Lingewaard (Bemmel)

Lingewaard is een gebied waar zorg- en welzijn flink in ontwikkeling is: naar meer preventief werken, in betere samenwerking tussen organisaties. Waarbij wensen, waarden en mogelijkheden van inwoners centraal staan.

samen werken aan een project

Leren en innoveren in de wijk

Je maakt kennis met de wijk, werkt samen met studenten, professionals en inwoners uit Lingewaard en ontdekt wat jij voor hen kunt betekenen!

Daarmee zet je het werk voort waar vele studenten jou al met succes in zijn voorgegaan. Bouw mee aan een gezond Lingewaard!

Afstemming tussen werkveld, docenten en studenten

We werken met twee wijkdocenten en een alliantiemakelaar in Lingewaard die verbinder zijn tussen studenten en professionals in het gebied. De wijkdocenten begeleiden het leerproces, doen en denken mee.

Hierin betrekken we de professionals (opdrachtgevers) uit het werkveld die de vraagstukken aandragen en met jullie op gaan pakken.

Op de dinsdagmiddagen overleggen we met elkaar de vraagstukken, aanpak en (leer) resultaten.

Dat doen we tijdens fysieke en online ontmoetingen.

Aan het eind van het traject sluiten we op een gezellige manier met elkaar af om de resultaten met alle betrokkenen te delen.

Thema's

Thema's die bij de Leerkring Lingewaard spelen zijn:

 • Eenzaamheid en ontmoeting
 • Armoede en laaggeletterdheid
 • Gezondheid en bewegen
 • Technologie en kansen voor zelfredzaamheid
 • Participatie jongeren
 • Integratie statushouders

Aansluiting bij opleidingen

Deze thema's sluiten aan bij alle opleidingen in het domein Gezondheid, Welzijn en Sport.

Mogelijke opdrachten

 • Help mee bij de opstart, uitvoering en verbetering van ‘het nieuwsuurtje’. Een ontmoeting tussen laaggeletterden die het regionale en landelijke nieuws uit de krant met elkaar bespreken.
   
 • Om armoede te kunnen doorbreken en mensen in financieel lastige situaties te begeleiden is het belangrijk om de leefwereld van mensen die met schaarste geconfronteerd worden te begrijpen. Jij leert je te verdiepen in de verhalen van mensen van 0-100 die op enig moment met schaarste/armoede/financiële zorgen te maken hebben. We gaan te werk volgens de principes van de Verhalenkamer. Je wordt getraind als ‘verhalenvanger’ in het voeren van het goede gesprek, het schrijven van een aansprekend verhaal en de kracht van het bloggen hierover. Dit wordt gedaan door mensen met ervaringskennis, docenten en trainers. De verzamelde verhalen zullen ook gebruikt worden voor onderzoek om armoede te signaleren en bespreekbaar te maken.
   
 • De Nationale Diabetes Challange start in september. Samen met zorgverleners van het Medisch Centrum Loovelden geef je mede vorm en uitvoering aan dit wekelijkse wandelevent. Dat doe je samen met de sportcoach. Vanuit het contact met de doelgroep en meewandelende zorgprofessionals doe je voorstellen voor verbetering die bijdragen aan gezondheid van de doelgroep.
   
 • Hoe komt het toch dat sommige mensen niet sporten of onvoldoende bewegen? In gesprek met de doelgroep ga je op zoek naar levensgebeurtenissen die hierin een kantelpunt zijn gebleken. Welke situatie heeft zich voorgedaan waarom deze persoon gestopt is met sporten bij bijvoorbeeld een voetbalvereniging. Een nieuwe onderzoekmethode waarvan we benieuwd zijn hoe deze bij kan dragen in de stap naar (weer) sporten.
   
 • In de coronatijd zijn nieuwe zorg en online technologieën ingezet om inwoners en zorgbehoevende te ondersteunen in hun zelfredzaamheid. Ga mee op zoek naar deze initiatieven bij huisartsen, thuiszorg, sociaal werkers, ergotherapeuten, fysiotherapeuten en onderzoek welke aanpakken succesvol zijn gebleken en wat er nodig is om deze te vervolgen. Je neemt deel aan een regionaal onderzoek hiernaar.

Krachtige Regionale Leerkring

Lingewaard is een Krachtige Regionale Leerkring. Hierin gaan professionals en studenten samen aan de slag met maatschappelijke vraagstukken en worden meegenomen in de uitdagingen en kansen van het samen leren in netwerken.

Een Krachtige Regionale Leerkring geeft de samenwerking structuur: gemeente, professionals, burgers en studenten bepalen gezamenlijk de agenda en definiëren hoe ze met de maatschappelijke vraagstukken aan de slag willen.

De werkwijze van Zorgalliantie  en daarbinnen de Krachtige Regionale Leerkringen  werkt en spreekt aan. Het is niet voor niks dat beiden zijn aangewezen als koplopers in het Zorgpact, een landelijk verbond dat nieuwe samenwerkingen op gebied van wonen, zorg, welzijn en onderwijs stimuleert.

Samenwerkingspartners

 • Stichting Welzijn Lingewaard
 • Rijnstad
 • Waard Wonen
 • Woonstichting Gendt
 • Driestroom
 • RijnWaal Zorggroep
 • Gemeente Lingewaard
 • Vluchtelingenwerk e.a.

Praktische gegevens Contact

Wijkdocenten
Renate Sluijs | E Renate.Sluijs@han.nl | T 06 - 55 29 10 06
Aanwezig op dinsdagmiddag
Annemie van de Wouw | E Annemie.vandeWouw@han.nl | T 06 - 21 32 58 98
Aanwezig op dinsdagmiddag

Alliantiemakelaar
Jonathan van Deutekom | E J.vanDeutekom@han.nl | T 06 - 45 67 49 60
Aanwezig op dinsdagmiddag

Dinsdagmiddag zijn de wijkdocenten vast aanwezig. Wijkdocenten zijn verder flexibel en zijn er waar dat nodig is.

Locatie
Stichting Welzijn Lingewaard
Cuperstraat 9
6681 AR Bemmel

Gebouw waar verschillende maatschappelijke organisaties een plek hebben, waar inwoners gemakkelijke naar binnen lopen en waar veel bedrijvigheid is (winkeltje, werkplaats, eetcafé, etc.)