Feestelijke diploma-uitreiking eerste lichting Ad PEP’ers

Op 29 september kreeg de eerste lichting studenten van de nieuwe 2-jarige associate degree-opleiding tot Pedagogisch Educatief Professional (Ad PEP) hun diploma.

452767 Ad Pep diploma uitreiking. Afgestudeerden gooien hun petje omhoog

HAN trots op nieuwe Ad PEP’ers

In september 2020 startte een groep van 28 studenten vol goede moed aan hun Ad-opleiding aan de HAN in Nijmegen. En alsof starten aan een nieuwe opleiding, naast hun reguliere baan, al niet spannend genoeg was, kwam er ook nog Corona op hun pad en moesten ze noodgedwongen een deel van hun opleiding online volgen. Maar doorzetters als het zijn is het de meesten toch gelukt de opleiding in 2 jaar succesvol af te ronden. Een enkeling doet er wat langer over, maar ook dat kan bij deze flexibele deeltijdopleiding.

In aanwezigheid van Academiedirecteuren Aly Smelt (Academie Educatie) en Fernand van Westerhoven (Academie Mens en Maatschappij) kregen afgelopen donderdag 16 afgestudeerden hun diploma tijdens een feestelijke bijeenkomst. HAN docenten en betrokkenen  spraken de genodigden toe en lieten blijken hoe trots ze zijn op deze nieuwe lichting PEP’ers en op de bevlogen docenten van de opleiding.

Mieke Spek- HAN Academiemanager Mens en Maatschappij, Pedagogiek en Social Work zegt hierover:

“Een prachtige opleiding die aansluit bij de behoeftes in het werkveld. Professionals met een goede didactische en pedagogische basis, maken echt verschil voor kinderen en jongeren en staan stevig in een dynamisch werkveld. De passie, energie en tomeloze inzet van de betrokken collega’s is daarbij van grote waarde.”

Wilma van den Berg, teamleider HAN Ad PEP, voegt toe:

“We zijn als ontwikkel- en docententeam pioniers geweest, maar deze studenten van de eerste lichting zijn HELDEN waar we ontzettend trots op zijn! Je moet het maar durven aangaan: Een opleiding die nieuw start, en opgeleid worden tot een beroep dat vrijwel niemand kent. Met een deeltijd opleiding komt er 40 uur bij in je leven, dat al vol zit met werk, gezin, familie, vrienden, sport en hobby’s. Ze zijn gestart midden in de coronapandemie, zonder te weten of werk en opleiding wel door zouden gaan. Studenten hebben lef getoond om voortdurend hun eigen pedagogisch en didactische handelen kritisch onder de loep te nemen en samen met anderen verdiepende kennis op te doen en handelingsalternatieven te formuleren. Dat maakt hen echte professionals, waar ouders, kinderen en collega’s zich gelukkig mee mogen prijzen.”

Afgestudeerden aan het woord

De afgestudeerden kwamen allemaal uit heel verschillende beroepen en vooropleidingen. Veel van hen werkten al wel in bijvoorbeeld de kinderopvang of op een peuterspeelzaal, maar er zaten ook carrière switchers bij die bijvoorbeeld uit het toerisme of de detailhandel kwamen. Een groot aantal van hen kon op hun eigen werkplek blijven en daar doorgroeien in hun functie, anderen zijn een andere weg ingeslagen en zijn bijvoorbeeld doorgegroeid naar de rol van pedagogisch coach, leraarondersteuner, verbindingscoördinator op een IKC en beleidsmedewerker kinderopvang. Allen  hebben in ieder geval passend werk gevonden en zijn zeer enthousiast.

Zo vertelt Kitty:

“Ik ben er trots op dat ik op mijn 55ste, na twintig jaar peuterspeelzaalwerk, deze associate degree in één keer heb gehaald en dat ik ook nog meteen een andere baan gevonden heb in het basisonderwijs als ondersteuner en vertrouwenspersoon”.

“Ik vond het een prachtige praktijkgerichte opleiding waarin veel ruimte is voor verbreding en verdieping en waarin je persoonlijke ontwikkeling echt centraal staat. De inhoud was gevarieerd en passend. Ik kom voortdurend in de dagelijkse praktijk dingen tegen die ik in de opleiding geleerd heb! De docenten waren allemaal erg bevlogen en betrokken! Geweldige mooie mensen en kundige docenten. En met de medestudenten heb ik een paar vrienden voor het leven gekregen.”

