Instrumenten voor duurzaam belastingadvies

Welke fiscale en niet-fiscale instrumenten staan de belastingadviseur ter beschikking als hij een rol wil spelen in de duurzaamheidstransitie bij het mkb?

343395 Foto van rekenmachine, vier handen en een laptop voor projectpagina Associate lectoraat Sustainable Finance & Tax

Het Register

Fred de Jong, HAN associate lector Sustainable Finance and Tax, en Johan Roest, docent-onderzoeker, publiceerden onlangs een artikel over dit onderwerp in Het Register, vakblad van het Register Belastingadviseurs. Het boeiende is dat in dit artikel de eerste onderzoeksresultaten van het associate lectoraat naar voren komen.

Motieven

Om te beginnen maken de schrijvers duidelijk dat we er niet meer aan hoeven twijfelen dat duurzaamheid belangrijk is en steeds belangrijker zal worden. De belastingadviseur kan verschillende motieven hebben om er werk van te maken, zo laat het artikel zien.

Ook niet-fiscale instrumenten

Welk fiscaal instrumentarium hem daarbij ter beschikking staat, komt in de tweede helft van het stuk aan bod. De schrijvers benoemen welke voordelen en beperkingen de verschillende instrumenten hebben en zelfs klinkt in de conclusie door dat belastingen niet altijd geschikt zijn om te vergroenen: adviseurs zullen ook naar niet-fiscale instrumenten moeten kijken.

Change agent

Met andere woorden: door de dienstverlening te verbreden en te verdiepen, kan de adviseur de rol van change agent spelen in de duurzaamheidstransitie van het mkb, een rol waar de klant meer en meer om zal vragen.

Meer weten?

Expertisecentrum
 

Centrum Meervoudige Waardecreatie

Het associate lectoraat werkt nauw samen met het Centrum Meervoudige Waardecreatie. 

Meervoudige waardecreatie is een organisatiestrategie, waarin een organisatie met haar activiteiten niet uitsluitend financieel-economische waarde creëert, maar ook expliciet aanstuurt op de realisatie van sociaal-maatschappelijke en ecologische waarde.

In de praktijk leidt een dergelijke strategie tot een ‘triple win’: winst voor de aandeelhouders, winst voor de andere stakeholders en winst voor het natuurlijk ecosysteem. Een strategie van meervoudige waardecreatie draagt bovendien bij aan de toekomstbestendigheid van een organisatie en de samenleving.

Het meervoudig waardedenken is de inhoudelijke drijver van het Centrum Meervoudige Waardecreatie. Bij meervoudig waardedenken kunnen zes waardesoorten onderscheiden worden:

  • Financiële waarde
  • Natuurlijke waarde
  • Sociaal relationele waarde
  • Intellectuele waarde
  • Menselijke waarde
  • Materiële waarde

Een balans in deze zes waardesoorten zorgt voor toekomstbestendigheid.

186302 centrum meervoudige waardecreatie, compilatie van stockbeelden 2020