact

Praktijkdocent
Lara Weidemann | E: Lara.Weidemann@han.nl | T 06-55 29 12 26
Aanwezig op woensdag

Locatie 
Momenteel zijn de gezamenlijke bijeenkomsten op adres: Hatertseweg 404, Nijmegen, lokaal 2.01.

Het adres van Pluryn is:
Kemnade en Werkenrode Jeugd
Nijmeegsebaan 9
6561 KE Groesbeek​ 

De locatie is alleen toegankelijk voor mensen van 18 jaar en ouder.