Lent - Thermion (Nijmegen-Lent)

In Academisch Gezondheidscentrum (AGC) Thermion in Nijmegen-Lent staat het werken vanuit relevante vraagstukken vanuit de praktijk centraal. Zo dragen we bij aan een gezonde wijk, betere zorg- en dienstverlening en beter toegeruste professionals.

samen werken aan een project

studiejaar 22/23, semester 1 Startbijeenkomst Thermion-Lent

De startbijeenkomst voor studenten is op woensdag 7 september van 10.00 tot 14.00 uur bij Thermionpark 9 in Nijmegen-Lent. Nadere info ontvang je van de wijkdocenten. Graag tot dan!

 

Leren en innoveren in de wijk

Lent is een wijk in Nijmegen-Noord en maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van de Waalsprong. Lent bestaat uit een oude, oorspronkelijke dorpskern, aangevuld met nieuwe, stedelijke wijken. Lent is nog volop in ontwikkeling, en dit maakt het een uitdagende plek om in te leren en werken op het gebied van gezondheid, welzijn, mentaal welbevinden en opvoeding.

Afstemming tussen werkveld, docenten en studenten

Gezamenlijke activiteiten zijn gepland op woensdag. De eerste weken staan in het teken van introductie op de wijk, het gezondheidscentrum en de thema’s die centraal staan in het leren en werken in Thermion.

Naast de gezamenlijke activiteiten, werk je in een (interprofessioneel) groepje van 3-5 studenten aan vraagstukken binnen één van de thema´s, in afstemming met de contactpersoon uit de praktijk én je wijkdocent. Opdrachten in/met de wijk en professionals variëren van dag  (afhankelijk van het project/de opdracht), dus er wordt enige flexibiliteit verwacht.

Iedere woensdag komen we bij elkaar in AGC Thermion. Tijdens deze bijeenkomsten wordt je gecoacht op je projectvaardigheden en werken we aan inhoudelijke thema’s, zoals interprofessioneel leren/werken en positieve gezondheid.

Daarnaast zijn een aantal gezamenlijke activiteiten gepland, die bijdragen aan interprofessioneel (leren) samenwerken, zoals casuïstiekbesprekingen (MDO’s), kennisdelingsessies en begeleide reflectiemomenten. Hierbij verwachten we dat één ieder daarbij aanwezig is.

We bieden:

 • Actieve ondersteuning in jouw persoonlijke ontwikkeling tot zorg- of welzijnsprofessional
 • Ruimte om te experimenteren
 • Ruimte/tijd voor ontmoeting
 • Actieve ondersteuning in (praktijkgericht) onderzoek
 • Momenten voor werken in partnerschap co-creatie
 • Fysieke werkruimte

We staan open voor vernieuwing, maken gebruik van evidence, hebben korte lijntjes en aandacht voor ieders (beroepsspecifieke) expertise en inbreng. 

wijkdocent samen met studenten aan het werk

Thema's

Er wordt (interprofessioneel) gewerkt en geleerd binnen de volgende thema’s:

 • Cliënten / patiënten met complexe problematiek
 • Gezond en actief ouder worden in Lent
 • Opvoeding en ontwikkeling (jeugd en jonge gezinnen)
 • Taal en technologie ter verbetering van welzijn en zorg

Aan ieder thema is zowel een wijkdocent als ook een professional gekoppeld, voor de verbinding tussen onderwijs en praktijk.

Aansluiting bij opleidingen

Deze thema's sluiten aan bij alle opleidingen in het domein Gezondheid, Welzijn en Sport.

Mogelijke opdrachten

 • Website in de waalsprong: verder verzamelen van informatie voor de inhoud van een website gericht op sociale activiteiten; het vergroten van eigenaarschap van de website door wijkbewoners (zowel contact met professionals als wijkbewoners) - https://www.indewaalsprong.nl/
 • Betekenisvolle plekken: met wijkbewoners in gesprek gaan om te onderzoeken welke voor professionals onbekende plekken betekenisvol zijn (i.s.m. lectoraat versterken van Sociale Kwaliteit  en opbouwwerk)
 • Mindset wonen: doorontwikkelen van integratie in Lent van mensen met fysieke uitdaging vanuit een zelfstandige woonlocatie - https://www.mindsetwonen.nl/ (samenwerking met bewoners Mindset Wonen)
 • Diabeteschallenge: opzetten van activiteiten voor mensen met diabetes type 2 – (i.s.m. lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit en (zorg)professionals Thermion)
 • Volmondig Logopedie & Voedingswijs: gekwalificeerd voedingsprogramma ontwikkelen voor baby’s en dreumesen; qua voedingswaarde en consistentie volgens IDDSI levels (samenwerking met logopedist en kinderdiëtist)
 • Diversiteit & eurogames: het vergroten bewustzijn op diversiteit en inclusie van de lhbti-gemeenschap in Lent, evt. gecombineerd met het formeren van een sportteam als aanloop naar de Eurogames 2022 (samenwerking met o.a. gezondheidsmakelaar GGD Nijmegen) - https://eurogames2022.eu/
 • Workshop handmassage: ter bestrijding van eenzaamheid, in combinatie met een van bovenstaande projecten

Samenwerkingspartners

We werken samen met zorg- en welzijnsprofessionals, burgers, scholen, de gemeente en het lokale verenigingsleven.

Praktische gegevens Contact

Wijkdocenten
Paul Gleisberg | E Paul.Gleisberg@han.nl | M 06 15 27 39 82
Aanwezig op woensdag

Nienke Weersma | E Nienke.Weersma@han.nl | 
Aanwezig op woensdag

Locatie
Academisch Gezondheidscentrum (AGC) Thermion
Thermionpark 9
6663 MM Nijmegen

(op fietsafstand van de HAN en bushalte voor de deur).

Zie voor informatie over de locatie en betrokken partners: Academisch Gezondheidscentrum Thermion

Als je voor Thermion kiest, dan verwachten wij dat je op woensdag aanwezig kunt zijn. Je zult, afhankelijk van het project waar je aan werkt, ook op andere dagen in Lent zijn. Dit bepalen we natuurlijk in goed overleg!

De lab/werkplaats biedt plek aan studenten Interprofessioneel Praktijkleren (IPL) en studenten Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn (PZW).