Malburgen (Arnhem)

In de Arnhemse wijk Malburgen werken veel partijen met en voor bewoners aan het versterken van sociale kwaliteit. Dat gebeurt op diverse fronten; zorg en welzijn, sport en bewegen, huisvesting en bijvoorbeeld ook veiligheid. Dat zijn belangrijke maatschappelijke thema’s die blijvend aandacht vragen in deze wijk.

samen werken aan een project

Afstemming tussen werkveld, docenten en studenten

De HAN levert sinds september 2018 door de combinatie van onderzoek en actieve, praktische inzet, een bijdrage aan de belangrijke maatschappelijke thema’s die blijvend aandacht vragen in deze wijk. Dit wordt gedaan in nauwe samenwerking met de betrokken partijen; mensen die weten waar het om gaat in Malburgen.

Samen met burgers en professionals gaan studenten, docenten en onderzoekers dus bijdragen aan de sociale kwaliteit van bewoners in de Arnhemse wijk Malburgen 

Thema's

  • Laagletterdheid
  • Gezonde leefstijl
  • Fysieke en sociale veiligheid
  • Jongeren

Aansluiting bij opleidingen

Deze thema's sluiten aan bij alle opleidingen in het domein Gezondheid, Welzijn en Sport.

Mogelijke opdrachten

Er liggen veel verschillende thema’s waar jullie aan kunnen bijdragen. Graag gaan we met jullie en de opdrachtgevers in gesprek wat er voor jullie, de opdrachtgever en de wijk toe doet.

Samenwerkingspartners

  • Huis voor de wijk
  • FormUpgrade 
  • Team Leefomgeving, Gemeente Arnhem

De samenwerking zal nog verder worden verbreed door aansluiting te zoeken bij andere partners in de wijk, zoals bijvoorbeeld de bewoners en verschillende zorg- en welzijnsprofessionals.

 Contact

Wijkdocenten
Elvira Nouwens | E Elvira.Nouwens@han.nl | M 06 - 14 92 08 22
Aanwezig op woensdag
Liselotte de Bruijn | E Liselotte.deBruijn@han.nl | M 06 - 19 00 54 83
Aanwezig op woensdagochtend en donderdagochtend

Locatie 
Op woensdagen zijn we te vinden in het gebouw van Beweegcentrum Formupgrade:
Koppelstraat 16
6832 EP Arnhem
(naast zwembad De Grote Koppel)

Op donderdagen hebben we een plekje in het Huis voor de Wijk:
Eimerssingel-Oost 266
6834 CZ Arnhem

De locatie biedt plek aan studenten Interprofessioneel Praktijkleren (IPL) en studenten Interprofessioneel Onderzoek (IPO).