Hatert (Nijmegen)

In Hatert wordt geleerd, gewerkt en geïnnoveerd rondom vraagstukken die bijdragen aan een gezonde wijk en betere dienstverlening. Dit doet de HAN samen met professionals en wijkbewoners.

samen werken aan een project

Afstemming tussen werkveld, docenten en studenten

In Hatert maakt de HAN onderdeel uit van het grote netwerk van beroepskrachten en wijkbewoners die, met meer of minder succes, met elkaar samenwerken om gezondheid en welzijn in de wijk op een hoger plan te brengen.

Elke groep studenten begint met een startbijeenkomst, waarin zij met de hele groep een introductie krijgt op de wijk en bekend raken met de wijk, activiteiten en projecten.

Vervolgens krijg je als student de mogelijkheid om te kiezen voor de activiteit van je voorkeur. Met een deelgroep zoek je vervolgens verdieping en ga je met elkaar aan de slag!

Let op: Hoewel studenten zich inschrijven voor een specifieke dag van HAN in Hatert, kan ook inzet op andere dagen worden gevraagd. Diverse praktijkprojecten vinden namelijk ook (deels) op andere dagen plaats.

Gezamenlijke bijeenkomsten met medestudenten en wijkdocent vinden wekelijks wel op de maandag of woensdag plaats. Het tijdstip hiervan wordt in overleg met de studenten bepaald. In deze bijeenkomsten presenteer je aan elkaar waar je in jouw eigen project mee bezig bent en leer je van elkaar.

Thema's

Momenteel hebben de volgende 3 thema’s prioriteit hebben voor de wijk:

  • Eenzaamheid
  • Leefstijl
  • Onderlinge verbinding

De verschillende professionals (huisartsen, paramedici, wijkverpleging, sociale wijkteam, de wijkdocent, et cetera) en bewoners ontmoeten elkaar in initiatieven rondom deze thema’s, zoals in de Stuurgroep Hatert Gezond en de Ontmoetgroep. 

236872 studente en wijkbewoners tijdens een activiteit

Mogelijke opdrachten/projecten

Er wordt in de wijk, in samenwerking met HAN in Hatert, hard gewerkt aan lange lijnen op de thema’s bewegen en ontmoeten. Lopende initiatieven willen we graag behouden en doorontwikkelen. Ook ontstaan er door het jaar heen nieuwe initiatieven, ook voor andere doelgroepen. De verschillende projecten vinden op verschillende dagen in de week plaats, dit wordt in overleg met het werkveld gepland.

Mogelijke opdrachten/projecten:

Ontmoetgroep voor kwetsbare senioren: Ontmoetgroep op maandag, ontmoetgroep op woensdag
Samenwerking met GGD gezondheidsmakelaar, Fysiotherapie Hatert, Buurtzorg en vrijwilligers.
Begeleiden van de ontmoetochtend, bijvoorbeeld activiteiten, bewegen, koken, en andere zaken.

Ontwerpen en uitvoeren van een nieuwe beweeg / ontmoetactiviteit: Beweegpark Jadestraat
Samenwerking met GGD gezondheidsmakelaar, Fysiotherapie Hater, Sportservice Nijmegen

Bankjesproject
Samenwerking met Werkgroep Eenzaamheid.
Ontwerpen en opzetten van wandelgroepen in de wijk.

TEAM Park Malderborgh
Samenwerking met ZZG (Zorggroep Zuid-Gelderland), Sportservice Nijmegen, Pluryn en bewoners.
Opzetten en uitvoeren van beweegactiviteiten voor alle bewoners van Park Malderborgh: op de maandag en de woensdag.
Je kunt hierbij denken aan activiteiten als:

  • Avond2daagse Park Malderborgh voor bewoners van Pluryn en Waterrijk
  • Begeleiden KWIEK route voor bewoners Park Malderborgh en omgeving
  • Buitenactiviteiten met bewoners van Waterrijk
  • Fietsroutes met bewoners op de duofiets
  • Ontdekken welke rol muziek speelt in de belevingswereld van bewoners met dementie

Ontwikkelen en uitvoeren van het programma "De Beweeg Challenge"
Samenwerking met verschillende paramedische professionals zoals Fysiotherapie Hatert en ProFitt (diëtist).
Opzetten en uitvoeren van een methode om met allerlei bewoners te werken aan een werkwijze om hun persoonlijke doelen te behalen.

Aansluiting bij opleidingen

Deze thema's sluiten aan bij alle opleidingen in het domein Gezondheid, Welzijn en Sport.

Praktische gegevens Contact

Wijkdocenten  
Nanette Haze | E Nanette.Haze@han.nl | T 06 - 11 95 98 94  
Aanwezig op woensdag
Saskia Jonker | E Saskia.Jonker@han.nl
Aanwezig op maandag

Locatie
Vanaf september zijn we gevestigd aan de Zijpendaalstraat 1a, 6535 PS Nijmegen. 
Het gebouw ligt dichtbij wijkcentrum Hatert en diverse samenwerkingspartners.

De locatie biedt plek aan studenten Interprofessioneel Praktijkleren (IPL) en studenten Interprofessioneel Onderzoek (IPO).