Presentatie Financieel Advieswiel MKB

Tijdens het succesvolle symposium van het associate lectoraat Sustainable Finance & Tax presenteerde associate lector dr. Fred de Jong een nieuw model om financieel en fiscaal adviseurs te helpen duurzaamheidsadvies concreet te maken. Het Financieel Advieswiel MKB biedt financieel en fiscaal adviseurs inzicht om hun mkb-klanten te helpen verduurzamen. De sprekers tijdens het symposium benadrukten de noodzaak van verduurzaming en de verantwoordelijkheid die adviseurs daarin hebben.

Profielfoto van associate lector Sustainable Finance & Tax Fred de Jong.

Van levensbelang

Bedrijven raken er meer en meer van doordrongen dat ze de samenleving echt moeten gaan dienen: ‘bijdragen’ aan het oplossen van problemen in plaats van deze te veroorzaken. Deze dienende manier van ondernemen is ook voor henzelf van levensbelang. Overheden, aandeelhouders en klanten zullen onherroepelijk vragen: “Onderneming, wat is jouw bijdrage aan deze wereld, wat is jouw bestaansrecht?” 

De nieuwe financieel en fiscaal adviseur

Het associate lectoraat Sustainable Finance and Tax investeert daarom in onderwijs dat financieel en fiscaal adviseurs opleidt die duurzaamheid - in de brede definitie - tot in hun DNA hebben. Zij moeten hun mkb-klanten gaan helpen om te sturen op de balans tussen economische, ecologische en sociale waarde. Ze ontwikkelen ook oog voor de kansen die er liggen voor ondernemingen en ketens van bedrijven. Dit maakt ze tot aanjagers van de duurzaamheidstransitie in het mkb en hiermee realiseren ze meerwaarde voor de samenleving. Transactiegedreven advies maakt plaats voor relatiegedreven advies.  

Foto van Fred de Jong tijdens symposium Sustainable Finance & Tax op 16 mei 2022.

Kunnen fiscaal en financieel adviseurs de helden worden van het mkb? Ja, dat kunnen ze! Als ze duurzaamheid omarmen en met meervoudige waarde aan de slag gaan.

Concreet aan de slag!

De urgentie is groot. De Sustainable Development Goals zijn in 2015 vastgesteld door de Verenigde Naties. Het klimaatakkoord (2019) kent stevige en concrete doelen. Desondanks is er sindsdien te weinig gebeurd. Het symposium van het associate lectoraat op 16 mei legt een kiem om concreet aan de slag te gaan met meervoudige waarde in financieel en fiscaal advies. Kan de financieel en fiscaal adviseur daarmee tot held worden van het mkb? 

Afbeelding van MKB'er, FFA en weegschaal gericht op meervoudige waardecreatie, gemaakt door B302 en ook onderdeel van animatiefilmpje voor het ass. lectoraat SFT.