Beuningen

Beuningen is een gemeente in Gelderland, ten noorden van Nijmegen. Gedurende de jaren is de gemeente uitgebreid met de kerkdorpen Ewijk, Weurt en Winssen. Tegenwoordig is Beuningen uitgegroeid tot een groeikern c.q. voorstadje van Nijmegen met vele nieuwbouwwijken. In september 2022 zijn we gestart met een lab/werkplaats, waar studenten interprofessioneel gaan leren en samenwerken.

werken aan een project

Studiejaar 24/25, semester 1 

Startbijeenkomst Beuningen

Info volgt

Leren en innoveren in de praktijk

In Beuningen maakt de HAN onderdeel uit van het netwerk beroepskrachten en wijkbewoners die met elkaar samenwerken om gezondheid en welzijn in de wijk op een hoger plan te brengen.

Elke groep studenten begint met een startbijeenkomst, waarin zij met de hele groep een introductie krijgt op de wijk en bekend raken met de wijk, activiteiten en projecten (thema’s). Vervolgens krijg je als student de mogelijkheid om een voorkeur op te geven voor de activiteit (het thema) waar je mee aan de slag wilt. Met een deelgroep zoek je vervolgens verdieping en zet je je in voor het thema.

Binnen de labs/werkplaats Beuningen stellen wij het lokaal preventieakkoord en de positieve gezondheid centraal. De belangrijkste leefstijlfactoren die hierin terugkomen, zijn het minderen van roken en alcoholgebruik en stimuleren van beweging en gezonde voeding.

Verder zit de Hofstede Fysiotherapie aangesloten bij het Beunings sportakkoord. Vanuit hier wordt bewegen gestimuleerd en beweegaanbieders gepromoot. 

De maatschappelijke problemen zoals valgevaarlijkheid bij ouderen, eenzaamheid, (te) weinig beweging en consumptie van tabak, alcohol en slechte voeding komen ook in Beuningen voor. Deze problematieken zijn daarom ook vertaald naar de thema’s/projecten waar studenten mee aan de slag kunnen. 

Afstemming tussen werkveld, docenten en studenten

Gezamenlijke bijeenkomsten met studenten en wijkdocenten zijn wekelijks op dinsdag. In deze bijeenkomsten presenteren de groepjes aan elkaar waar ze met het project mee bezig zijn en leer je van elkaar. 

Thema's

Op dit moment hebben we de volgende thema's:

 • Leefstijl
 • Eenzaamheid
 • Zelfredzaamheid in het kader van (val)preventie

Mogelijke opdrachten/projecten

 • Opsporing van kandidaten voor nog op te zetten valpreventietraining. Toelichting:

105.000 65-plussers belanden jaarlijks op de SEH na een val. Een valongeval heeft veel impact op de zelfredzaamheid van ouderen, het langer thuis kunnen wonen en de kwaliteit van leven. De directe medische zorgkosten van valongevallen schoten in 2020 al door de 1 miljard euro.  Daarom ligt er een landelijke opdracht richting gemeentes om een ketenaanpak valpreventie te realiseren. Deze ketenaanpak bestaat uit de stappen Opsporen, Screenen, Interventies en Structureel Aanbod.

Als lab/werkplaats zien we actie- en onderzoeksmogelijkheden voor de eerste en laatste schakel van deze keten: Opsporen en Structureel Aanbod. In het bijzonder:

 1. Hoe bereiken we de relevante doelgroep (Opsporen) en
 2. Wat moet er georganiseerd worden om mensen een passend beweegaanbod aan te bieden (Structureel Aanbod)?
 • Behoefte peiling en ontwikkelen aanbod voor ouderen op gebied van Gezondheid en welzijn
 • Ontwikkelen van een themadag Dementievriendelijk Beuningen voor ouderen

De ambitie binnen elk project/thema is het opzetten, waarborgen en continueren van het project.

Aansluiting bij opleidingen

De genoemde thema's sluiten aan bij alle opleidingen in het domein Gezondheid, Welzijn en Sport.

Partners

 • Gemeente Beuningen
 • Fysio- en manuele therapie de Hofstede
 • Beuningen samen in beweging
Praktische gegevens 

Contact

Wijkdocent
Bart Engelen | E Bart.Engelen@han.nl
aanwezig op dinsdag

Locatie
Leefstijlclub Beuningen/onderdeel van Fysiotherapiepraktijk De Hofstede
Wilhelminalaan 88
6641 KN Beuningen