Lingewaard (Bemmel)

Lingewaard is een gebied waar zorg- en welzijn flink in ontwikkeling is: naar meer preventief werken, in betere samenwerking tussen organisaties. Waarbij wensen, waarden en mogelijkheden van inwoners centraal staan.

samen werken aan een project

Lingewaard

docent en professional vertellen over interprofessioneel onderwijs in Lingewaard.

semester 2 Startbijeenkomst Lingewaard

De startbijeenkomst voor studenten is op dinsdag 8 februari van 10.00 tot 16.00 uur. Locatie is Cultureel Centrum De Kinkel, Van Ambestraat 1 in Bemmel. Graag tot dan!

Leren en innoveren in de wijk

Je maakt kennis met de wijk, werkt samen met studenten, professionals en inwoners uit Lingewaard en ontdekt wat jij voor hen kunt betekenen!

Daarmee zet je het werk voort waar vele studenten jou al met succes in zijn voorgegaan. Bouw mee aan een gezond Lingewaard!

Afstemming tussen werkveld, docenten en studenten

We werken met twee wijkdocenten en een alliantiemakelaar in Lingewaard die verbinder zijn tussen studenten en professionals in het gebied. De wijkdocenten begeleiden het leerproces, doen en denken mee.

Hierin betrekken we de professionals (opdrachtgevers) uit het werkveld die de vraagstukken aandragen en met jullie op gaan pakken.

Op dinsdagen overleggen we met elkaar over de vraagstukken, aanpak en (leer)resultaten. Dat doen we tijdens fysieke en online ontmoetingen, wisselend in de ochtend of middag.

Aan het eind van het traject sluiten we op een gezellige manier met elkaar af om de resultaten met alle betrokkenen te delen.

Thema's

Thema's die bij de Leerkring Lingewaard spelen zijn:

 • Eenzaamheid en ontmoeting
 • Armoede en laaggeletterdheid
 • Gezondheid en bewegen
 • Technologie en kansen voor zelfredzaamheid
 • Participatie jongeren

Aansluiting bij opleidingen

Deze thema's sluiten aan bij alle opleidingen in het domein Gezondheid, Welzijn en Sport.

Mogelijke opdrachten

 • Verhalen verzamelen over armoede
 • Deelname Nationale Diabetes Challenge stimuleren
 • Huiskamer project (ontmoeten) in de wijk Zilverkamp vormgeven
 • Voor Driestroom ( Makers en Merken) Promotie video maken
 • Cultureel Rondje voor VMBO’ers mee vormgeven
 • Inspiratiesessies organiseren over zorgtechnologie voor mantelzorgers samen met Buurtzorg
 • Alzheimer café opzetten
 • Betekenisvolle plekken voor buurtbewoners in de wijk vinden en verkennen

Krachtige Regionale Leerkring

Lingewaard is een Krachtige Regionale Leerkring. Hierin gaan professionals en studenten samen aan de slag met maatschappelijke vraagstukken en worden meegenomen in de uitdagingen en kansen van het samen leren in netwerken.

Een Krachtige Regionale Leerkring geeft de samenwerking structuur: gemeente, professionals, burgers en studenten bepalen gezamenlijk de agenda en definiëren hoe ze met de maatschappelijke vraagstukken aan de slag willen.

De werkwijze van Zorgalliantie  en daarbinnen de Krachtige Regionale Leerkringen  werkt en spreekt aan. Het is niet voor niks dat beiden zijn aangewezen als koplopers in het Zorgpact, een landelijk verbond dat nieuwe samenwerkingen op gebied van wonen, zorg, welzijn en onderwijs stimuleert.

Samenwerkingspartners

 • Stichting Welzijn Lingewaard
 • Rijnstad
 • Waard Wonen
 • Woonstichting Gendt
 • Driestroom
 • RijnWaal Zorggroep
 • Gemeente Lingewaard
 • Vluchtelingenwerk e.a.

Praktische gegevens Contact

Wijkdocenten
Renate Sluijs | E Renate.Sluijs@han.nl | T 06 - 55 29 10 06
Aanwezig op dinsdag

Annemie van de Wouw | E Annemie.vandeWouw@han.nl | T 06 - 21 32 58 98
Aanwezig op dinsdag

Alliantiemakelaar
Jonathan van Deutekom | E J.vanDeutekom@han.nl | T 06 - 45 67 49 60
Aanwezig op dinsdag

Dinsdag zijn de wijkdocenten vast aanwezig. Wijkdocenten zijn verder flexibel en zijn er waar dat nodig is.

Locatie
Stichting Welzijn Lingewaard
Cuperstraat 9
6681 AR Bemmel

Gebouw waar verschillende maatschappelijke organisaties een plek hebben, waar inwoners gemakkelijke naar binnen lopen en waar veel bedrijvigheid is (winkeltje, werkplaats, eetcafé, etc.)

Vanwege de Corona-maatregelen zullen we deels onze bijeenkomsten houden bij Cultureel Centrum de Kinkel in Bemmel. De planning van de bijeenkomsten ontvang je van de wijkdocenten.