Boxmeer (Sociom)

OP HET MOMENT VINDEN ER IN LAB/WERKPLAATS BOXMEER GEEN ACTIVITEITEN RONDOM INTERPROFESSIONEEL PRAKTIJKLEREN (IPL) PLAATS. 

Sociom is een organisatie voor sociaal werk in het Land van Cuijk en West Maas en Waal. Samen met hun netwerkpartners en vrijwilligersorganisaties werken ze aan een samenleving waarin mensen zich thuis voelen, kansen krijgen én pakken.

samen werken aan een project

Leren en innoveren in de praktijk

In een werkplaats als bij Sociom werken studenten en professionals samen om mensen in hun kracht te zetten, talenten te leren herkennen en ze in beweging te brengen. Samen met de professionals en vrijwilligers van Socium geef je aandacht en advies en biedt je ondersteuning bij problemen. Sociom omarmt burgerinitiatieven en versterkt deze met de kwaliteiten van sociaal werk.

Afstemming tussen docenten, studenten en werkveld

Bij Sociom werken resultaatgerichte professionals met ambitie en lef. Verbinders die middenin de samenleving staan. Ze vertrouwen op elkaars vakmanschap en hebben oog voor ieders talent en kracht. Bovendien geloven ze in een leven lang leren, daarom bieden ze ruimte en kansen, voor zowel de huidige als de toekomstige professionals, om te ontwikkelen.

Gezamenlijke activiteiten zijn gepland op woensdag. De eerste weken staan in het teken van introductie in de organisatie en het werkgebied van Sociom. Er wordt kennisgemaakt met de projecten en de professionals die daar werkzaam in zijn.

Naast de gezamenlijke activiteiten, werk je in een (interprofessioneel) groepje van 3-5 studenten aan vraagstukken binnen één van de projecten, in afstemming met de contactpersoon uit de praktijk én je wijkdocent.

Thema's

De projecten waaraan wordt gewerkt zijn afgestemd op de behoefte van de cliënten van Sociom.

Thema’s waar je aan kunt denken zijn gerelateerd aan de diverse mogelijkheden die geboden worden binnen Sociom.

Thema’s:

 • Dagbesteding Vierlingsbeek
 • Jongerenwerk in kleine kernen
 • Positieve gezondheid Boxmeer (Syntein)
 • Dorpsteam St. Anthonius (Pantein)
 • Ontmoeting (diverse doelgroepen)
 • Armoede en kansgelijkheid
 • Sociale kwaliteit van wijk(en)

Mogelijke opdrachten/projecten

Momenteel hebben we de volgende projecten:

 • Herstarten Buurtkamers nieuwe vorm Boxmeer Noord
 • Adviezen vanuit Fittestdagen evalueren met deelnemers
 • Behoeftepeiling wijkbewoners rondom verbindingen en ontmoeten met Dorpsboerderij Habitat
 • Zichtbaarheid rondom GVO in de gemeente

Aansluiting bij opleidingen

De genoemde thema's sluiten aan bij alle opleidingen in het domein Gezondheid, Welzijn en Sport.

Partners

We werken samen met zorg- en welzijnsprofessionals, burgers,  de gemeente en het lokale verenigingsleven. De belangrijkste schakel hierin zijn de sociaal werkers van Sociom.

Opdrachtgevers die o.a. betrokken zijn:

Praktische gegevens 

Contact

Nadere info volgt t.z.t.