Nog beter ons werk doen, daar staan we voor bij de politie!

De HAN-opleiding Learning & Development in Organisations en de Nationale Politie gaan samenwerken. In september 2021 start een professionaliseringstraject voor docenten en leidinggevenden binnen het organisatieonderdeel ‘Operationele Begeleiding en Training’ (OBT) van de Nationale Politie.


Dit professionaliseringstraject is ontwikkeld door de opleiding Learning & Development. De samenwerkingsovereenkomst werd eind april ondertekend in bijzijn van de gehele projectgroep van vertegenwoordigers van politie en HAN. Het symboliseert de verbondenheid tussen beide organisaties en de intentie om tot een goed resultaat te komen.
“Samen zorgen we ervoor dat Nederland net weer een stukje veiliger wordt”.

Professionaliseringstraject

Vanaf de start van het traject in september 2021 krijgen de eerste 24 docenten van de politie- die verantwoordelijk zijn voor de integrale beroepsvaardigheidstraining (IBT) - een maatwerktraject voor de duur van één jaar. In dat jaar leren zij de uitdagingen vanuit de politiepraktijk te onderzoeken en te analyseren om deze uitkomsten om te zetten in passende leerprogramma’s voor de politiemensen op straat. Daarnaast leren ze om het management te adviseren als het gaat om inzet van politiemensen in het veld. Het programma levert bovendien een civiele erkenning van 60 studiepunten op wat een verdere hbo-studie voor de deelnemers aantrekkelijk maakt.

Als L&D opleiding hebben we ruime ervaring in het opleiden van professionals binnen de ‘geüniformeerde wereld’, zoals defensie, brandweer, marechaussee, ambulancezorg en politie. We kennen de cultuur, spreken de taal en begrijpen de uitdagingen waar deze professionals dagelijks voor staan."

Precaire grens tussen wel of niet toepassen van geweld

Jan Hondorp en Douwe Jansen, beide HRD-specialisten bij de Nationale politie, zijn verantwoordelijk voor de interne professionalisering van de OBT/IBT docenten. “De politie is een prachtige en professionele organisatie en staat voor een veilig Nederland. Zij beschermt de democratie, handhaaft de wet en is het gezag op straat. Waar nodig biedt de politie de helpende hand. In noodsituaties grijpt zij dwingend in. Waar anderen een stap terug doen, stappen politiemensen naar voren. Als dat nodig is met geweld, desnoods met gevaar voor eigen leven.”

“Dit geweldsmonopolie van de overheid vraagt veel van de politiemedewerkers qua verantwoordelijkheden. Juist de precaire grens tussen het wel of niet toepassen van geweld vraagt een gedegen opleiding van de politiemensen op straat. Daarbij vraagt de samenleving om een hoge mate van zorgvuldigheid als het gaat om de inzet van geweld” aldus Jan Hondorp.

Douwe Jansen vult aan: “Na de basisopleiding op De Politieacademie, zorgt OBT dat politiemensen op straat goed getraind blijven. Dit is van belang om mee te kunnen bewegen met de snel en vrijwel voortdurend veranderende maatschappij. Politiemensen dienen wendbaar en weerbaar te zijn”.

De maatschappij wordt complexer en dat vraagt steeds meer van de politiemensen tijdens de taakuitvoering.  IBT docenten begeleiden en trainen politiemensen in het omgaan en voorkomen van geweld. Denk daarbij aan de-escalerende vaardigheden, aanhoudings- en zelfverdedigings-vaardigheden en het hanteren van geweldsmiddelen op proportionele en subsidiaire wijze. De begeleiding en training dient bij te dragen aan de fysieke, mentale en morele weerbaarheid van politiemensen.

Juist de precaire grens tussen het wel of niet toepassen van geweld vraagt een gedegen opleiding van de politiemensen op straat. Daarbij vraagt de samenleving om een hoge mate van zorgvuldigheid als het gaat om de inzet van geweld."

bouwkunde baksteen troffel
Een baksteen met troffel

Keuze voor HAN Learning & Development

Jan Hondorp: “Aangezien wij als politie al veelvuldig samenwerken met onderwijsinstellingen was de connectie met de opleiding ‘Learning & Development (L&D) in Organisations’ van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) snel gemaakt. Wij kennen de opleiding en waarderen de geleverde kwaliteit als het gaat om het professionaliseren van medewerkers in organisaties”.

William de Kaste en Paul Jacobs zijn beiden als hoofddocent verbonden aan deze HAN L&D opleiding en betrokken bij deze samenwerking. “L&D houdt zich bezig met het leren en ontwikkelen van medewerkers in organisaties. Sinds 2001 zijn we een zelfstandige opleiding binnen de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Daarbij is de combinatie van onze L&D beroepsrollen uniek binnen Nederland. Wij zijn de enige opleiding op hbo-niveau met dit afgewogen profiel” geeft William de Kaste aan.

Paul Jacobs valt hem bij: “Als L&D opleiding hebben we ruime ervaring in het opleiden van professionals binnen de ‘geüniformeerde wereld’, zoals defensie, brandweer, marechaussee, ambulancezorg en politie. We kennen de cultuur, spreken de taal en begrijpen de uitdagingen waar deze professionals dagelijks voor staan. Daarbij sluit ons onderwijsprogramma naadloos aan bij de vraagstukken uit de beroepspraktijk, dat maakt ons een ideale partner in samen ontwikkelen, leren en presteren”.

Verandering lukt alleen als iedereen meedoet. We betrekken in het leertraject naast de IBT docenten dus ook leidinggevende zoals de politiecoördinatoren en teamchefs, juist om de gewenste verandering en aanpak in de gehele lijn te borgen."

Verandering lukt alleen als iedereen meedoet

Paul Jacobs: “Binnen het leertraject maken vooral gebruik van daadwerkelijke casussen waar politiefunctionarissen mee te maken krijgen. Hierdoor bevorderen we de transfer vanuit de politiepraktijk naar het onderwijs en kan het geleerde direct weer toegepast worden in de dagelijkse politiepraktijk”.

Om het leereffect van theorie en praktijk maximaal te integreren wordt het professionaliserings-traject gezamenlijk uitvoert door zowel docenten van de HAN als HRD-specialisten van de politie.

“Verandering lukt alleen als iedereen meedoet” zegt William de Kaste van de HAN. “We betrekken in het leertraject naast de IBT docenten dus ook leidinggevende zoals de politiecoördinatoren en teamchefs, juist om de gewenste verandering en aanpak in de gehele lijn te borgen.”