HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Academie Educatie

Leraar in het Voortgezet Onderwijs

Samenwerkingsverband Leraar in Nijmegen organiseert op woensdag 30 maart 2022 een oriëntatieavond voor iedereen die leraar wil worden in het voortgezet onderwijs. Tijdens deze avond op het Kandinsky College Nijmegen krijgen carrièreswitchers en op- en omscholers informatie over de opleidingsmogelijkheden voor het docentschap in het VO. Men kan kennismaken met de middelbare scholen van Nijmegen en in gesprek gaan met ervaringsdeskundigen.

HAN Redactie
16 maart 2022
Telefoons internationaal
Academie Educatie

Profielwerkstuk maken? De HAN helpt!

Ga jij aan de slag met je profielwerkstuk? Dat is een mooie kans om je met onderwerpen bezig te houden die misschien passen bij jouw vervolgstudie.

HAN Redactie
15 maart 2022
54918 jongen in klaslokaal gooit papieren weg uit frustratie
Academie Educatie

Docentuitwisseling Mbo-Hbo 2022

Op initiatief van HAN, ROC Nijmegen, ROC Rijn IJssel en het Graafschapcollege heeft er in februari een uitwisselingsactiviteit plaatsgevonden tussen docenten van de HAN Academie Educatie en docenten van de ROC’s. Thema van deze docentuitwisseling: ‘De kracht van verwachtingen’.

Derby Wanders
15 maart 2022
vijf vrouwen overleggen
Academie Educatie

Samenwerken aan onderwijskwaliteit in de regio

Onlangs heeft NRO de oproep ‘Samenwerken aan onderwijskwaliteit in de regio’ geopend, bedoeld voor bestaande netwerken die verder onderzoek willen doen naar een onderwijsvraagstuk in de regio. Vanuit het iXperium netwerk Primair onderwijs wordt een aanvraag ingediend.

HAN Redactie
20 februari 2022
32945 kind achter ipad met ouder
Academie Educatie

Subsidieregeling lerarenbeurs verruimd

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het studieplafond van de subsidieregeling lerarenbeurs voor 2022-2023 verhoogd. Ook krijgen aanvragers die vorig jaar zijn afgewezen vanwege het tekort aan subsidiegelden nu voorrang.

HAN Redactie
16 februari 2022
28654 twee studenten lachen met laptop
Academie Educatie

Studieloopbaanbegeleiders: train jezelf!

In maart start een (vanwege corona uitgestelde) training voor studieloopbaanbegeleiders (SLB’ers) die meer handvatten willen om de doorstroom van mbo naar hbo te verbeteren. Belangrijk, want de uitval onder studenten die de overstap maken is hoog. Je kunt je nu weer aanmelden!

HAN Redactie
15 februari 2022
33045 studenten lachen
Academie Educatie

Wat zeggen lage studieresultaten over een geringe beheersing van leerstrategieën?

Recent onderzoek heeft aangetoond dat er een relatie is tussen het gebruik van strategieën om het eigen leren te reguleren en betere studieprestaties. Toch heeft het weinig zin om elke student met lage cijfers een cursus zelfregulerende leerstrategieën aan te bieden.

HAN Redactie
08 februari 2022
259592 Alpo student kijkt recht naar voren
Academie Educatie

HAN Master Leraar Engels scoort bovengemiddeld

Studenten beoordelen diverse masteropleidingen van de HAN bovengemiddeld goed. Dat blijkt uit de Keuzegids Masters 2022. In deze Keuzegids beoordelen masterstudenten hun opleiding op 5 thema’s: de inhoud, de docenten, toetsing, voorbereiding op je loopbaan en de sfeer.

HAN Redactie
08 februari 2022
student kijkt naar docent