Malburgen (Arnhem)

In de Arnhemse wijk Malburgen werken veel partijen met en voor bewoners aan het versterken van sociale kwaliteit. Dat gebeurt op diverse fronten; zorg en welzijn, sport en bewegen, huisvesting en bijvoorbeeld ook veiligheid. Dat zijn belangrijke maatschappelijke thema’s die blijvend aandacht vragen in deze wijk.

samen werken aan een project

Leren en innoveren in de praktijk

Ons lab bevindt zich in het Huis vóór de Wijk. Een inspirerend Huis waar veel organisaties ondersteuning en activiteiten aanbieden, gericht op kansengelijkheid, gezondheid, levensvraagstukken en de weg naar werk. 

Samen met de professionals van het Huis vóór de Wijk als ook de bewoners uit de wijk, leveren wij vanuit de HAN een bijdrage aan de sociale kwaliteit en gezondheid van de bewoners in de wijk.

Tevens vorm je samen met de andere studenten en ons een learning community waarbij we samen leren aan de hand van bijvoorbeeld een Multidisciplinair Overleg (MDO). Hier wisselen we ervaringen uit en leren we van de verschillende opleidingen.

Afstemming tussen werkveld, docenten en studenten

Gezamenlijke activiteiten vinden plaats op woensdag- of donderdagochtend, afhankelijk van in welke groep je zit. Daarnaast werk je in de middagen aan projecten met partners of bewoners in de wijk. 

Thema's

 • Kansengelijkheid
 • Gezondheid
 • Op weg naar werk
 • Levensvraagstukken

Aansluiting bij opleidingen

Deze thema's sluiten aan bij alle opleidingen in het domein Gezondheid, Welzijn en Sport.

Mogelijke opdrachten

 • Vrouwenempowerment: 2 dames uit de wijk willen de vrouwen uit de wijk sterker maken, empoweren. Hoe? Dat weten ze nog niet precies. Daar kunnen ze jullie hulp bij gebruiken!
 • Gezond leven, deelgebied voeding: een workshop gezonde voeding aan kinderen uit de Wijk. Hoe kun je op basis van deze workshops het thema gezonde voeding, gezond leven verder verdiepen / verbreden? Daarnaast de workshops geven en doorontwikkelen evt samen met een vrijwilliger uit de wijk.
 • Gezond leven, deelgebied beweging: ontwikkel samen met jouw projectgroepje een beweeguur, voer dit beweeguur uit. Denk verder na over hoe je (meer) beweging een vast onderdeel in het leven van de bewoners van de wijk kunt laten worden. En denk mee over hoe dit zou kunnen in/rondom Huis vóór de Wijk.
 • Spreekuur levensvraagstukken: Malburgen is een wijk waar mensen op veel gebieden vast kunnen lopen en ondersteuning van professionals kunnen gebruiken. Welke ondersteuning de bewoners precies nodig hebben en welke ondersteuning de professionals kunnen bieden, is nog niet voldoende duidelijk. Aan jullie de uitdagende taak om vragen, die binnen de deelgebieden van positieve gezondheid passen, te koppelen aan het (al bestaande) aanbod van de professionals.
 • Ouderen: hoe kunnen ouderen aan het Huis vóór de Wijk verbonden worden waardoor zij zich wellicht minder eenzaam gaan voelen? Welke wensen leven er bij ouderen om verbonden te worden aan elkaar of aan het Huis vóór de Wijk?
 • Vrijwilligers: binnen het Huis vóór de Wijk is een aantal vrijwilligers werkzaam. Deze vrijwilligers zouden naast hun vaste taken ook graag zelf activiteiten willen organiseren. Jullie ondersteunen deze vrijwilligers bij het opzetten en uitvoeren van de activiteit.
 • Jongeren: Het Huis vóór de Wijk biedt ook plek aan jongeren uit de Wijk. Er zijn al wat jongeren binnen, echter het aantal jongeren mag vergroot worden. Hoe kunnen nieuwe jongeren de weg vinden naar Hotspot, het jeugdhonk van het Huis vóór de Wijk?
 • Formupgrade Vrouwenfitness: Bij Formupgrade, beweegcentrum in de wijk, wordt er vrouwenfitness aangeboden. Het blijkt moeilijk voor Formupgrade om goed in kaart te brengen hoe deze vrouwen te motiveren zijn om te blijven komen sporten. Samen met de doelgroep, ga je informatie ophalen over hoe Formupgrade deze vrouwen kan begeleiden om zo gezond en sportief mogelijk te worden en blijven.
 • Theater Klare Taal: Een theatergezelschap voor mensen met een verstandelijke beperking, onder leiding van een docent van Artez en een begeleider vanuit Driestroom. Ze hebben hun werk-/oefenplek in de wijk maar nog geen duidelijk netwerk in de wijk. Hoe kunnen ze hun netwerk vergroten en hoe kunnen ze een verbindende rol spelen in de wijk?

Samenwerkingspartners

 • Huis vóór de wijk
 • FormUpgrade 
 • Rijnstad
 • Gemeente Arnhem
 • Hogeschool Artez

De samenwerking zal nog verder worden verbreed door aansluiting te zoeken bij andere partners in de wijk, zoals bijvoorbeeld de bewoners en verschillende zorg- en welzijnsprofessionals.

 Contact

Wijkdocenten
Elvira Nouwens | E Elvira.Nouwens@han.nl | M 06 - 14 92 08 22
Aanwezig op woensdagochtend en donderdag

Liselotte de Bruijn | E Liselotte.deBruijn@han.nl | M 06 - 19 00 54 83
Aanwezig op woensdagochtend en donderdag

Locatie 
We zijn gevestigd in het Huis voor de Wijk:
Eimerssingel-Oost 266
6834 CZ Arnhem

De locatie biedt plek aan studenten Interprofessioneel Praktijkleren (IPL) en studenten Interprofessioneel Onderzoek (IPO).