Samen werken aan de inbedding en implementatie van onderwijsinnovatie met ict

Op 22 juni vond de tweede bijeenkomst plaats van GPA CONNECT!. De Gelderse Professionaliseringsagenda (GPA) is een leernetwerk waarin zeven mbo’s op verschillende niveaus samenwerken met de HAN en Aeres Hogeschool aan diverse thema’s op het gebied van professionalisering. De GPA-leden ontmoetten elkaar dit keer op de HAN in Nijmegen om samen te kijken naar recente ontwikkelingen en voorliggende vraagstukken.


Na een korte opening van de dag door Aly Smelt, directeur van de Academie Educatie van de HAN, gaf Camille van Katwijk, beleidsadviseur Onderwijs bij ROC A12, een terugkoppeling op het meerjarenplan van de GPA voor 2023-2026. De opbrengsten van de voorgaande bijeenkomst van GPA CONNECT! op 23 maart in het Technova College in Ede hebben onder andere de input gevormd voor het formuleren van twee ambities geformuleerd die bij moeten gaan dragen aan het behalen van de uiteindelijke doelstelling van het samenwerkingsverband, namelijk het ontwikkelen van een actueel samenhangend, toegankelijk en toekomstbestendig opleidings- en professionaliseringsaanbod voor docenten van Gelderse mbo-instellingen.

De activiteiten binnen de GPA voor de komende tijd zullen gericht zijn op enerzijds het opzoeken van de verbinding met landelijke en regionale netwerken en ontwikkelingen (onder andere door aan te sluiten bij de ontwikkeling van Centres for Teaching & Learning in het kader van Npuls en door actief onderling innovaties uit te wisselen en te stimuleren) en anderzijds het creëren van een doorlopende leerlijn opleiden – professionalisering, waarbij aandacht voor het leidinggeven aan transitievraagstukken en het stimuleren van grensoverstijgend samenwerken en praktijkgericht onderzoek doen centrale elementen vormen. Aanvullend lichtte Camille de breedte- en dieptestrategieën binnen de projectlijnen Leren en lesgeven met ict en Responsief beroepsonderwijs toe.

De rol van hr bij innoveren en professionaliseren

Na het bespreken van de doelstellingen voor de komende periode, verzorgde Jos Sanders, lector Leren tijdens de Beroepsloopbaan bij de HAN, een korte lezing over de rol van hr-management bij het realiseren van de doelstellingen van de GPA. Specifiek ging hij in op de vraag: hoe krijg je medewerkers mee in een transitie die nodig is vanwege maatschappelijke veranderingen die leiden tot een ander takenpakket voor de docent en welke rol kan hr hierin spelen?

In het verlengde hiervan vond een plenaire discussie plaats waarbij een divers panel in gesprek ging over een aantal cases en stellingen, waaronder welke rol hr zou moeten spelen bij de inbedding van een instellingsoverstijgend professionaliseringsaanbod en hoe gewaarborgd kan worden dat de noodzaak van professionaliseren op het gebied van leren, lesgeven én werken ict doordringt bij alle docenten.

Benieuwd naar meer? 

Lees het uitgebreide verslag hier:
GPA CONNECT!: samen werken aan de inbedding en implementatie van onderwijsinnovatie met ict - iXperium