Forte Welzijn, Elst

Forte Welzijn is een onafhankelijke instelling voor lokaal welzijnswerk in de Gemeente Overbetuwe (o.a. dorpen Elst, Oosterhout, Heteren). Wij ondersteunen en stimuleren mensen in hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling, zowel individueel als groepsgewijs in de Gemeente Overbetuwe en Berg en Dal. Forte Welzijn werkt samen met andere organisaties, zoals MEE Geldersepoort, Sante Partners en andere netwerkpartners die zich eveneens inzetten voor het welzijn van mensen.

samen werken aan een project

Leren en innoveren in de praktijk

Leerlab Forte Welzijn Elst biedt de mogelijkheid van interprofessioneel leren in de praktijk (IPL) en combi-praktijkleren (combinatie van stage en Interprofessioneel Praktijkleren).

Het leerlab richt zich specifiek op jeugd en opvoeding en is een goede voorbereiding op de doelgroep jeugd en ervaring opdoen met pedagogische vraagstukken. Dat betekent dat je met verschillende studenten samenwerkt op het gebied van opvoedings- en ontwikkelingsgerichte vraagstukken.

samen werken aan een project

Afstemming tussen docenten, studenten en werkveld

Leren en innoveren bij Forte Welzijn doe je samen met bewoners, professionals en studenten. Je loopt stage binnen de organisatie samen met een medewerker van Forte Welzijn. Daarnaast ga je in een projectgroep aan de slag met een specifiek project.  

Bijeenkomsten en begeleiding

Je wordt elke donderdag tussen 10.30 en 15.00 uur op locatie verwacht voor de begeleiding van de projecten en plenaire bijeenkomsten, waarin we gezamenlijke activiteiten ondernemen, zoals een bezoek aan professionals, workshops met professionals, presentaties en uitwisseling van ervaringen bij verschillende projecten etc. We werken samen met Lab/werkplaats Overbetuwe, dat op woensdagen in dezelfde ruimte aanwezig is. Het kan zijn dat we workshops en bijvoorbeeld gastcolleges met elkaar gaan organiseren.

Aan het begin van elk semester organiseren we een startbijeenkomst. Tijdens de startbijeenkomst maken we kennis met elkaar, we lichten de werkwijze toe en geven een startopdracht waar jullie de eerste 4 weken gezamenlijk aan gaan werken.

De derde week lichten we projecten toe en verdelen de projecten over de studenten in overleg met elkaar. Vanaf de weken daarna ga je samen met een aantal medestudenten van een andere opleiding aan de slag met het project in een projectgroep. Daarnaast neem je deel aan gezamenlijke activiteiten die aansluiten bij onze doelstellingen (MDO’s, gastcolleges etc.)

Over de voortgang van je stage onderhoud je contact met de professionals van Forte Welzijn. Voor inhoud van het project houd je contact met je opdrachtgever. De wijkdocent begeleidt en coacht je bij het projectproces en -resultaat.

Stage- en projectactiviteiten kunnen door elkaar heen lopen. Toch volgen we zo veel mogelijk bovenstaande structuur.

Thema's

 • Sexting en Cyber Pesten
 • Omgaan met geld op basis- en middelbare school
 • Integratie niet-westerse jongeren door middel van ondersteuning van taal (maatjesproject) en vandaar uit andere activiteiten.
 • Mantelzorg
 • Ouderbetrokkenheid

Mogelijke opdrachten/projecten

 • Zakgeldproject
 • Doorontwikkeling project Hendrik Pierson College
 • Doorontwikkeling project Sexting en cyberpesten
 • Forte School Collectief – groep 5 t/m 8 vergroten onderwijskansen door breed schoolaanbod en in kaart brengen van ontwikkeling van kinderen
 • Forte School – vergroten ouderparticipatie
 • Sportactiviteiten in voortgezet onderwijs

Hieronder voorbeelden van een aantal succesvolle projecten van afgelopen studiejaar, waar we verder mee aan de slag gaan:

 • Het Zakgeldproject: hoe kun je het onderwerp financiele zelfredzaamheid aansprekender maken. Twee 4e jaars studenten van de HAN deden onderzoek naar de vraag of een bestaand zakgeldproject voor een basisschool in Driel uitgebreid moet worden naar de laagste klassen van het Voortgezet onderwijs. Zie dit artikel: Zet TikTok op school in bij praten over geld: HAN-studenten komen met tien aanbevelingen voor financiële zelfredzaamheid | Overbetuwe | gelderlander.nl
 • Het versterken van het sociale netwerk van kwetsbare jongeren op het Hendrik Pierson College door middel van activiteiten en taal samen met professionals van het HPC en het jongerenwerk Overbetuwe.
 • Bewustwording van Sexting en cyberpesten bij leerlingen van de brugklas van OBC Elst in samenwerking professionals van het OBC Elst en het jongerenwerk Overbetuwe.

Aansluiting bij opleidingen

De genoemde thema's sluiten aan bij alle opleidingen in het domein Gezondheid, Welzijn en Sport.

Praktische gegevens Contact

Wijkdocent
Elize van Heuveln | E Elize.vanheuveln@han.nl | T 06 - 55 29 10 16
Aanwezig op donderdag

Interne begeleiders Forte Welzijn 
Danielle van Deutekom | E Danielle.van.Deutekom@fortewelzijn.nl  | T 06 - 23 38 96 41
Beschikbaar op alle werkdagen

Locatie 
Sociaal Cultureel Centrum De Wieken, ruimte 0.1
Pr. Irenestraat 49
6661 EA Elst