Nijmegen-Noord

In februari starten we met lab/werkplaats Nijmegen Noord. Deze is gevestigd in het nieuwe gezondheidsplein De Boog. Maak kennis met een nieuw eerstelijns gezondheidscentrum in de groeiwijk Nijmegen Noord waar multidisciplinaire samenwerking tussen zorg en welzijn centraal staat en draag je steentje bij aan de gezondheid en het welzijn van de bewoners.

samen werken aan een project

Leren en innoveren in de praktijk

Gedurende 20 weken werk je één dag per week samen met andere HAN studenten aan een concreet vraagstuk uit de wijk. Je kunt proeven aan de multidisciplinaire domeinoverschrijdende samenwerking en je oriënteren op de eerstelijns zorg in de volle breedte. De wijk heeft een gevarieerde samenstelling; van laag tot hoog opgeleid en van jong tot oud.

We nodigen je uit om lef te hebben, creatief te zijn en om out of the box te denken. Het is een plek waar we met en van elkaar leren.

Afstemming tussen werkveld, docenten en studenten

Je bent met medestudenten elke woensdag te gast in het Gezondheidsplein. De wijkdocent coacht en begeleidt de studenten bij de projecten.

We starten iedere woensdag gezamenlijk. In de middag werk je in jouw groep aan een project. Daarnaast kan het wel eens voorkomen dat er activiteiten of overleggen zijn welke op een andere dag gepland staan. Er is laagdrempelig overleg mogelijk met de opdrachtgever(s) van de projecten.

Thema's

  • Het versterken van domeinoverschrijdende samenwerking tussen zorg welzijn en publieke diensten in de wijk.
  • Hoe realiseren we een “blauwe zone” in Nijmegen Noord (waar mensen aantoonbaar gezonder zijn en langer leven) met subthema’s als leefstijl, bewegen, gezonde voeding en positieve gezondheid?
  • Welke bijdrage kunnen digitale hulpmiddelen (b.v. eHealth, robotica en domotica) leveren aan het verhogen van het werkplezier (en verminderen van de werkdruk) in zorg en welzijn in de wijk?

Mogelijke opdrachten/projecten

Omdat we in februari starten met de eerste projecten, gaan we ook samen nog ontdekken. Natuurlijk zijn er ook al opdrachten, die opgepakt kunnen worden, zoals:

  • Hoe stimuleren we een gezonde leefstijl voor kinderen van 4-12 jaar in de wijk?
  • Hoe kunnen we een gezonde gemeenschap bevorderen in de wijk door verbinding tussen generaties (noaberschap, community, jong voor oud, oud voor jong)? 

Aansluiting bij opleidingen

De genoemde thema's sluiten aan bij alle opleidingen in het domein Gezondheid, Welzijn en Sport.

Partners

  • Huisartsenpraktijk Bast en Van Damme
  • Coöperatie Gezondheidsplein Nijmegen Noord (alle eerstelijns zorgaanbieders)
  • Bindkracht10
  • Living Inn
  • Stip

Praktische gegevens Contact

Wijkdocent
Marieke Leijte | E Marieke.Leijte@han.nl
Aanwezig op woensdag

Locatie 
Gezondheidsplein De Boog
Ruimte G0.07
Dick Boerrigterplein 2
6663 RC Nijmegen (Noord)

Ruimte G0.07 is op de begane grond, schuin tegenover de balie van de huisartsassistenten.