Naar meervoudige waarde van financieel en fiscaal advies

Een centraal thema binnen het associate lectoraat Sustainable Finance & Tax is de vraag hoe financieel en fiscaal adviseurs via meervoudige waardecreatie een bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming van het MKB. Op basis van recent onderzoek is over deze vraag een eerste onderzoekspaper verschenen.

343393 Foto van rekenmachine en stethoscoop voor projectpagina associate lectoraat Sustainable Finance & Tax

De waarde van advies

Financieel advies dient het publieke belang. Doordat financieel adviseurs het financieel gedrag van consumenten en bedrijven kunnen verbeteren, dragen zij wezenlijk bij aan het realiseren van financiële zelfredzaamheid en het verminderen van financiële kwetsbaarheid. De waarde van financieel advies is niet alleen uit te drukken in geld. Juist de immateriële waarde van financieel advies draagt bij aan de ontwikkeling van brede welvaart. Dat zijn enkele conclusies die worden getrokken door het associate lectoraat Sustainable Finance & Tax op basis van hun studie in het afgelopen jaar. 

Meervoudige waardecreatie

De resultaten van de studie zijn gepubliceerd in een speciaal onderzoekspaper. Associate lector dr. Fred de Jong licht toe: “de waarde van advies is te definiëren als de persoonlijke opbrengst van financieel advies via meervoudige waardecreatie. Dat kan zowel in materiële als in immateriële zin zijn. Meer buffers voor later, lagere financieringskosten, betere beheersing van risico’s, goede dekking of een lagere premie zijn materiële opbrengsten van financieel advies. Een betere nachtrust, een goed gevoel, je droom kunnen realiseren of een onbezorgd leven vormen de immateriële waarde.”

Breder waardebegrip

Uit een analyse van tientallen (wetenschappelijke) studies blijkt dat de waarde van advies niet alleen betrekking heeft op rationele voordelen, maar vooral de emotie raakt bij klanten. Goed financieel advies geeft inzicht, veiligheid en rust aan burgers en bedrijven die worstelen met financiële vraagstukken, zich financieel kwetsbaar voelen of door de financiële bomen het bos niet meer zien. Daarom is het van belang om het bredere waardebegrip te hanteren zoals in het onderzoekspaper wordt gepresenteerd. Voor het associate lectoraat is deze studie een opmaat naar verder onderzoek naar de rol van financieel en fiscaal adviseurs bij het creëren van meervoudige waarde en daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling van brede welvaart. 

Van kosten naar opbrengst

In het onderzoekspaper wordt de maatschappelijke noodzaak benoemd om te waken voor de toegankelijkheid van financieel advies. Het onderzoekspaper sluit af met de aanbeveling aan de branche, politiek en beleidsmakers om minder te spreken over de kosten en beloning van financieel advies maar meer te kijken naar de opbrengst van financieel advies. Fred de Jong: “Ons advies aan de beleidsmakers is om bij het aanpakken van de grote maatschappelijke vraagstukken zoals de woningmarkt, verduurzaming, ongelijkheid en financiële weerbaarheid meer aandacht te besteden aan de rol die financieel adviseurs hierbij kunnen vervullen. Hun waarde is objectief vastgesteld, maar in alle beleidsstukken is er nauwelijks oog voor de potentieel positieve impact van financieel advies en dat is een gemiste kans.”

Onderzoekspaper

Het onderzoekspaper is door Fred de Jong overhandigd aan Enno Wiertsema, directeur van de branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs Adfiz. Voor Adfiz is het onderzoekspaper een belangrijk document om bij beleidsmakers meer aandacht te vragen voor de brede opbrengst van professioneel financieel advies. Enno Wiertsema: “Wie professioneel advies heeft ervaren zal veel van de beschreven waarde van advies direct herkennen. Beleidsbepalers en klanten die die ervaring nog niet hebben gehad hebben soms een beperktere visie op de opbrengst advies. Deze objectieve onderbouwing gaat helpen die visie te verruimen.”

346530 Profielfoto van associate lector Sustainable Finance & Tax Fred de Jong.
Fred de Jong - associate lector Sustainable Finance & Tax

ExpertisecentrumCentrum Meervoudige Waardecreatie

Het associate lectoraat werkt nauw samen met het Centrum Meervoudige Waardecreatie. 

Meervoudige waardecreatie is een organisatiestrategie, waarin een organisatie met haar activiteiten niet uitsluitend financieel-economische waarde creëert, maar ook expliciet aanstuurt op de realisatie van sociaal-maatschappelijke en ecologische waarde.

In de praktijk leidt een dergelijke strategie tot een ‘triple win’: winst voor de aandeelhouders, winst voor de andere stakeholders en winst voor het natuurlijk ecosysteem. Een strategie van meervoudige waardecreatie draagt bovendien bij aan de toekomstbestendigheid van een organisatie en de samenleving.

Het meervoudig waardedenken is de inhoudelijke drijver van het Centrum Meervoudige Waardecreatie. Bij meervoudig waardedenken kunnen zes waardesoorten onderscheiden worden:

  • Financiële waarde
  • Natuurlijke waarde
  • Sociaal relationele waarde
  • Intellectuele waarde
  • Menselijke waarde
  • Materiële waarde

Een balans in deze zes waardesoorten zorgt voor toekomstbestendigheid.

186302 centrum meervoudige waardecreatie, compilatie van stockbeelden 2020