Comenius Senior Fellows 2022 toegekend

Academie Mens en Maatschappij heeft de Comenius Senior Fellows 2022 toegekend gekregen voor het project 'Leiderschap in verbinding, dansen in nuance'. Het project wil met de beurs een onderwijsverbetering realiseren waarin onder andere Masterstudenten Social Work zich kunnen ontwikkelen tot professionals met een leidende rol in het bewerkstelligen van maatschappelijke verandering.

33297 studenten luisteren naar docent

Leidende rol in veranderingen

De aanvraag getiteld ‘LEIDERSCHAP IN VERBINDING, Dansen in Nuance’ heeft de kwalificatie ‘Goed’ gekregen. De motivering voor deze kwalificatie luidt als volgt:

Dit project beoogt om een onderwijsverbetering te realiseren waarin o.a. Masterstudenten Social Work zich kunnen ontwikkelen tot professionals met een leidende rol in het bewerkstelligen van maatschappelijke verandering.

De commissie is positief over het innovatieve karakter van het project. Zij waardeert de wijze waarop de onderwijsmethodiek zal worden ingezet om de leerresultaten van studenten te toetsen. De commissie is positief over de doorlopende leerlijn en reflectietool als opbrengsten voor deze opleiding. 

Wat zijn wij trots: de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft besloten onze subsidieaanvraag toe te kennen. We hebben de Comeniusbeurs in de wacht gesleept!

Toelichting

(Master)Studenten Social Work ontwikkelen zich tot professionals met een leidende rol in het bewerkstelligen van maatschappelijke verandering. Ze zijn hierin zelf het instrument in verbinding met de zorgvrager, naasten, betrokken professionals en (omringende) organisaties. De betrokkenen hebben elk hun perspectief en vragen om andere manieren van aansluiten. Het werken in de dynamiek van meervoudige relaties is een ambacht, het vraagt om kunnen ‘dansen in nuance’.

Zou ik nu willen dansen in nuance
Samen verdwalen in onze eigen verhalen
Elkaar leren kennen achter de vooroordelen
En onze complexiteit naar een liefdevolle simpelheid vertalen
Alain Clark

In de opleiding staan meervoudige perspectieven centraal, maar het oefenen van vaardigheden en houdingsaspecten in de werkpraktijk zouden docenten en studenten graag versterkt zien. Om dit te realiseren moet er een onderwijsverbetering plaatsvinden, uitgaande van 3 niveaus:

  • ​De verbinding met jezelf
  • De verbinding met de zorgvrager, sociale systeem en betrokken professionals
  • De verbinding met de (omringende) organisaties

Crux is het bieden van veilige ruimte om te oefenen met en reflecteren op het werken in meervoudige relaties hierdoor krijgen studenten de kans om dit complexe proces te ontrafelen. Het onderwijs is gebaseerd op leren door ervaren, waarbij studenten worden ondersteund om de ander te ontmoeten, af te stemmen op meerdere perspectieven en te leren om systematisch te reflecteren op wat dat van hen vraagt als mens en professional. Relatiegericht werken wordt meetbaar in een reflectiemodel. Zo kan verbinding niet langer worden weggezet als ‘de klik’, maar worden studenten uitgedaagd leiders te zijn in verbinding.

Contact

Naast dank aan alle betrokkenen, extra dank voor de enorme inzet van Janneke Peelen, Marion van Hattem, Maaike Hermsen, Marcel Tetteroo en Mijke Delleman die nauw betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van dit traject. En nu gaat het pas echt beginnen! 

Vragen, opmerkingen of wil je een bijdrage leveren? Neem contact op met angela.prudon@han.nl.