Comenius Senior Fellowship voor project Raising Global Citizens at Home

De Comenius Senior Fellowship is toegekend aan Dr. Ingrid Van Rompay-Bartels, werkzaam in het Centre of International Business Research van de HAN International School of Business. Het Comenius Innovatieprogramma Hoger Onderwijs biedt docenten de middelen om hun innovatieve ideeën toe te passen en bij te dragen aan het onderwijs. Het bekroonde project 'Raising Global Citizens at Home' bevordert intercultureel bewustzijn en samenwerkingsvaardigheden tussen teams via partneruniversiteiten.

141495 Studenten draaien aan wereldbol

De pandemie versnelde de technologische vloeiendheid van zowel studenten als docenten, en nu is het duidelijker dan ooit dat online onderwijs niet alleen beheersbaar is, maar ook het potentieel heeft om constructief te zijn voor het ontwikkelen van de competenties van studenten.

Project: Raising Global Citizens at Home

Internationalisering, diversiteit en inclusiviteit staan wereldwijd hoog op de agenda, maar onbekend maakt onbemind: de neiging bestaat onbekenden uit te sluiten door stereotypering en vooroordelen. Online leren is door het coronavirus snel populairder geworden en biedt oplossingen voor het integreren van deze thema’s in curricula zonder dat studenten hiervoor hoeven te reizen. Ook biedt het studenten met minder financiële middelen toegang tot internationaliseringsprogramma’s. Online leren leidt echter ook tot uitstelgedrag, motivatieproblemen en oppervlakkige kennis. In samenwerking met internationale partners beoogt dit project werkvormen te ontwerpen voor internationale online groepsinteractie, om samenwerkings- en reflectievaardigheden van studenten op interculturele thema’s te bevorderen.

Het gebruik van dergelijke interactief samenwerkingsmateriaal faciliteert studenten in hun leerervaring door de digitale voordelen te plukken van een interculturele ervaring, kansgelijkheid te bieden en hen beter voor te bereiden als wereldburgers.

In gesprek met Minister Robbert Dijkgraaf

Na de toekenning van de beurs raakten Minister van onderwijs Robbert Dijkgraaf en Dr. Ingrid Van Rompay-Bartels in gesprek over haar Comenius Senior Fellowship onderzoek.

141495 Studenten draaien aan wereldbol

Lectoraat International Business

Wat zijn internationale business uitdagingen voor lokale organisaties in een digitale wereld? Hoe wordt een internationale businessprofessional een betrokken wereldburger? Het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek op het gebied van international business dat bijdraagt aan de ontwikkeling van lokale business communities en de wereldburgers van de toekomst.

315521 Team lectoraat Center of International Business Research

Comeniusbeurs

Docenten en andere onderwijsprofessionals in het onderwijs kunnen een Comeniusbeurs aanvragen voor het doorvoeren van een onderwijsinnovatie binnen een faculteit, grote opleiding of substantieel onderdeel van een hoger onderwijsinstelling. De onderwijsverbetering dient direct ten goede te komen aan studenten in het Nederlandse hoger onderwijs.