Webinar De publieke sfeer

Hoe kunnen bedrijven en organisaties het publieke gesprek over maatschappelijke thema’s in gang zetten, daar zelf een rol in spelen?

twee docenten tijdens cms cursus

Vooral praktisch

Het wordt vooral een praktisch webinar. Henriëtta Joosten, onze associate lector Financial Ethics, gaat het binnenkort geven. Ze is weliswaar van huis uit filosoof, maar daarnaast is ze bedrijfskundige en de rol die bedrijven spelen in de samenleving, gaat haar na aan het hart. Het webinar heeft als thema: ‘De publieke sfeer’. De blik zal heel concreet gericht worden op hoe bedrijven en organisaties het publieke gesprek over maatschappelijke thema’s in gang kunnen zetten, daar zelf een rol in kunnen spelen. Er zijn organisaties die dat al bewust doen. Dit komt allemaal aan de orde tijdens het webinar, na een korte kennismaking met het werk van politiek denker Hannah Arendt.

Wie nemen deel?

Deelnemers aan het webinar zijn de studenten van de minor Circulaire Economie, de regisseurs van de drie CMW-focusthema’s en – last but not least – een zestal bedrijven/organisaties.

Het webinar vindt twee keer plaats in de eerste week van december. In januari praten we u graag bij over de uitkomsten!