Ook afgestudeerde Maaike vertelt enthousiast:

“Deze afgelopen 2 jaar zijn voorbij gevlogen, ik heb mijzelf meerder keren overtroffen (als kind kreeg ik te horen dat ik niet meer dan de huishoudschool zou kunnen doen) en ben daar super trots op. Ik heb zelfs de taaltoets gehaald, ondanks mijn dyslexie (waar ik geen verklaring meer van had)."

"De docenten waren zeer betrokken en ik heb ontzettend veel van ze geleerd. Ik vond het niveau goed. De opleiding heeft mij gebracht dat ik nu precies doe wat ik graag wilde: kinderen helpen die vast lopen binnen het onderwijs, zodat ze weer met plezier naar school kunnen en zich veilig en gezien voelen. Maar ook samen met de ouders kijken wat kunnen we kunnen doen om het fijner te maken voor alle partijen."

Werkgevers over Ad PEP

Ook werkgevers uit het onderwijs, de kinderopvang en de jeugdzorg zijn erg positief over deze nieuwe opleiding; de verbindende rol van de Pedagogisch Educatief Professional is van toegevoegde waarde. Zo is de werkgever (een basisschool) van afstudeerder Kitty onder de indruk van haar kennis en vaardigheden waardoor ze heel zelfstandig kan werken:

“Ik krijg alle vertrouwen en ruimte om mijn functie als ondersteuner en vertrouwenspersoon zelf vorm te geven en ik vraag daardoor weinig tijd van de leerkrachten of Intern Begeleiders. De ondersteuning levert op deze manier dus echt het ontlasten van de leerkrachten op en wordt ervaren als een duidelijke meerwaarde in vergelijking met de functie van onderwijsassistent”.

De directeur van een andere basisschool zei over Pedagogisch Educatief Professionals:

"Dat zijn de mensen die we moeten binnen halen!"  We worden vooral blij van het extra stukje begeleiding die de kinderen krijgen naast hun reguliere werk. Het is een professional die meedenkt met de ouders, kinderen en de leerkrachten naar mogelijke oplossingen. Het zijn de extra handen die hard nodig zijn binnen het onderwijs."

Diploma uitreiking eerste lichting AD PEP'ers

Meer informatie over AD PEP

Onderwijs, opvang en jeugdzorg zijn doorlopend in ontwikkeling en de werkvelden bewegen steeds meer naar elkaar toe. Dit is onder meer te zien aan de opkomst van Brede Scholen en Integrale Kindcentra. Basisscholen organiseren hun onderwijs steeds vaker op leerpleinen en in units. Hierdoor ontstaat vraag naar een nieuw soort professional om de doorgaande ontwikkeling van kinderen te ondersteunen. Daarnaast is er in de kinderopvang een groeiende behoefte aan hbo- opgeleide medewerkers en pedagogisch coaches. Om in deze vraag te voorzien, startte de HAN in september 2020 met de tweejarige Ad-opleiding tot Pedagogisch Educatief Professional (PEP) in deeltijd. Werkgevers hadden een grote rol in de ontwikkeling van deze Ad PEP, die ontstond in co-creatie tussen de Lerarenopleiding Basisonderwijs en de opleiding Pedagogiek.

Wat is de Ad Pedagogisch Educatief Professional?

Het niveau van de Ad-opleiding zit tussen een mbo-4 en een bachelor niveau 6 in. Het is een tweejarige hbo-opleiding voor mensen die bijvoorbeeld werken in de kinderopvang en onderwijs en zich verder willen ontwikkelen.

De primaire taak van een pedagogische educatief professional (PEP) is de ondersteuning van het leren en ontwikkelen van kinderen. De PEP zorgt samen met collega’s en mede-opvoeders voor een veilig pedagogisch klimaat en een rijke speel-leeromgeving. Naast het directe contact met kinderen zien we dat een PEP op meerdere niveaus in de organisatie worden ingezet ten behoeve van de professionele versterking van medewerkers en team. De PEP gaat in gesprek met ouders om hen te informeren, te adviseren en te ondersteunen bij vragen rondom de ontwikkeling en opvoeding. De PEP werkt dus binnen de eigen organisatie op meerdere niveaus samen, maar de PEP is ook de verbindende schakel in de samenwerking met andere organisaties. Naast basisschool en kinderopvang zijn daar bijvoorbeeld de wijkregisseur, het meldpunt kindermishandeling of een projectmedewerker van de gemeente.

Voor wie? Meer info

De opleiding biedt mbo-4 opgeleiden, bij voorkeur met werkervaring, de mogelijkheid om een vervolgstap te maken in hun ontwikkeling.

Kijk voor meer informatie over de opleiding op han.nl/adpep