Arnhem Noord

Arnhem Noord is het gedeelte van Arnhem ten noorden van de rivier de Rijn, met uitzondering van het gedeelte Arnhem Centrum. De stad Arnhem is ontstaan rond de St. Jansbeek en heeft zich in de 10e eeuw uitgebreid naar het zuiden, naar het huidige centrum. In Arnhem Noord bevinden zich het stadscentrum, centraal station, Ziekenhuis Rijnstate, ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, winkelcentrum Presikhaaf, en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

samen werken aan een project

Leren en innoveren in de praktijk

Door de werelden van Gezondheid, Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen, maar ook de werelden van mbo, hbo en universiteit samen te brengen, worden in Arnhem Noord samen met het werkveld, allerlei vormen van onderwijs en onderzoek geïntegreerd. Deze nieuwe manier van samenwerken in één innovatief zorg, werk- en leerlandschap (multilevel community learning) kan verbetering brengen in de gezondheid, het functioneren en het participeren van bewoners.

Het betekent voor de zorg- en welzijnsprofessional, voor de opleider én voor de wijkbewoner een omslag van individueel acteren naar samenwerking over de grenzen van zorg en welzijn heen. Dit vraagt om dialoog, gelijkwaardigheid en invloed van alle deelnemers op het proces en de resultaten. We hebben innovatieve en ondernemende professionals nodig die voorbij hun eigen vakgebied kunnen kijken en handelen.

Verschillende onderwijspartners (ROC Rijn IJssel, HAN, Graafschap College) willen hieraan bijdragen door in kleinschalige onderwijsleergemeenschappen te werken aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs èn van de beroepspraktijk via praktijkgericht, innovatief onderzoek en onderwijs.

Afstemming tussen werkveld, docenten en studenten

In Arnhem-Noord wordt samengewerkt tussen werkveld, docenten en studenten. Het creëren van een innovatief zorgwerk- en leerlandschap vraagt om bevlogen docenten en studenten, om studenten van kenniscentra én om managers die een dergelijk experiment durven en willen steunen.

De gezamenlijke bijeenkomsten met de docenten zijn gepland op woensdag. Daarnaast kan het zijn dat je op andere dagen met je groepje werkt aan de projecten. Dit zal in afstemming met de docenten en de opdrachtgever gaan.

Thema's

De thema’s die voort komen uit de wijk zijn:

 • Positieve gezondheid
 • Gezonde keuzes
 • Gelijke kansen
 • Sociale Cohesie in de wijk
 • Interprofessioneel samenwerken en community learning

Mogelijke opdrachten/projecten

De opdrachten ontstaan uit de genoemde thema's en mogelijk nog andere onderwerpen. Deze worden samen met betrokkenen (bewoners, professionals en organisaties) geformuleerd. Ze worden door de wijkdocent omgezet in onderzoeksopdrachten en praktijkopdrachten.

Aansluiting bij opleidingen

Deze thema's sluiten aan bij alle opleidingen in het domein Gezondheid, Welzijn en Sport.

Partners

In Arnhem Noord werken we samen met:

 • Gemeente Arnhem,
 • Stichting Rijnstad (o.a. Buurtwerk, Jeugdwerk en Financieren)
 • Wijkteam Leefomgeving Noord-Oost
 • Sociale Wijkteams (SWT) Oost
 • Sportbedrijf Arnhem
 • Gezond Onderweg

Praktische gegevens Contact

Wijkdocent HAN
Peter de Vries | E peter.devries@han.nl | T 06 25 37 54 33
Aanwezig op woensdag

Wijkdocenten RijnIJssel:
Diana Dijkhuis (d.dijkhuis@rijnijssel.nl) en Joey Twaalfhoven

Locatie
Wijkcentrum MFC De Wetering
Bonte Wetering 89
6823 JC Arnhem