HBO-Rechten: waarom juist aan de HAN?

Vaak kiezen studenten voor een studie aan een hogeschool, die dicht bij de huidige woonplaats ligt. Zij vergeten daarbij regelmatig om de opleiding met die van andere hogescholen te vergelijken. Een gemiste kans, want iedere hbo-opleiding is anders. Manon Eustatia, Academiedirecteur van de Academie Rechten van HAN University of Applied Sciences, vindt het belangrijk dat studenten een HBO-Rechtenopleiding kiezen die écht bij hen past.

314115 null

Manon Eustatia is jaren notaris geweest in Nijmegen. “Na zoveel jaar in het notariaat werkzaam geweest te zijn, was ik echt toe aan een nieuwe uitdaging. Het leven is kort en als je iets anders wilt, dan moet je je hart volgen. Ik wilde in het publieke domein werken om maatschappelijke waarde toe te voegen. Dat had ik helder voor ogen” vertelt Manon. Op 2 maart 2020 is Manon begonnen als directeur van de Academie Rechten van de HAN.

Hand in hand met de maatschappij

Samen met haar collega’s heeft Manon het profiel van de HAN-juridisch professional geformuleerd. “Veel studenten hebben de droom om advocaat, rechter of officier van justitie te worden. Met een HBO-Rechten studie kan dit niet, daarvoor moet je naar de universiteit. De realiteit is dat het aantal te vergeven plekken in de rechterlijke macht, in de advocatuur en het openbaar ministerie beperkt is. Dit terwijl de maatschappij juristen nodig heeft die in staat zijn toepassingsgericht met het recht om te gaan, die zich er bewust van zijn dat er meer is dan het recht en die bereid zijn een bijdrage te leveren aan het algemeen belang en de samenleving, die in staat zijn respectvol samen te werken met mensen met andere normen, waarden,en die een andere taal spreken, aldus Manon. En die professionals leiden wij op.

De mogelijkheden van de hbo-jurist

Op dit moment heb je als hbo-jurist goede kansen op de arbeidsmarkt, studenten bewandelen de weg richting een carrière volgens Manon op verschillende manieren.

Er zijn veel studenten die na het afronden van de studie nog willen doorstuderen aan de universiteit om de master titel in de rechtsgeleerdheid te behalen. Daarvoor moeten ze eerst een pre-master volgen. Manon vindt dit zelf een gemiste kans. “Mijn droom is dat de studenten die na vier jaar hbo, dan toch nog naar de universiteit willen, niet eerst die premaster hoeven te behalen. Onze opleiding heeft als voordeel dat wij niet vast zitten aan de afspraken die de rechtenfaculteiten in 2016 hebben gemaakt (convenant civielrechtelijk effect). Dat biedt ons de ruimte om naast de juridische inhoud veel tijd en aandacht te besteden aan vaardigheden.

ecd7db62-0cfb-11ee-be9f-02565807075b Foto van academiedirecteur Academie Rechten

Lever je bijdrage aan de maatschappij

Aan alle toekomstige studenten geeft Manon graag iets mee: “De maatschappij is doordrongen van het recht. Mensen zijn zich daar niet bewust van. Hoe mooi is het als je leert een positieve bijdrage te kunnen leveren aan meer sociale rechtvaardigheid zodat situaties zoals de toeslagenaffaire kunnen voorkomen."

Voor veel studenten die rechten gaan studeren is veel geld verdienen een drijfveer. Het gaat niet alleen om geld, het gaat erom dat je de goede dingen doet. Want als jij vandaag goed bent voor een ander dan is de ander morgen goed voor jou’’ eindigt Manon. 

*https://www.studiekeuze123.nl/studies/60084-rechtsgeleerdheid-wo-master