website lancering 'Raising Global Citizens at Home'

237738 mensen in overleg/presentatie

Halverwege het tweejarige project is de website voor het Comenius Senior project 'Raising Global Citizens at Home' officieel gelanceerd. Dit virtuele contactpunt wil een springplank zijn voor interculturele virtuele samenwerking tussen de HAN ISB en buitenlandse universiteiten.

'Crossing Borders Without Crossing Borders'

Effectief kunnen werken in verschillende culturen is een essentiële vaardigheid. Effectieve interculturele samenwerking vereist een diepgaand begrip van en waardering voor verschillende perspectieven. Crossing Borders Without Crossing Borders' biedt studenten de mogelijkheid om meta-vaardigheden te ontwikkelen voor het begrijpen van de onderlinge verbondenheid van aspecten van onze samenleving en omgeving op zakelijke activiteiten. Door over grenzen heen te werken in een interculturele virtuele samenwerking, krijgen studenten een business case toegewezen die gekoppeld is aan de SDG's en waarin voorbeelden direct uit het werkveld zijn opgenomen. 

The focus is on the teamwork dynamics and giving students materials for how to perform well in this type of context, not about the content.

Opdrachten voor wereldwijd relevante lessen

Business cases bieden kansen voor studenten om meta-vaardigheden te ontwikkelen voor het begrijpen van de onderlinge verbondenheid van aspecten van onze samenleving en omgeving.

Elke business case die in CBWCB wordt gebruikt, is gekoppeld aan de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties en bevat voorbeelden uit de beroepspraktijk.

Heb je een idee voor een business case gerelateerd aan de SDG's vanuit een internationaal perspectief? Neem dan contact op met Dr. Van Rompay-Bartels.

135836 Internationale studenten overleggen met global goals