EU-subsidie voor nieuwe aanpak voor integratie van taal en inhoud in hoger onderwijs

Vijf Europese onderwijsinstellingen ontvangen een Europese subsidie voor een EU-project om de integratie van taal en inhoud binnen een opleiding te verbeteren. Vanuit de HAN-opleiding Bedrijfskunde heeft de academie Organisatie en Ontwikkeling samen met de Duitse partneruniversiteit TH Wildau, een subsidieaanvraag ingediend.

407966 Foto Bedrijfskunde voltijd Nijmegen, klassetting en studenten samenwerken

Samenwerkingspartners

De aanvraag is in september 2022 goedgekeurd. TH Wildau heeft als lead partner een financiering van € 400.000 ontvangen van de Europese Commissie. Het goedgekeurde project, genaamd: ‘Content and Language Integrated Learning (CLIL) for All in Higher Education’ is eind 2022 van start gegaan en duurt drie jaar. De volgende partneruniversiteiten zijn hierbij betrokken: University of Córdoba uit Spanje, Karelia University of Applied Sciences uit Finland, Jean Monnet Saint-Étienne University uit Frankrijk en HAN University of Applied Sciences uit Nederland.

Integratie van taal en inhoud

De belangrijkste output van het project is het integreren van taal (de taalverwerving van bijvoorbeeld het Engels maar ook het Nederlands) en vakinhoud waar beide onderdelen goed tot hun recht komen. Hoe zorgen we voor (vreemde) taalverwerving bij de studenten die we opleiden, zonder dat de inhoud onder druk komt te staan? Het integreren van taal en inhoud kan o.a. de volgende voordelen opleveren:

  • Meer toegepaste taalverwerving bij studenten voor het vak waar we voor opleiden
  • Minder versnippering en denken in vakken, rijkere context
  • Taaldocenten doen meer kennis op van de inhoud van een opleiding
  • Inhoudsdocenten leren meer over de toepassing en rol van taal in de beroepscontext

Onderzoek

Het project omvat onder andere; een onderzoekscomponent waar verschillende methodieken binnen de CLIL context zullen worden vergeleken, een aantal trainingen voor taal- en inhoudsdocenten die willen gaan starten met de CLIL methodiek, een aantal modules die CLIL zullen gaan testen en gezamenlijke CLIL modules met de project partners. Tenslotte zal er een ‘best practices guide’ voor docenten worden geschreven.

Ervaring

De projectpartners hebben al ervaring opgedaan met verschillende gradaties van anderstaligheid in hun opleidingen. Het project biedt de mogelijkheid om de huidige situaties te evalueren en eventueel te verbeteren om didactische kwaliteit te blijven garanderen. "Met dit project hopen we dat de integratie van leerstof en taal zowel de rol van talen in het hoger onderwijs zal versterken als de kwaliteit van de leerstof zal optimaliseren", zegt John O'Donoghue, een medewerker van het Talencentrum en ook de projectleider van de TH Wildau.

Samenwerking

"Dit is de eerste keer dat TH Wildau het voortouw neemt in een dergelijk project", zegt Simon Devos-Chernova, co-projectleider van het International Office. Het Erasmus+-project CLIL4ALL zal de uitwisseling van docenten en studenten van hoger onderwijsinstellingen in verschillende EU-landen mogelijk maken, zodat zij op hun beurt de CLIL-strategie van hun thuisinstelling kunnen vergelijken met die van de partners en deze vervolgens kunnen verbeteren. "We blijven ons actief inzetten om uitwisselingen te organiseren en zo de samenwerking tussen de vijf universiteiten in ons projectconsortium te verbeteren."

Het CLIL4ALL-project wordt gefinancierd door het Erasmus+-programma van de Europese Unie.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project?
Neem dan contact op met:

  • Judith van de Looij, beleidsadviseur internationalisering en projectleider: @Judith van de Looij
  • Stephan Plat, werkgroep Internationalisering Bedrijfskunde, Academie Organisatie en Ontwikkeling: S.Plat@han.nl