Digi- en datavaardige professionals bij Academie Business en Communicatie

Op donderdagmiddag 18 augustus stond de start van het studiejaar bij de Academie Business en Communicatie in het teken van 1 van de doelen uit het HAN-koersbeeld: studenten en medewerkers ontwikkelen zich tot digi- en datavaardige professionals. Maar wat houdt dat dan in? Wanneer ben je digi- of datavaardig? Wanneer heb je extra ondersteuning nodig en wat zijn dan de mogelijkheden?

437012 academiemiddag abc 2022

HAN Open Digital Horizons

Academiedirecteur Raoul van Etten opende de studiemiddag met een intro over het HAN-Koersbeeld en academieplan. Vervolgens gaf Karin van Weegen, projectleider van het HAN-brede programma Open Digital Horizons, toelichting op dit programma. Alle academies hebben op basis van de resultaten uit de monitor Leren met ICT uit 2020 ambitieplannen gemaakt voor de professionalisering van docenten, ondersteuners, leidinggevenden en studenten.

302648 Banner HAN Open Digital Horizons

Leren en werken met ICT

De maatschappij verandert, vakgebieden veranderen en onderwijs verandert. Waar kan ICT of technologie het onderwijs verbeteren? Dat is de vraag waar we ons de komende jaren actief mee bezighouden. De komende jaren gaan docenten, leidinggevenden, ondersteuners en studenten zelf aan de slag om ander onderwijs te ontwikkelen. Hiervoor zijn de landelijk vastgestelde docentcompetenties leidraad. En iedere opleiding bepaalt welke competenties medewerkers en studenten in het betreffende vakgebied nodig hebben.

Visie op onderwijs

Belangrijk is dat je als docent, leidinggevende of ondersteuner weet wat je visie is op onderwijs. Wat wil je bereiken met je onderwijs? Waar gaat het goed en waar kan het beter? Hoe maak je een goeie blend in je onderwijs? En wat wil en kun je blijven aanbieden als plaats- en tijd-onafhankelijk onderwijs en wanneer wil je dat studenten op locatie zijn? En hoe los je het dan op als een deel van de studenten niet aanwezig kan zijn (bv omdat ze in quarantaine zitten).

Workshops

Tijdens de studiemiddag konden de medewerkers kiezen uit een breed palet aan workshops: kennisclips maken, digitaal toetsen, AVG en privacy, Blended leren, Digitale onderwijstools, werkdruk verlagen, Osiris toegelicht, Visueel communiceren, Onderzoek en ICT, en VR in onderwijs. Hieronder een korte toelichting van 3 workshops ter inspiratie.

Workshop AVG en privacy

Om te ontwikkelen naar digi- en datavaardige professionals is het van belang om op de hoogte te zijn van de uitdagingen, risico’s en kansen die deze ontwikkeling biedt. Hoe kun je dit het beste het hoofd bieden en waar moet je rekening mee houden? Wil je deze ontwikkeling op een verantwoorde wijze doorvoeren in de organisatie dan moet er absoluut oog zijn voor de thema’s informatiebeveiliging en privacy. Dit is een wettelijke verplichting vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is juist voor onderwijsinstellingen als de HAN een hot topic omdat er heel veel persoonsgegevens worden verwerkt. Om de collega’s te informeren over de onderwerpen informatiebeveiliging en privacy zijn er tijdens deze middag een tweetal workshops georganiseerd waarbij in algemene zin is stil gestaan bij informatiebeveiliging en privacy en is nader ingegaan op concrete casussen.

Mocht je willen doorpraten over deze thema’s of heb je zelf specifieke vragen schroom dan niet contact te zoeken met Esther van der Ent (Concern Privacy Officer) of Niek Wolfkamp (Information Security Officer).

VR in onderwijs

Bij de sessie over VR vertelde Jochem Hiddink van iXperium Nijmegen over het verschil tussen VR, AR en XR. Met behulp van VR kun je studenten een sterke ervaring geven. Ook kun je vaardigheden oefenen die je in de werkelijkheid niet zomaar kunt oefenen.

Jeroen de Graauw, docent bij het Graafschap College vertelde hoe hij met zijn iXperium designteam een onderwijstoepassing ontwikkelde waarin studenten leren door te ervaren. Docenten maakten zelf een kamer in een verzorgingshuis na en filmden daar met figuranten de verschillenden situaties. Studenten die de toepassing spelen zijn in die ruimte waar iets gebeurt. Ze krijgen door middel van tekst de keuze uit wat ze kunnen doen. Als ze een optie kiezen dan beleven ze die in de virtuele wereld. Zo krijgen de studenten een beeld van een verzorgingshuis maar ook van mogelijke reacties op hun handelen van dementerende bewoners.

Lees meer over dit iXperiumdesignteam of luister de iXpod waarin Jeroen uitgebreid vertelt over de ontwikkeling van de VR-toepassing.

Blended leren

Jesse van de Hulsbeek, trainer bij HAN Open Digital Horizons, verzorgde de workshop over Blended Leren. Bij Blended leren gaat het om “het optimaliseren en verrijken van studentgerichte leerervaringen, mogelijk gemaakt door harmonieuze integratie van verschillende activerende strategieën, bereikt door de combinatie van fysieke interactie met ICT.” Belangrijk hierbij is om voor een goed doordacht ontwerp vanuit visie en leerprincipes te zorgen. En zet ICT in daar waar het meerwaarde biedt. Redenen kunnen zijn dat je studenten wilt activeren, dan je de motivatie wilt verhogen, om tijd te besparen of om het leerrendement te verhogen.

Een voorbeeld ging over onderwijs bij een van de opleidingen van de HAN waarbij de docent de studenten meer keuze wil geven. Bij colleges over branding kunnen studenten nu via flipgrid kiezen uit eigen subthema’s (waar ze eerst allemaal met dezelfde cases aan de slag gingen). Zowel de docent als studenten geven feedback op ingeleverde producten. Zo leren studenten van elkaar en is het ook behapbaar voor de docent.

Zelf aan de slag

Op HAN Academy vind je een breed aanbod van professionaliseringstrajecten voor medewerkers. Op de site Leren en werken met ICT vind je alle informatie over facilitering, ondersteuning, kennisdeling en professionalisering. Hier vind je ook uitgebreide informatie over het programma HAN Open Digital Horizons. Afgelopen studiejaar is er landelijk een set competenties ontwikkeld die docenten in het hbo richting geven als ze aan de slag gaan met hun eigen professionalisering op het gebied van leren met ICT.