Nieuw politiehandboek voor onbegrepen gedrag: “Inlevingsvermogen is cruciaal”

Ben je handhaver of hulpverlener? Dat is een grote vraag voor politieagenten als zij te maken krijgen met mensen die verward gedrag vertonen. Bauke Koekkoek, lector Onbegrepen gedrag, Zorg en Samenleving bij de HAN en lector bij de Politieacademie én crisisdienstverpleegkundige, schreef een nieuw handboek voor de politie. “Ik hoop dat agenten en mensen uit het sociaal domein elkaar steeds beter vinden, ondanks dat ze verschillende talen spreken.”

237743 man troost vrouw

Toename incidenten

De politie ziet het aantal incidenten met mensen met verward gedrag toenemen. Bauke Koekkoek spreekt liever van onbegrepen gedrag. Mensen kijken al snel naar de politie voor een reactie in zo'n situatie. Hoe ga je op een professionele manier om met onbegrepen gedrag? Koekkoek presenteert het handboek ‘Omgaan met onbegrepen gedrag’ dat antwoord geeft op deze vragen. Het is bedoeld voor agenten in opleiding en agenten in basisteams. Aan de hand van verschillende situaties uit de praktijk, reikt Koekkoek kennis aan om zo effectief mogelijk te kunnen reageren. 

258340 Portretfoto van lector Bauke Koekkoek uit 2019 van het lectoraat Onbegrepen Gedrag, Zorg en Samenleving
Bauke Koekkoek

Praktijksituaties

Het handboek laat aan de hand van verschillende situaties uit de praktijk zien wat je kan doen als je als eerste professional ter plaatse bent. “Het doel van handelen bij onbegrepen gedrag is maximaal samenwerken met de persoon (en andere betrokkenen) om de situatie zo veilig mogelijk te maken, te de-escaleren en zo mogelijk te begrijpen. Als dat gelukt is: bekijken welke vervolgactie de situatie kan verbeteren”, vertelt Koekkoek. 

Meer inlevingsvermogen

Hij hoopt ook dat meer inlevingsvermogen een neveneffect van het boek is. “Dat agenten, zorginstanties en de mensen uit het sociaal domein elkaar steeds beter gaan vinden, ondanks dat ze verschillende talen spreken. De één vanuit openbare orde en veiligheid, de ander met oog voor het individu.” 

Het boek is opgenomen in het curriculum van het basispolitieonderwijs 

Het handboek ‘Omgaan met onbegrepen gedrag’ is hier te bestellen. Bij het schrijven van dit handboek kreeg Bauke Koekkoek hulp en feedback van een docent, een wijkagent en een net afgestudeerde agent.