Cuijk

Lab/werkplaats Cuijk is gevestigd in de Brabantse gemeente Land van Cuijk. Deze gemeente is in januari 2022 ontstaan vanuit een fusie van de voormalige gemeenten Boxmeer, Cuijk, Sint Anthonis, Mill en Sint Hubert en Grave.

samen werken aan een project

Leren en innoveren in de wijk

De wijk ‘Valuwe’ is een multiculturele en levendige wijk. Leerwerkplaats Cuijk is gevestigd in de centraal gelegen Multifunctionele Accommodatie (MFA) De Valuwe. De leerwerkplaats is innovatief en telkens op zoek naar netwerkpartners. 

Afstemming tussen werkveld, docenten en studenten

In deze leerwerkplaats vindt de gezamenlijke activiteit plaats op woensdagochtend. In de middag werk je aan het project.

Tijdens de gezamenlijke activiteiten leer je de andere studenten en hun opleidingen/beroepen kennen en kom je in aanraking met diverse professionals uit de wijk. Verder is er ruimte voor kennisdeling en feedback. Ook zijn er in de periode enkele reflectiemomenten.
Naast de gezamenlijke activiteiten werk je in een interprofessionele groep aan vraagstukken in afstemming met de opdrachtgever en wijkdocenten.

Studenten aan het werk bij MFA De Valuwe in Cuijk

Partners

Thema's

Diverse thema’s die voort komen uit de wijk zijn:​

  • Interprofessioneel samenwerken
  • Lotgenoten (contact)
  • Ontmoeting in de wereldtuin
  • Niet Aangeboren Hersenletsel
  • Verbinding in de wijk

Mogelijke opdrachten

Vanuit de praktijk worden er veel kansen en mogelijkheden gezien waar je als student mee aan de slag kunt. Te denken valt aan een opdracht in de wereldtuin of voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel. Professionals komen met vragen en opdrachten uit de praktijk. Deze vragen worden verhelderd en geformuleerd tot opdrachten voor studenten. De opdrachten zullen gebaseerd zijn op de diverse thema’s.  

Studenten aan het werk bij MFA De Valuwe in Cuijk

Aansluiting bij opleidingen

Deze thema's sluiten aan bij alle opleidingen in het domein Gezondheid, Welzijn en Sport.

Praktische gegevens Contact

Wijkdocenten
Janine Hendriks | T 06-25 37 90 64
Aanwezig op woensdag

Renata Huisman | T 06-55 43 40 90
Aanwezig op woensdag

Locatie 
MFA De Valuwe
De Valuwe 1
5431 AV Cuijk
E-mail: werkplaatscuijk@han.nl

De multifunctionele accommodatie ligt in de wijk De Valuwe en is op loopafstand van het treinstation en bushaltes.

De lab/werkplaats biedt plek aan studenten Interprofessioneel Praktijkleren (IPL) en studenten Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn (PZW).