Covid19-Sparkcentre

Het Covid19-Sparkcentre is opgericht om de HAN-studenten een mogelijkheid te bieden interprofessioneel onderwijs te volgen, met de actuele Corona-crisis als praktijk. De activiteiten kunnen zowel online als fysiek zijn, bijvoorbeeld op de HAN of bij een opdrachtgever.

samen werken aan een project

Leren en innoveren in de praktijk

Momenteel worden we geconfronteerd met de Covid19-crisis, wat betekent dit voor interprofessionele klinische samenwerkingsverbanden?

Als studenten gaan we samen kijken naar de interprofessionele zorg voor deze complexe doelgroep.

Wat betekent het om op een Covid19-Intensive Care te liggen, welke professionals zijn daar aanwezig en hoe wordt de interprofessionele zorg nu geleverd?  Wat kan wel en wat kan niet? Hoe ga je als professionals hiermee om?

Afstemming tussen werkveld, docenten en studenten

Via (online) meetings, gastcolleges, werkvormen en jullie eigen ervaringen zullen we ingaan op de zorg voor patiënten met het Corona virus. Daarnaast worden er werkbezoeken aan de huidige klinische praktijk gepland (indien hier volgens de RIVM richtlijnen en het beleid van de zorginstellingen komend semester mogelijkheden voor zijn). Verschillende HAN docenten en partners uit het werkveld zullen echter wel hun actuele ervaringen met jullie delen. Daarnaast zijn jullie mogelijk als student zelf ook (tijdelijk) ingezet op Covid19 afdelingen. Hierover gaan we met elkaar in dialoog. 

Verder bereid je bijeenkomsten voor aan de hand van opdrachten en studiemateriaal en werk je toe naar het behalen van competenties op projectmatig en  interprofessioneel leren werken. De plenaire bijeenkomsten zijn op maandagochtend.

Thema's

Thema's waar we aandacht aan zullen besteden zijn:

 • Aanpak van interprofessionele viraal bedreigde patiënt, wie doet wat en waarom?
 • Aanpak van systemen en processen in crisissituaties.
 • Inzet van Crew Resource Management (IPL puur sang).
 • Hoe (creatief en kansrijk) om te gaan met dilemma’s in Covid19 tijdperk.
 • Wekelijks reflectie op (eigen) praktijk en actualiteit  

Aansluiting bij opleidingen

Deze thema's sluiten aan bij alle opleidingen in het domein Gezondheid, Welzijn en Sport.

Mogelijke opdrachten

In gezamenlijkheid en in kleine groepen zullen de interprofessionele thema’s besproken en uitgewerkt worden. Daarnaast worden er voorbereidende opdrachten gemaakt.

Samenwerkingspartners

 • Radboudumc, afdeling Intensive Care
 • Radboudumc, afdeling Revalidatie
 • Radboud umc, afdeling IQ Healthcare
 • Bindkracht 10
 • www.extrahandenvoordezorg.nl
 • Praktijk De Fysioo en de Ergoo, regio Nijmegen

Praktische gegevens Contact

Praktijkdocenten
Renske Verhoeven | E Renske.Verhoeven@han.nl 
Aanwezig op maandagochtend
Helene Rompen | E H.Rompen@han.nl
Aanwezig op maandagochtend

De locatie biedt plek aan studenten Interprofessioneel Praktijkleren (IPL) en studenten Interprofessioneel Onderzoek (IPO).