Klimmendaal (in ontwikkeling)

Klimmendaal in Arnhem is een revalidatiecentrum en biedt medisch specialistische revalidatie aan kinderen, jongeren en volwassenen met diverse aandoeningen, zoals aangeboren afwijkingen of een chronische ziekte. Ook worden mensen behandeld die een ernstig ongeval hebben gehad of getroffen zijn door een ziekte, zoals een beroerte. De revalidatie is erop gericht dat mensen in het dagelijkse leven (weer) zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren en meedoen in de samenleving. Cognitieve revalidatie is het speerpunt. Het Expertisecentrum van Klimmendaal is aanjager en facilitator van kennisontwikkeling door onderzoek, innovatie en opleiden. Vanuit de samenwerking met de HAN is het iniatief ontstaan om in de loop van studiejaar 22/23 een lab/werkplaats te ontwikkelen voor innovatie.

samen werken aan een project

Leren en innoveren in de praktijk

Klimmendaal investeert in doorlopende kennisontwikkeling die bijdraagt aan het continu verbeteren van de kwaliteit van onze revalidatie. Door onderzoek en innovatie dragen we bij aan vernieuwing binnen ons vakgebied, waardoor we onze revalidatiebehandeling nu én in de toekomst op hoog niveau houden. Hierbij zoeken we ook naar mogelijkheden voor de inzet van nieuwe technologie en (digitale) toepassingen.

In samenwerking met studenten van andere opleidingen, de praktijkdocent van de HAN en professionals van Klimmendaal, leer en werk je aan (onderdelen) van innovatieprojecten binnen Klimmendaal.

Afstemming tussen werkveld, docenten en studenten

Opdrachten voor studenten komen voort uit vragen uit de revalidatiepraktijk. Professionals kunnen projectvoorstellen aandragen, meestal met als doel om de waarde van (nieuwe) digitale toepassingen in de revalidatie inzichtelijk te maken en de mogelijkheden voor (deels) thuis revalideren voor patiënten te realiseren. 

Thema's

Overkoepelende thema’s zijn:

 • thuis revalideren
 • participatie van revalidanten tijdens de behandeling.

We hebben als doel om in 2023 25% van de huidige revalidatiebehandeling met behulp van digitale toepassingen aan te bieden bij patiënten thuis. Daarnaast zetten we in op gamification om te stimuleren dat patiënten volop kunnen meedoen in de samenleving.  

Mogelijke opdrachten/projecten

Gedacht kan worden aan de volgende opdrachten/projecten:

 • Behandelprogramma’s. Op welke manier worden die (poliklinisch) uitgevoerd op de verschillende locaties, en in de klinieken? En wat gebeurt al digitaal?
 • Skills lab opzetten. Welke digitale toepassingen zijn er allemaal al binnen Klimmendaal en hoe kunnen die worden ingezet?
 • Thuis leren revalideren. Hoe ervaren professionals en patiënten het werken met digitale toepassingen? Wat levert het op?
 • E-learnings maken. Professionals en patiënten leren werken met digitale toepassingen → vaardigheden vergroten.
 • Blended Care. Wat doen andere organisaties op het gebied van deels face-to-face behandeling en deels online thuis revalideren? Wat kunnen wij hiervan leren?
 • Gamification. Wat doen we nu al op het gebied van gamification en wat doen andere organisaties binnen de revalidatie?

Aansluiting bij opleidingen

De genoemde thema's sluiten aan bij alle opleidingen in het domein Gezondheid, Welzijn en Sport.

Partners

 • Klimmendaal Expertise Centrum
 • Klimmendaal E-Health Team
 • Klimmendaal Tech Advies Team
 • Klimmendaal Behandelteams
 • HAN Lectoraat Werkzame factoren in fysiotherapie en paramedisch handelen
 • HAN Lectoraat Neurorevalidatie
 • HAN Centre of Expertise Sneller Herstel

Praktische gegevens Contact

Info volgt te zijner tijd.