Beuningen

Beuningen is een gemeente in Gelderland, ten noorden van Nijmegen. Gedurende de jaren is de gemeente uitgebreid met de kerkdorpen Ewijk, Weurt en Winssen. Tegenwoordig is Beuningen uitgegroeid tot een groeikern c.q. voorstadje van Nijmegen met vele nieuwbouwwijken. In september 2022 zijn we gestart met een lab/werkplaats, waar studenten interprofessioneel gaan leren en samenwerken.

samen werken aan een project

studiejaar 22/23, semester 2 Startbijeenkomst Beuningen

De startbijeenkomst voor studenten is op dinsdag 7 februari van 10.00 tot 12.00 uur bij Fysiotherapiepraktijk De Hofstede, Wilhelminalaan 88 in Beuningen. Nadere info ontvang je van de wijkdocent. Graag tot dan!

Leren en innoveren in de praktijk

In Beuningen maakt de HAN onderdeel uit van het netwerk beroepskrachten en wijkbewoners die met elkaar samenwerken om gezondheid en welzijn in de wijk op een hoger plan te brengen.

Elke groep studenten begint met een startbijeenkomst, waarin zij met de hele groep een introductie krijgt op de wijk en bekend raken met de wijk, activiteiten en projecten (thema’s). Vervolgens krijg je als student de mogelijkheid om een voorkeur op te geven voor de activiteit (het thema) waar je mee aan de slag wilt. Met een deelgroep zoek je vervolgens verdieping en zet je je in voor het thema.

Binnen de labs/werkplaats Beuningen stellen wij het lokaal preventieakkoord en de positieve gezondheid centraal. De belangrijkste leefstijlfactoren die hierin terugkomen, zijn het minderen van roken en alcoholgebruik en stimuleren van beweging en gezonde voeding.

Verder zit de Hofstede Fysiotherapie aangesloten bij het Beunings sportakkoord. Vanuit hier wordt bewegen gestimuleerd en beweegaanbieders gepromoot. 

De maatschappelijke problemen zoals valgevaarlijkheid bij ouderen, eenzaamheid, (te) weinig beweging en consumptie van tabak, alcohol en slechte voeding komen ook in Beuningen voor. Deze problematieken zijn daarom ook vertaald naar de thema’s/projecten waar studenten mee aan de slag kunnen. 

Afstemming tussen werkveld, docenten en studenten

Gezamenlijke bijeenkomsten met studenten en wijkdocenten zijn wekelijks op dinsdag. In deze bijeenkomsten presenteren de groepjes aan elkaar waar ze met het project mee bezig zijn en leer je van elkaar. 

Thema's

Op dit moment hebben we de volgende thema's:

  • Leefstijl (Kwiek route, Max Vitaal)
  • Eenzaamheid (Eén tegen eenzaamheid)
  • Zelfredzaamheid in het kader van (val)preventie

Mogelijke opdrachten/projecten

  • Uitvoeren van (nieuwe) beweegactiviteiten en -groepen (Max Vitaal en Kwiek route)
  • Sociale cohesie (samenbrengen van ouderen, onderlinge verbinding, opzetten ontmoetgroep)
  • Voorlichting over zelfredzaamheid

De ambitie binnen elk project/thema is het opzetten, waarborgen en continueren van het project.

Aansluiting bij opleidingen

De genoemde thema's sluiten aan bij alle opleidingen in het domein Gezondheid, Welzijn en Sport.

Partners

  • Gemeente Beuningen
  • Fysio- en manuele therapie de Hofstede
  • Beuningen samen in beweging

Praktische gegevens Contact

Wijkdocent
Bart Engelen | E Bart.Engelen@han.nl
aanwezig op dinsdag

Locatie
Leefstijlclub Beuningen/onderdeel van Fysiotherapiepraktijk De Hofstede
Wilhelminastraat 88
6641 KN Beuningen