Begrijpelijke taal in de rechtspraak

Voor veel burgers is het taalgebruik in rechterlijke uitspraken niet helder en daardoor onbegrijpelijk. Een visueel vonnis helpt de rechtspraak wel begrijpelijk te maken. Daar wordt nu aan gewerkt, verduidelijkt Amber Oomen. Zij is onderzoeker bij de onderzoeksgroep van de Academie Rechten. Door te werken aan begrijpelijke taal in de rechtspraak, draagt de Academie bij aan de verkleining van sociale ongelijkheid.

330267 studiecluster, cluster lerarenopleidingen, engels woordenboek, 2021

Visuele rechtspraak stelt de burger centraal

Een visueel vonnis is belangrijk voor de burger. Een burger wil namelijk weten wat hem te wachten staat en daarvoor is een begrijpelijke rechtspraak nodig. ‘Wanneer je als rechtspraak niet begrijpelijk bent, ben je eigenlijk ontoegankelijk’ zo stelt Amber. Bij een visueel vonnis wordt heel duidelijk de burger centraal gesteld, door te kijken naar zijn of haar behoeften.

Uitkomsten terugbrengen in het onderwijs

Voor studenten van de opleiding is begrijpelijke taal geen onbekend onderwerp. Zo wordt er momenteel al aandacht besteed aan het zelf begrijpen van complexe juridische teksten, maar ook het kunnen overbrengen naar een cliënt. Dit onderzoek zorgt voor nog meer nieuwe inzichten, die de Academie Rechten terugbrengt naar het onderwijs en de studenten.

Multidisciplinair project

Door dit project wordt het het onderwerp begrijpelijke taal vanuit meerdere invalshoeken bekeken. Een multidisciplinair project van o.a. de HAN Academie Rechten, de rechtbank, taalkundigen en social designers. Zo levert het altijd meer op.

Bekijk de videoBegrijpelijke taal in de rechtspraak