Afferden

Afferden is een dorp in de Maasvallei, waar volop aandacht is voor Positieve Gezondheid, waar een sterke maatschappelijke verbinding is en waar men momenteel bouwt aan vernieuwing.

samen werken aan een project

Leren en innoveren in de praktijk

In Afferden werken studenten en professionals samen in de driehoek van onderwijs, praktijk en onderzoek. We werken vanuit de visie op positieve gezondheid, en proberen vanuit dit startpunt de integrale samenwerking steeds verder vorm te geven. De centrale plaats in het dorp speelt hierbij een grote rol, net als daadwerkelijk aanwezig zijn in de gemeenschap.

Afstemming tussen werkveld, docenten en studenten

Gezamenlijke activiteiten zijn gepland op donderdag. De eerste weken staan in het teken van introductie in het dorp. Kennismaken met het dorp en zijn inwoners is van groot belang. De locatie van de werkplaats speelt daarbij ook een rol, centraal en goed bekend bij de inwoners.

Naast de gezamenlijke activiteiten, werk je in een interprofessioneel groepje van 3-5 studenten aan vraagstukken binnen één van de thema´s, in afstemming met de contactpersoon uit de praktijk én je wijkdocent.

Thema's

De projecten waaraan wordt gewerkt zijn afgestemd op de behoefte van de inwoners van Afferden.

Thema’s waar je aan kunt denken in Afferden zijn gerelateerd aan de samenstelling van het dorp en het gezondheidsgedrag van de inwoners, bijvoorbeeld:

  • Positieve gezondheid
  • Voorlichting en preventie
  • Gezond en actief ouder worden in Afferden
  • Opvoeding en ontwikkeling (jeugd en jonge gezinnen)
  • Ontmoeten en bewegen

Mogelijke opdrachten/projecten

De werkplaats in Afferden gaat in september 2021 van start en daarom zijn er nog geen lopende opdrachten. Gedacht kan worden aan opdrachten als:

  • Contact leggen met verschillende groepen: senioren, jongeren, mensen met een beperking, zorgverleners, professionals in en rond Afferden;
  • Organiseren en/of deelnemen aan Multidisciplinaire Overleggen (MDO’s);
  • Organiseren cursus 'Samen Gezond Actief' (ouderen);
  • Ontwikkelen en uitvoeren van kennisdelingssessies met en voor professionals over diverse thema’s (bijv. pijn, bewegen, digitale communicatie);
  • Ontmoeten in beweging organiseren (bijvoorbeeld koffie en wandelen).

Aansluiting bij opleidingen

De genoemde thema's sluiten aan bij alle opleidingen in het domein Gezondheid, Welzijn en Sport.

Partners

Er zal binnen de werkplaats samengewerkt worden met zorg- en welzijnsprofessionals in Afferden. Centraal staat hierbij de huisartsenpraktijk, waar meerdere zorgverleners onderdak vinden:

Zie voor informatie over de betrokken partners: https://huisartsenafferden.uwartsonline.nl

Daarnaast zal er samengewerkt kunnen worden met gemeente, burgers, het lokale verenigingsleven en andere belanghebbenden uit Afferden. Dit gebeurt o.a. via de werkgroep Afferden Samen Beter. Hierover is meer informatie te vinden op: Afferden-limburg.nl – Nieuws en informatie

Praktische gegevens Contact

Wijkdocent
Rob Schrijver | E rob.schrijver@han.nl | T 06 50 10 39 48
Aanwezig op donderdag

Locatie
Langstraat 4, 5851 BE Afferden. Je komt binnen via de zij-ingang van de zaal bij café De Pruuver (vanaf de parkeerplaats). Op den duur zullen we verhuizen naar het nieuw te bouwen gezondheidscentrum in Afferden.

Kom je met het openbaar vervoer, dan heeft Boxmeer het dichtstbijzijnde NS station, waar de bus van lijn 85 richting Afferden vertrekt.

Als je voor Afferden kiest, dan verwachten wij dat je op donderdag aanwezig kunt zijn. Je zult mogelijk, afhankelijk van het project waar je aan werkt, ook op andere dagen in Afferden zijn. Dit bepalen we natuurlijk in goed overleg!

De werkplaats biedt plek aan studenten Interprofessioneel Praktijkleren (IPL) en studenten Interprofessioneel Onderzoek (IPO).