Lingewaard (Bemmel)

Lingewaard is een gebied waar zorg- en welzijn flink in ontwikkeling is: naar meer preventief werken, in betere samenwerking tussen organisaties. Waarbij wensen, waarden en mogelijkheden van inwoners centraal staan.

samen werken aan een project

studiejaar 23/24, semester 1 

Startbijeenkomst Lingewaard

De startbijeenkomst voor studenten is op dinsdag 5 september van 09.30 tot 16.00 uur bij Cultureel Centrum De Kinkel, Van Ambestraat 1 in Bemmel. Nadere info ontvang je van de wijkdocenten. Graag tot dan!

Lingewaard

270650 Video gemaakt bij locatie LingewaardBekijk volledige video
docent en professional vertellen over interprofessioneel onderwijs in Lingewaard.

Leren en innoveren in de wijk

Je maakt kennis met de wijk, werkt samen met studenten, professionals en inwoners uit Lingewaard en ontdekt wat jij voor hen kunt betekenen!

Daarmee zet je het werk voort waar vele studenten jou al met succes in zijn voorgegaan. Bouw mee aan een gezond Lingewaard!

Afstemming tussen werkveld, docenten en studenten

We werken met twee wijkdocenten en een alliantiemakelaar in Lingewaard die verbinder zijn tussen studenten en professionals in het gebied. De wijkdocenten begeleiden het leerproces, doen en denken mee.

Hierin betrekken we de professionals (opdrachtgevers) uit het werkveld die de vraagstukken aandragen en met jullie op gaan pakken.

De plenaire bijeenkomsten zijn op dinsdag. Dan overleggen we met elkaar over de vraagstukken, aanpak en (leer)resultaten. Dat doen we tijdens fysieke en online ontmoetingen, wisselend in de ochtend of middag.

Aan het eind van het traject sluiten we op een gezellige manier met elkaar af om de resultaten met alle betrokkenen te delen.

Thema's

Thema's die bij de Leerkring Lingewaard spelen zijn:

 • Eenzaamheid en ontmoeting
 • Armoede en laaggeletterdheid
 • Gezondheid en bewegen
 • Technologie en kansen voor zelfredzaamheid
 • Participatie jongeren

Aansluiting bij opleidingen

Deze thema's sluiten aan bij alle opleidingen in het domein Gezondheid, Welzijn en Sport.

Mogelijke opdrachten/projecten

 • Werkgroep Doornenburg: Buurtgesprekken organiseren
 • Mee reizen Lingewaard kinderen/ jongeren met een beperking leren reizen
 • Krachtvaardig Gendt: profilering van Krachtvaardig in de buurt
 • Rijnwaal Lingewaard: organiseren van bewonersinspraak
 • SWL: ouderen en sport
 • Wijkplatvorm: wensen kinderen en buurt meenemen bij inrichting speelweides Park Tuinlaan
 • Theaterkerk Bemmel: Jongeren betrekken bij de Theaterkerk
 • SWL: aandacht voor palliatieve zorg en levenstestament

Krachtige Regionale Leerkring

Lingewaard is een Krachtige Regionale Leerkring. Hierin gaan professionals en studenten samen aan de slag met maatschappelijke vraagstukken en worden meegenomen in de uitdagingen en kansen van het samen leren in netwerken.

Een Krachtige Regionale Leerkring geeft de samenwerking structuur: gemeente, professionals, burgers en studenten bepalen gezamenlijk de agenda en definiëren hoe ze met de maatschappelijke vraagstukken aan de slag willen.

De werkwijze van Zorgalliantie en daarbinnen de Krachtige Regionale Leerkringen werkt en spreekt aan. Het is niet voor niks dat beiden zijn aangewezen als koplopers in het Zorgpact, een landelijk verbond dat nieuwe samenwerkingen op gebied van wonen, zorg, welzijn en onderwijs stimuleert.

Samenwerkingspartners

 • Stichting Welzijn Lingewaard
 • Rijnstad
 • Waard Wonen
 • Woonstichting Gendt
 • Driestroom
 • RijnWaal Zorggroep
 • Gemeente Lingewaard
 • Vluchtelingenwerk e.a.
Praktische gegevens 

Contact

Wijkdocenten
Renate Sluijs | E Renate.Sluijs@han.nl | T 06 - 55 29 10 06
Aanwezig op dinsdag

Lenneke Tielemans | E Lenneke.Tielemans@han.nl
Aanwezig op dinsdag

Alliantiemakelaar
Jonathan van Deutekom | E J.vanDeutekom@han.nl | T 06 - 45 67 49 60
Aanwezig op dinsdag

Dinsdag zijn de wijkdocenten vast aanwezig. Wijkdocenten zijn verder flexibel en zijn er waar dat nodig is.

Locatie
Stichting Welzijn Lingewaard
Cuperstraat 9
6681 AR Bemmel

Gebouw waar verschillende maatschappelijke organisaties een plek hebben, waar inwoners gemakkelijke naar binnen lopen en waar veel bedrijvigheid is (winkeltje, werkplaats, eetcafé, etc.)

Soms vinden er bijeenkomsten plaats bij Cultureel Centrum de Kinkel in Bemmel. De planning van de bijeenkomsten ontvang je van de wijkdocenten.