Arnhem Noord

IN DE NABIJE TOEKOMST ZULLEN HIER WEER ACTIVITEITEN RONDOM INTERPROFESSIONEEL PRAKTIJKLEREN (IPL) PLAATSVINDEN. 

De stad Arnhem is verdeeld in 3 stadsdelen: Arnhem-Centrum, Arnhem-Noord en Arnhem-Zuid. De stadsdelen zijn vervolgens in 24 wijken onderverdeeld. De wijken bestaan weer uit verschillende buurten, 81 in totaal. In Arnhem is er een lange geschiedenis van wijkgericht werken, onder andere met wijkregisseurs en wijkprogramma's. Sinds 2016 is deze verbinding versterkt door de nauwe samenwerking met teams Leefomgeving. In Arnhem-Noord werken we voornamelijk in de wijken Geitenkamp en Klarendal.

samen werken aan een project

Leren en innoveren in de praktijk

Door de werelden van Gezondheid, Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen, maar ook de werelden van mbo, hbo en universiteit samen te brengen, worden in Arnhem Noord samen met het werkveld, allerlei vormen van onderwijs en onderzoek geïntegreerd. Deze nieuwe manier van samenwerken in één innovatief zorg, werk- en leerlandschap (multilevel community learning) kan verbetering brengen in de gezondheid, het functioneren en het participeren van bewoners.

Het betekent voor de zorg- en welzijnsprofessional, voor de opleider én voor de wijkbewoner een omslag van individueel acteren naar samenwerking over de grenzen van zorg en welzijn heen. Dit vraagt om dialoog, gelijkwaardigheid en invloed van alle deelnemers op het proces en de resultaten. We hebben innovatieve en ondernemende professionals nodig die voorbij hun eigen vakgebied kunnen kijken en handelen.

Verschillende onderwijspartners (ROC Rijn IJssel, HAN, Graafschap College) willen hieraan bijdragen door in kleinschalige onderwijsleergemeenschappen te werken aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs èn van de beroepspraktijk via praktijkgericht, innovatief onderzoek en onderwijs.

We werken vooral aan projecten in de wijken Geitenkamp en Klarendal. De sociaaleconomische positie van de huishoudens in Geitenkamp is ongunstig. De werkeloosheid en bijstandsdichtheid is in deze wijk op het hoogste niveau van de gemeente Arnhem. In de Geitenkamp is de sociale cohesie in de wijk relatief groot, maar problemen als verloedering, sociale overlast en verkeersoverlast worden ook als groter ervaren dan gemiddeld in Arnhem. Het gemiddelde inkomen in de wijk is lager dan gemiddeld in de stad en het aantal inwoners met een uitkering duidelijk hoger.

Afstemming tussen werkveld, docenten en studenten

In Arnhem-Noord wordt samengewerkt tussen werkveld, docenten en studenten. Het creëren van een innovatief zorgwerk- en leerlandschap vraagt om bevlogen docenten en studenten, om studenten van kenniscentra én om managers die een dergelijk experiment durven en willen steunen.

Thema's

De thema’s die voort komen uit de wijk zijn:

  • Positieve gezondheid
  • Gezonde keuzes
  • Gelijke kansen
  • Sociale Cohesie in de wijk
  • Interprofessioneel samenwerken en community learning

Mogelijke opdrachten/projecten

De opdrachten ontstaan uit de genoemde thema's en mogelijk nog andere onderwerpen. Deze worden samen met betrokkenen (bewoners, professionals en organisaties) geformuleerd. Ze worden door de wijkdocent omgezet in onderzoeksopdrachten en praktijkopdrachten.

Aansluiting bij opleidingen

Deze thema's sluiten aan bij alle opleidingen in het domein Gezondheid, Welzijn en Sport.

Praktische gegevens 

Contact

Nadere info volgt t.z.t.