CVA Ketenzorg Noordelijke Maasvallei (Cuijk/Boxmeer)

De Noordelijke Maasvallei bestrijkt het gebied van het Land van Cuijk en de Kop van Noord-Limburg; hieronder vallen de gemeenten Cuijk, Boxmeer, Grave en Gennep. Het lab/werkplaats is gevestigd in Cuijk.

samen werken aan een project

Leren en innoveren in een klinische setting

In de regio Boxmeer en Cuijk zijn diverse professionals aangesloten bij de CVA-ketenzorg in de Noordelijke Maasvallei. De betrokken professionals zijn fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, ambulant begeleiders en diëtisten. De passie voor het ondersteunen van de CVA cliënten is kenmerkend bij deze professionals. Ideeën en vraagstukken uit de CVA-ketenzorg zijn ten behoeve van het welzijn van cliënten.

Wanneer deze passie gedeeld wordt, kunnen er mooie resultaten ontstaan. Als student kun je hier aan bijdragen door te leren, onderzoeken, samenwerken en innoveren met de betrokkenen rondom de CVA -ketenzorg. De professionals van deze keten staan open voor de samenwerking. 

Afstemming tussen werkveld, docenten en studenten

Deze samenwerking ontstaat met het werkveld, studenten en docenten. Opdrachten komen voort vanuit de professionals in de praktijk. 

De studenten worden verwacht voor twee dagdelen per week.

  • Op woensdagochtend is er een contactmoment met de wijkdocent.  
  • Het andere dagdeel kunnen studenten zelf bepalen

Partners

Op dit moment werken we samen met de CVA-Ketenzorg en het lectoraat Neurorevalidatie van de HAN.

Voor meer info, zie:

HAN-project CVA Thuisrevalidatie

CVA Ketenzorg Noordelijke Maasvallei

Thema's

Diverse thema’s die voort komen uit de CVA-ketenzorg zijn:

  • Casemanagement
  • Zichtbaarheid
  • Interprofessioneel samenwerken
  • Eigen regie

Mogelijke opdrachten

Professionals komen met vragen en opdrachten uit de praktijk. Deze vragen worden verhelderd en geformuleerd tot opdrachten voor studenten. De opdrachten zullen gebaseerd zijn op de diverse thema’s. 

Aansluiting bij opleidingen

Deze thema's sluiten aan bij alle opleidingen in het domein Gezondheid, Welzijn en Sport.

Praktische gegevens Contact

Wijkdocent
Janine Hendriks | E Janine.Hendriks@han.nl | T 06-25 37 90 64
Aanwezig op woensdag

Renata Huisman | E Renata.Huisman@han.nl | T 06-55 43 40 90
Aanwezig op woensdag

Locatie 
MFA De Valuwe
De Valuwe 1
5431 AV Cuijk

De multifunctionele accommodatie ligt in de wijk De Valuwe en alle betrokken zorgprofessionals zijn op loop-/fietsafstand te vinden.

De locatie biedt plek aan studenten Interprofessioneel Praktijkleren (IPL) en studenten Interprofessioneel Onderzoek (IPO).