Pabo en Arnhemse basisonderwijs

Wijkgerichte aanpak Samen Opleiden

Pabo-ALO studenten sparren met hun docent in Pabo lokaal, achter de laptop.

Op 14 september kwam een groep lerarenopleiders van HAN Academie Educatie en juffen en meesters uit het Arnhemse basisonderwijs samen. De bijeenkomst was bedoeld om met elkaar kennis te maken en ‘onderwijswijkduo’s’ te vormen.

Programmamanager Samen Opleiden PO Arnhem, Andrea van Dijk, licht graag toe wat deze wijkgerichte aanpak van Samen Opleiden inhoudt.

Andrea van Dijk: ”De wijkgerichte aanpak Samen Opleiden is een vernieuwend, maar eigenlijk ook vrij eenvoudig. We hebben 12 wijken van Arnhem gedefinieerd en koppelen daar onderwijswijkduo’s aan; een HAN-opleider van de Pabo en een schoolopleider die  de mentoren van en stagiairs begeleidt. Iedere wijk heeft een andere samenstelling van de jeugdpopulatie en dat komt allemaal de basisschool in. Scholen zijn in het samen met de HAN opleiden van hun juffen en meesters dus niet gebaat bij een ‘one size fits all’ aanpak. Deze onderwijswijkduo’s bepalen met elkaar de accenten bij het Samen Opleiden op deze school.”

Verbinden of samenwerken

Samenwerken in de regio, de netwerkorganisatie, verbinden… het zijn termen die je in menig strategisch beleidsstuk tegenkomt en die makkelijk in de mond genomen worden door de strategiebepalers. Andrea van Dijk is programmamanager en moet het dus hebben van precies die termen om de doelen van het Samen Opleiden PO Arnhem met de partners te bereiken. Hoe kijkt zij hier tegenaan? “Verbinden gaat voor mij over het uitgangspunt, de maatschappelijke opgave van waaruit je te werk gaat. Een belangrijk vertrekpunt, maar het heeft ook nog iets vrijblijvends. Binnen Samen Opleiden gaan we daadwerkelijk samen aan het werk. Daar zijn kaders, plannen en rolduidelijkheid voor nodig, waar ik me als programmamanager mee bezighoud. Maar ook echt zichtbaar commitment, concrete doelen en activiteiten waar aan samengewerkt wordt.”

Programmatisch samenwerken

Samen Opleiden is een beproefd concept in de onderwijssector, waarbij de lerarenopleiding en de school de gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen om studenten op te leiden tot leraar. Samenwerking om bijvoorbeeld het curriculum te verbeteren, de leercontexten tijdens de stages te verrijken of om de begeleiding tijdens de inductiefase van startende leraren te verbeteren. Andrea Van Dijk: “De stap die ik graag met de partners in Arnhem wil gaan maken, is om de samenwerking meer thematisch in te steken. Met mijn collega-programmamanagers voor maakonderwijs, kunst en cultuur, ICT en sport en bewegen zie ik volop mogelijkheden om stagiaires in en rond de Arnhemse scholen nog beter op te leiden voor het onderwijs van de toekomst. . Door  afstemming wordt de toegevoegde waarde van samenwerken in de regio alleen maar groter.”

Meer weten?

Studenten HAN Pabo Arnhem zitten in bibliotheek en voeren hier gesprek met elkaar.
draw-cta-title