IAG-V cultuursensitief

Verschillen in cultuur, vluchten of gezinshereniging. Als ambulant hulpverlener komt je de dagelijkse praktijk in aanraking met andere culturen of gezinnen met een vluchtverhaal. In de IAG-V opleiding gaan we van en met elkaar leren over de vragen die spelen rondom o.a. diversiteit, migratie, gezinshereniging en vluchten.

31744 twee vrouwen luisteren naar gesprek

In november van start

In november 2021 gaan we (als enige opleider in Nederland)  een tweede pilot draaien van de IAG-V opleiding waarin we het cultuur sensitieve aspect stevig neerzetten.

Transcultureel werken

Van en met elkaar leren rondom het thema transcultureel systemisch werken. Leven en werken in een multiculturele samenleving betekent dat het communicatieproces tussen mensen beïnvloed wordt door verschillende culturele achtergronden. Transcultureel werken is een manier om culturele verschillen te overbruggen. Dit vraagt van hulpverleners dat zij aandacht hebben voor het gehele systeem van de cliënt en daarbij gevoelig worden voor de diversiteit van hun cliënten. Dat ze niet uitgaan van één wereld- of mensbeeld, maar beseffen dat er verschillende beelden bestaan. Als hulpverlener moet je bewust zijn van je eigen systeem en culturele achtergrond om de diversiteit van je cliënt te zien en te waarderen.

In het kort

  • een volwaardige post HBO - IAG opleiding met een experts op het gebied van transcultureel systemisch werken.
  • 13 lesdagen en 6 intervisiebijeenkomsten.
  • Start november 2021, diplomering oktober 2022
  • Kosten: 4500,- euro per cursist
  • Locatie: HAN Nijmegen (in overleg met deelnemende organisaties geven we graag les en intervisie op locatie in het kader van ontmoeten, een kijkje in elkaars keuken)
  • Toelating:  professionals met minimaal 2 jaar relevante werkervaring op een agogische functie, minimaal 16 uur per week werkzaam in de ambulante jeugdzorg waarbij migratie, vluchten en/of cultuurverschillen aan de orde zijn. (stage/werkervaringsplek is toegestaan), een HSAO-diploma.
  • Accreditatie: 148,5 punten SKJ, 240 punten Registerplein, 85 punten V&V, registeropleiding (CPION-SPHBO). Tevens geaccrediteerd als aanvullende scholing ten behoeve van SKJ registratie. Zie voor de registratie eisen vanuit het SKJ www.skjjeugd.nl
31755 gang van school

Aanmelden

Wil jij hierbij zijn? Meld je snel aan! Via info.llo.amm@han.nl. Let op: er is plek voor maximaal 20 cursisten.

Meer informatie?

Wil je meer weten over IAG-V? Kijk dan hier.

“Ik vond het fijn dat we die ervaringen konden delen en je te verdiepen in elkaars culturele achtergronden. Ik zou de opleiding dan ook zeker aanraden. Ook voor Nederlandse cursisten of cursisten die hier zijn opgegroeid en weinig met het land van hun ouders hebben. Je leert veel over de theorie, maar doordat we samen leren, leer je ook van elkaars verhaal en ervaringen.”