Hatert (Nijmegen)

Hatert is een grote stadswijk in Nijmegen-Zuid en is ontstaan vanuit een voormalig dorp met dezelfde naam. De wijk wordt opgesplitst door de Hatertseweg; daarmee is ook een duidelijk verschil merkbaar in het soort huizen en bewoners aan beide kanten van de weg. In het noordwestelijke deel (de Edelenbuurt) vind je vooral koopwoningen en bewoners met (boven)gemiddelde inkomens. De lab/werkplaats Hatert is gevestigd in het zuidoostelijke deel (Kastelenbuurt en Staatsliedenbuurt). Hier woont het overgrote deel van de bewoners in huurwoningen en bestaat er een grote diversiteit aan culturele, sociale en economische achtergronden.

samen werken aan een project

Leren en innoveren in de wijk

In de wijk Hatert wordt geleerd, gewerkt en geïnnoveerd rondom vraagstukken die bijdragen aan een gezonde wijk en betere dienstverlening. De HAN maakt deel uit van het netwerk van professionals en wijkbewoners die met elkaar samenwerken om gezondheid en welzijn in de wijk op een hoger plan te brengen. 

We zijn gevestigd in het wijkcentrum Hatert, in de nabijheid van verschillende samenwerkingpartners.

Bekijk de videoEen bezoek aan Lab en Werkplaats Hatert

Afstemming tussen werkveld, docenten en studenten

Elke groep studenten begint met een startbijeenkomst, waarin zij met de hele groep een introductie krijgt op de wijk en bekend raken met de wijk, activiteiten en projecten.

Vervolgens krijgt je als student de mogelijkheid te kiezen voor een opdracht of project van voorkeur. Met een deelgroep zoek je vervolgens verdieping en ga je met elkaar aan de slag.

Gezamenlijke bijeenkomsten met medestudenten en wijkdocenten vinden wekelijks op maandag(middag) plaats. Het tijdstip hiervan wordt in overleg met de studenten bepaald. Tijdens deze bijeenkomsten werk je aan je (praktijk)opdracht en verdiep je je in verschillende thema’s. Je maakt kennis met de verschillende beroepen waartoe jouw medestudenten worden opgeleid. Ook presenteer je aan elkaar waar je in jouw praktijkopdracht mee bezig bent en leer je van elkaar. Overige uren gebruik je voor het werken aan opdrachten en projecten. 

De ervaring leert dat de ene opdracht meer vraagt om vakspecifieke kennis en vaardigheden dan de andere opdracht. Wel is het binnen alle opdrachten mogelijk om te werken aan vaardigheden zoals communiceren, methodisch werken, (interprofessioneel) samenwerken, klinisch redeneren/onderbouwen.

Let op: hoewel je je inschrijft voor een specifieke dag (maandag), kan ook inzet op andere dagen worden gevraagd. Diverse praktijkopdrachten vinden namelijk ook (deels) op andere dagen plaats. Dit doen we in goed overleg.

Thema's

Momenteel hebben de volgende thema’s prioriteit voor de wijk:

  • Ontmoeten
  • Leefstijl
  • Leefbaarheid
  • Participatie

De verschillende professionals (vanuit wijkverpleging, buurtteam, woningcorporatie, STIP etc.) en bewoners ontmoeten elkaar in initiatieven rondom deze thema’s.

236875 student en wijkdocent in gesprek

Mogelijke opdrachten/projecten

Opdrachten/projecten waaraan studenten afgelopen perioden aan hebben bijgedragen:

Ontmoetgroep op maandag
In samenwerking met Buurtzorg en vrijwilligers begeleiden van een ontmoetochtend voor senioren, bijvoorbeeld activiteiten, bewegen, koken.

Bewegen op Park Malderborgh
In samenwerking met ZZG (Zorggroep Zuid-Gelderland) en Pluryn opzetten en uitvoeren van beweegactiviteiten voor alle bewoners van Park Malderborgh.

Je kunt hierbij denken aan activiteiten als:

  • Avond2daagse Park Malderborgh voor bewoners van Pluryn en Waterrijk
  • Begeleiden KWIEK-route voor bewoners Park Malderborgh en omgeving
  • Buitenactiviteiten met bewoners van Waterrijk
  • Fietsroutes met bewoners op de duofiets en rolstoelfiets

Buitenspeeldag
Samen met de Buurtsportcoach voor kinderen uit groep 7 en 8 van de basisscholen in de buurt een buitenspeeldag organiseren op het Johan Cruijff Court.

Zwerfvuil
Organiseren van een schoonmaakactie waarbij zwerfvuil wordt verzameld om zo wijkbewoners te motiveren de wijk schoon te houden.

Aansluiting bij opleidingen

Deze thema's sluiten aan bij alle opleidingen in het domein Gezondheid, Welzijn en Sport.

Praktische gegevens Contact

Wijkdocenten  
Nanette Haze | E Nanette.Haze@han.nl | T 06 - 11 95 98 94  
Aanwezig op maandag
Saskia Jonker | E Saskia.Jonker@han.nl | T 06 - 52 01 25 74  
Aanwezig op maandag

Locatie
Wijkcentrum Hatert, ruimte S10 (trap naar beneden en dan aan de rechterkant)
Couwenbergstraat 22
6535 RZ Nijmegen
E-mail: lab-werkplaats-hatert@han.nl

De lab/werkplaats biedt plek aan studenten Interprofessioneel Praktijkleren (IPL) en studenten Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn (PZW).