Meervoudige waardecreatie via verzekeringsadvies

Hoe kan meervoudige waardecreatie via verzekeringsadvies bijdragen aan een toekomstbestendige regio?

Ruitenberglaan 31

De toekomst van het verzekeringsvak

Deze vraag stond centraal tijdens de lezing van onze associate lector Fred de Jong voor o.a. leden van het netwerk Vereniging voor Financiële Dienstverleners Gelderland (FDG). 

Tijdens de lezing heeft Fred de deelnemers laten zien hoe belangrijk het thema duurzaamheid en meervoudige waardecreatie is voor de toekomst van het verzekeringsvak. Dat je als verzekeringsadviseur toegevoegde waarde kunt bieden aan je klanten als je duurzaamheid in je advisering betrekt. En dat er meer wetgeving aankomt op dit gebied en vooral dat klanten van verzekeringsadviseurs steeds meer behoefte zullen hebben aan hulp om te kunnen verduurzamen.

328552 Foto van Fred de Jong tijdens lezing op 14 september 2021.

Praktijkvoorbeelden en -vraagstukken

Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden is aan de deelnemers duidelijk gemaakt hoe duurzaamheid een rol kan spelen in de adviespraktijk. Deze verduurzamingstransitie van de adviespraktijk kent een veelheid aan vraagstukken waar studenten van de HAN, met name vanuit de opleiding Finance, Tax & Advice, met het doen van onderzoek graag een bijdrage aan leveren. 

Symposium 22 november 2021

Geïnteresseerd in de koppeling van meervoudige waardecreatie aan financieel-fiscale dienstverlening? Het associate lectoraat Sustainable Finance & Tax organiseert op 22 november een symposium. Aanmelden kan via de website van het HAN Centrum Meervoudige Waardecreatie.