Vaktherapie - Pyschomotorische Therapie deeltijd bij de HAN!

De HAN start vanaf september 2023 met de opleiding Vaktherapie - Psychomotorische Therapie deeltijd. Een groep enthousiaste docenten heeft hard gewerkt om een mooi curriculum op te zetten voor deze nieuwe deeltijd opleiding!

426189 Studenten doen trust fall

‘Behandelen door te laten ervaren in beweging en lichamelijkheid’. Dat is de rode draad tijdens de opleiding. Zowel vakkennis als zelfkennis staan bij Psychomotorische Therapie deeltijd centraal. Je doet veel opdrachten om jezelf goed te leren kennen. Daarnaast leer je methodisch behandelen in de psychomotorische praktijk. Op die manier verwerf je kennis, vaardigheden en een bij het beroep horende attitude! De expertise die je hebt opgedaan kun je vervolgens breed inzetten. De meeste PMT’ers zijn werkzaam in de geestelijke gezondheidzorg (GGZ) en het sociale domein.

Programma

De leerweg van iedere student is uniek. Daarom wordt iedere student begeleid door een leercoach om zijn eigen weg te bewandelen. Het onderwijsprogramma is gebaseerd op het zogenaamde ‘programmatisch toetsen’. Ontwikkelgericht leren door verzamelen van feedback staat centraal. Binnen de vijf modules is veel flexibiliteit om je eigen leertempo te bepalen en hoef je niet te herhalen wat je al weet.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via studielink. Om te kunnen starten zijn er een aantal aanvullende voorwaarden, zoals het zelf verzorgen van een leerwerkplek en een selectie aanvullende eisen.

Meer informatie over de opleiding of de aanvullende voorwaarden? Kijk eens op onze website of bezoek de online voorlichting bijeenkomst of de Open Avond!