Brakkenstein (Nijmegen)

De wijk Brakkenstein is een groene wijk waar zowel veel ouderen als jonge gezinnen wonen. In deze ‘leerkring’ werken studenten, docenten en onderzoekers samen met professionals, bewoners en vrijwilligers aan vraagstukken op het gebied van gezondheid, leefbaarheid en participatie. Het gebouw 'Roomsch Leven' vormt de uitvalsbasis om te werken aan activiteiten, projecten en onderzoeken in de wijk. De betrokken partijen werken hierbij samen om Brakkenstein als wijk mooi, aantrekkelijk en leefbaar te houden voor iedereen.

samen werken aan een project

studiejaar 23/24, semester 1 

Startbijeenkomst Brakkenstein

De startbijeenkomst voor studenten is op donderdag 7 september van 10.00 tot 14.00 uur bij zaal Roomsch Leven, Heyendaalseweg 239 in Nijmegen.

Aansluitend kun je meteen kennis maken met de opdrachtgevers. Nadere info ontvang je van de wijkdocenten. Graag tot dan!

Leren en innoveren in de wijk

In de wijk Brakkenstein werken inwoners, professionals, studenten en vrijwilligers intensief samen. Ze leren van elkaar en pakken met elkaar complexe lokale vraagstukken op. Iedereen werkt hierbij mee vanuit zijn eigen kennis en talent. Eens per half jaar (semester) wordt samen met lokale partners overlegd aan welke wijkprojecten gewerkt gaat worden en wordt bepaald welke opdrachten hierbij door studenten uitgevoerd gaan worden. Aan het eind van elk semester wordt de periode op een gezellige manier afgesloten. De resultaten uit de diverse wijkprojecten worden dan met alle betrokkenen gedeeld.

In dit filmpje vertelt wijkdocent Manuela Hermens o.a. wat de bedoeling is van het interprofessioneel leren en werken in Brakkenstein.

Afstemming tussen docenten, studenten en werkveld

We werken in Brakkenstein op de donderdagen. We verwachten dat alle studenten het hele semester beschikbaar zijn vanaf 10.00 tot ca 16.00 uur. De plenaire lessen zijn van 10.00 uur tot 12.00 uur. De rest van de middag is te gebruiken voor afspraken met opdrachtgevers, wijkbewoners- werken aan opdrachten etc. 

Thema's

De partners in de wijk Brakkenstein hebben samen afgesproken om zich te richten op de doelgroep ouderen in de wijk.
De projecten die partners en studenten in de wijk oppakken, richten zich op de volgende thema’s:

  • Participatie
  • Bewegen en fitheid
  • Dementievriendelijke wijk
  • Gastvrijheid
  • Fitness en bewegen
  • Wijkgericht werken
  • Facility management; wonen en zorg
  • Mondzorg
  • Vrijwilligers in de wijk

Aansluiting bij opleidingen

Deze thema's sluiten aan bij alle opleidingen in het domein Gezondheid, Welzijn en Sport.

Samenwerkingspartners

Afhankelijk van het uit te werken vraagstuk, kunnen de volgende partners betrokken zijn:

Praktische gegevens 

Contact

Wijkdocenten
Manuela Hermens | E Manuela.Hermens@han.nl | T 06 - 15 23 35 67
Aanwezig op donderdag

Marieke Isendam | E Marieke.Isendam@han.nl | T +31 6 42 01 08 79
Aanwezig op donderdag

Locatie
Gebouw 'Roomsch Leven'
Heyendaalseweg 239
6525 SG Nijmegen

De lab/werkplaats biedt plek aan studenten Interprofessioneel Praktijkleren (IPL) en studenten Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn (PZW).