Brakkenstein (Nijmegen)

De wijk Brakkenstein is een groene wijk waar zowel veel ouderen als jonge gezinnen wonen. In deze ‘leerkring’ werken studenten, docenten en onderzoekers samen met professionals, bewoners en vrijwilligers aan vraagstukken op het gebied van gezondheid, leefbaarheid en participatie. Woonzorgcentrum Boszicht vormt de uitvalsbasis om te werken aan activiteiten, projecten en onderzoeken in de wijk. De betrokken partijen werken hierbij samen om Brakkenstein als wijk mooi, aantrekkelijk en leefbaar te houden voor iedereen.

samen werken aan een project

Leren en innoveren in de wijk

In de wijk Brakkenstein werken inwoners, professionals, studenten en vrijwilligers intensief samen. Ze leren van elkaar en pakken met elkaar complexe lokale vraagstukken op. Iedereen werkt hierbij mee vanuit zijn eigen kennis en talent. Eens per half jaar (semester) wordt samen met lokale partners overlegd aan welke wijkprojecten gewerkt gaat worden en wordt bepaald welke opdrachten hierbij door studenten uitgevoerd gaan worden. Aan het eind van elk semester wordt de periode op een gezellige manier afgesloten, bijvoorbeeld bij BUUR of een van de andere wijkpartners. De resultaten uit de diverse wijkprojecten worden dan met alle betrokkenen gedeeld.

Afstemming tussen docenten, studenten en werkveld

We werken in Brakkenstein op de donderdagen. We verwachten dat alle studenten elke donderdagmiddag het hele semester beschikbaar zijn vanaf 12.30 tot ca 16.30 uur.

Daarnaast zullen er ook regelmatig in de ochtend activiteiten plaatsvinden, zoals begeleiding door de wijkdocent of opdrachtgever of het gezamenlijk (uit) werken van de opdrachten. Vanaf ca 09.30 uur zal onze locatie hiervoor geopend zijn. 

Thema's

De partners in de wijk Brakkenstein hebben samen afgesproken om zich te richten op de doelgroep ouderen in de wijk.
De projecten die partners en studenten in de wijk oppakken, richten zich op de volgende thema’s:

 • Participatie
 • Bewegen en fitheid
 • Dementievriendelijke wijk
 • Gastvrijheid
 • Fitness en bewegen
 • Wijkgericht werken
 • Facility management; wonen en zorg
 • Mondzorg
 • Vrijwilligers in de wijk

LET OP: In deze wijk wonen veel (kwetsbare) ouderen. In verband met het risico dat COVID-19 voor deze groep met zich meebrengt, vragen we studenten, die in deze wijk aan de slag gaan, om extra voorzichtig te zijn en zich zorgvuldig aan de COVID-maatregelen te houden!

Aansluiting bij opleidingen

Deze thema's sluiten aan bij alle opleidingen in het domein Gezondheid, Welzijn en Sport.

Samenwerkingspartners

Afhankelijk van het uit te werken vraagstuk, kunnen de volgende partners betrokken zijn:

 • ZZG Zorggroep
 • Kalorama Veste Brakkenstein
 • Aqua Viva
 • Bindkracht 10
 • Wijkraad Brakkenstein
 • Gemeente Nijmegen
 • Talis wooncoöperatie
 • Politie Nijmegen
 • Sociaal wijkteam Zuid
 • Medisch Centrum Brakkenstein
 • ‘BUUR’ (sociaal buurtcafé)​

E-community Mijn Brakkenstein

Wil je op de hoogte blijven over het project 'Boszicht Brakkenstein' en binding krijgen en houden met deze wijk? Meld je dan aan voor de e-community MijnBrakkenstein.nl . Via deze community lees je alles over de voortgang van dit project.

Praktische gegevens Contact

Wijkdocent
Manuela Hermens | E Manuela.Hermens@han.nl | T 06 - 15 23 35 67
Aanwezig op donderdag

Locatie
Gebouw 'Roomsch Leven'
Heyendaalseweg 239
6525 SG Nijmegen

De lab/werkplaats biedt plek aan studenten Interprofessioneel Praktijkleren (IPL) en studenten Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn (PZW).