Forte Welzijn, Elst

Vanaf februari 2022 start in Elst een nieuwe lab/werkplaats, in eerste instantie alleen voor studenten Social Work. In de toekomst is het de bedoeling dat ook studenten van andere opleidingen gaan deelnemen. Forte Welzijn is een onafhankelijke instelling voor lokaal welzijnswerk in de Gemeente Overbetuwe (o.a. dorpen Elst, Oosterhout, Heteren).

samen werken aan een project

Leren en innoveren in de praktijk

Vanaf februari 2022 zal Leerlab Jeugd en opvoeden Forte Welzijn Elst van start gaan. Leerlab Forte Welzijn Elst biedt de mogelijkheid van interprofessioneel leren in de praktijk (IPL) en combi-praktijkleren (combinatie van stage en Interprofessioneel Praktijkleren).

Het leerlab richt zich specifiek op jeugd en opvoeding en is een goede voorbereiding op de doelgroep jeugd en ervaring opdoen met pedagogische vraagstukken. Dat betekent dat je met verschillende studenten samenwerkt op het gebied van opvoedings- en ontwikkelingsgerichte vraagstukken.

samen werken aan een project

Afstemming tussen docenten, studenten en werkveld

Leren en innoveren bij Forte Welzijn doe je samen met burgers, professionals en studenten. Je loopt stage binnen de organisatie samen met een medewerker van Forte Welzijn. Daarnaast  ga je in een projectgroep aan de slag met een specifiek project.  

Bijeenkomsten en begeleiding
Over de voortgang van je stage onderhoud je contact met de professionals van Forte Welzijn. Voor inhoud van het project houd je contact met je opdrachtgever. De wijkdocent begeleidt en coacht je bij het projectproces en -resultaat.

Je wordt elke dinsdag tussen 09.30 en 14.00 uur op locatie verwacht voor de begeleiding van de projecten en plenaire bijeenkomsten, waarin we gezamenlijke activiteiten ondernemen, zoals een bezoek aan professionals, meet-ups met professionals, presentaties en uitwisseling van ervaringen bij verschillende projecten etc.

Stage- en projectactiviteiten kunnen door elkaar heen lopen. Toch volgen we zo veel mogelijk bovenstaande structuur.
Als student ben je vrijgespeeld van onderwijs aan de hand van de vastgestelde praktijkuren. Deze praktijkuren zijn uitgangspunt van het Interprofessioneel Praktijkleren (alsook de combinatie met stage). Hier worden heldere afspraken over gemaakt en dit zal onderdeel zijn van jouw verantwoording naar de opleiding.

Thema's

  • Digitaal Pesten
  • Sexting
  • Omgaan met geld op basis- en middelbare school
  • Integratie niet-westerse jongeren door middel van ondersteuning van taal (maatjesproject) en vandaar uit andere activiteiten.
  • Mantelzorg
  • Ouderbetrokkenheid

Mogelijke opdrachten/projecten

  • Voor Forte Thuis bij gezinnen een behoeftepeiling uitvoeren naar een oppaspool voor, zodat ouders van kinderen met een beperking worden ontlast.
  • Voor de jongerenwerkers een interventie ontwikkelen die gericht is op het voorkomen van of omgaan met digitaal pesten/ sexting
  • Implementatie van een door HAN-studenten ontwikkeld evaluatie-instrument om een groep leerlingen die gaat participeren binnen Forte School in groepsverband te kunnen volgen d.m.v. een 0-, tussen- en eindmeting.

Aansluiting bij opleidingen

In het begin de opleidingen Social Work en Pedagogiek. Het streven is om in de toekomst meedere opleidingen uit de domeinen Gezondheid en Welzijn te laten aansluiten.

Praktische gegevens Contact

Wijkdocent
Elize van Heuveln | E Elize.vanheuveln@han.nl | T 06 - 55 29 10 16
Aanwezig op dinsdag

Interne begeleiders Forte Welzijn 
Danielle van Deutekom | E Danielle.van.Deutekom@fortewelzijn.nl  | T 06 - 23 38 96 41
Beschikbaar op alle werkdagen

Jolanda Janssen
Voorlopig afwezig

Benny Voorn neem waar voor Jolanda Janssen
Benny.voorn@fortewelzijn.nl  | T 06 - 17 45 45 90

Locatie 
Sociaal Cultureel Centrum De Wieken
Pr. Irenestraat 49
6661 EA Elst