Menselijke en natuurlijke waarde - hoe rapporteer je daarover?

Steeds meer bedrijven publiceren naast hun financieel jaarverslag een integrated report, waarin naast financiële waarde ook over maatschappelijke waarden wordt gerapporteerd. Met de opkomst van integrated reporting is hier echter ook de nodige kritiek op ontstaan.

studenten overleggen

Inzicht in praktische problemen bij rapportage

HAN-lector Koos Wagensveld duikt samen met Jan Jonker (hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de RU) en Egbert Willekes (docent-onderzoeker aan de Haagse Hogeschool en de RU) in de materie. Hun gezamenlijke publicatie in het maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB) biedt inzicht in de praktische problemen die controllers en accountants kunnen ervaren bij het waarderen van natuurlijk en menselijk kapitaal.

Het goede nieuws is dat ze, aan de hand van een kritische analyse van de ‘Triple Depreciation Line’, wel degelijk ook concrete mogelijkheden zien. Voor controllers en accountants de moeite waard om kennis van te nemen!