Brakkenstein (Nijmegen)

De wijk Brakkenstein is een groene wijk waar zowel veel ouderen als jonge gezinnen wonen. In deze ‘leerkring’ werken studenten, docenten en onderzoekers samen met professionals, bewoners en vrijwilligers aan vraagstukken op het gebied van gezondheid, leefbaarheid en participatie. Woonzorgcentrum Boszicht vormt de uitvalsbasis om te werken aan activiteiten, projecten en onderzoeken in de wijk. De betrokken partijen werken hierbij samen om Brakkenstein als wijk mooi, aantrekkelijk en leefbaar te houden voor iedereen.

samen werken aan een project

Leren en innoveren in de wijk

In de wijk Brakkenstein werken inwoners, professionals, studenten en vrijwilligers intensief samen. Ze leren van elkaar en pakken met elkaar complexe lokale vraagstukken op. Iedereen werkt hierbij mee vanuit zijn eigen kennis en talent. Vanuit de Zorgalliantie geeft een Krachtige Regionale Leerkring structuur aan deze samenwerking: eens per half jaar (semester) wordt samen met lokale partners overlegd aan welke wijkprojecten gewerkt gaat worden en wordt bepaald welke opdrachten hierbij door studenten uitgevoerd gaan worden. Aan het eind van elk semester wordt de periode op een gezellige manier afgesloten, bijvoorbeeld bij BUUR of een van de andere wijkpartners. De resultaten uit de diverse wijkprojecten worden dan met alle betrokkenen gedeeld.

Vanuit de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen zijn Sandra Jellema en Astrid Hairwassers werkzaam in de wijk; zij zijn als docent en/of. onderzoeker bij de diverse projecten betrokken. Verder is Gideon Visser is als alliantiemakelaar vanuit de Zorgalliantie de contactpersoon voor partners in de wijk.

Thema's

De partners in de wijk Brakkenstein hebben samen afgesproken om zich te richten op de doelgroep ouderen in de wijk.
De projecten die partners en studenten in de wijk oppakken, richten zich op de volgende thema’s:

 • Participatie
 • Bewegen en fitheid
 • Dementievriendelijke wijk
 • Gastvrijheid
 • Fitness en bewegen
 • Wijkgericht werken
 • Facility management; wonen en zorg
 • Mondzorg
 • Vrijwilligers in de wijk

LET OP: In deze wijk wonen veel (kwetsbare) ouderen. In verband met het risico dat COVID-19 voor deze groep met zich meebrengt, vragen we studenten, die in deze wijk aan de slag gaan, om extra voorzichtig te zijn en zich zorgvuldig aan de COVID-maatregelen te houden!

Aansluiting bij opleidingen

Deze thema's sluiten aan bij alle opleidingen in het domein Gezondheid, Welzijn en Sport.

Krachtige Regionale Leerking

Brakkenstein is een Krachtige Regionale Leerkring. Hierin gaan professionals en studenten samen aan de slag met maatschappelijke vraagstukken en worden meegenomen in de uitdagingen en kansen van het samen leren in netwerken.

Een Krachtige Regionale Leerkring geeft de samenwerking structuur: gemeente, professionals, burgers en studenten bepalen gezamenlijk de agenda en definiëren hoe ze met de maatschappelijke vraagstukken aan de slag willen.

De werkwijze van Zorgalliantie en daarbinnen de Krachtige Regionale Leerkringen werkt en spreekt aan. Het is niet voor niks dat beiden zijn aangewezen als koplopers in het Zorgpact, een landelijk verbond dat nieuwe samenwerkingen op gebied van wonen, zorg, welzijn en onderwijs stimuleert.

Samenwerkingspartners

Afhankelijk van het uit te werken vraagstuk, kunnen de volgende partners betrokken zijn:

 • ZZG Zorggroep
 • Kalorama Veste Brakkenstein
 • Aqua Viva
 • Bindkracht 10
 • Wijkraad Brakkenstein
 • Gemeente Nijmegen
 • Talis wooncoöperatie
 • Politie Nijmegen
 • Sociaal wijkteam Zuid
 • Medisch Centrum Brakkenstein
 • ‘BUUR’ (sociaal buurtcafé)​

E-community Mijn Brakkenstein

Wil je op de hoogte blijven over het project 'Boszicht Brakkenstein' en binding krijgen en houden met deze wijk? Meld je dan aan voor de e-community MijnBrakkenstein.nl . Via deze community lees je alles over de voortgang van dit project.

Praktische gegevens Contact

Wijkdocenten
Sandra Jellema | E Sandra.Jellema@han.nl | T 06 -30 05 01 13
Aanwezig op donderdag
Astrid Hairwassers | E Astrid.Hairwassers@han.nl | T 06 - 54 79 86 95
Aanwezig op donderdag

Locatie
Boszicht Brakkenstein
Heemraadstraat 10
Nijmegen

De locatie biedt plek aan studenten Interprofessioneel Praktijkleren (IPL) en studenten Interprofessioneel Onderzoek (IPO).