AMM Academieraad zoekt jou!

115151 Social Work Internationale Klas

De Academieraad is op zoek naar jou! We zijn op zoek naar studentleden en een personeelslid. Als je lid bent van de academieraad kun je de stem laten horen van studenten én medewerkers. De academieraad is een belangrijk medezeggenschapsorgaan en heeft het recht om alle onderwerpen met betrekking tot de academie te bespreken en vragen te stellen aan de academiedirecteur. Bekijk de hele vacature hier. Heb je interesse gekregen, vragen of wil je een keer meekijken? Laat dat dan weten via onze mail; academieraad.amm@han.nl

>> Naar de vacatures