De maatschappelijke rol van de financieel adviseur gaat mij aan het hart

Wat hebben financieel adviseurs en de transitie naar duurzaamheid met elkaar te maken? ‘Alles!’, zo vindt Fred de Jong (49), expert in de financieel adviesmarkt. Hij weet uit te leggen waarom de fiscalist, de assurantie- en hypotheekadviseur, de financieel planner en de accountant een wezenlijk andere rol moeten gaan spelen dan zij tot nu deden.

Fred de Jong ass lector

Gaat de financieel adviseur een essentieel andere rol spelen?

Fred de Jong startte medio september bij de HAN als associate lector Sustainable Finance & Tax. Een kersvers associate lectoraat! Janet Steenhuis interviewde Fred over zijn ambities en plannen. 

"Als voorbereiding op ons gesprek neem ik een kijkje op de website van Fred de Jong. Meteen valt me iets op. Hij praat daar over de ‘zorgambitie’ die een financieel adviseur zou moeten hebben jegens z’n klanten. Zorgambitie, als iets wat verder gaat dan wat de adviseur wettelijk verplicht is te doen. Ik ben nieuwsgierig en vraag Fred om uitleg.

Fred: “Ja, die maatschappelijke rol van de financieel adviseur gaat mij aan het hart. Sterker nog: ik zie ook juist daar de toekomst, het bestaansrecht van de bedrijfstak. Als we kijken naar het MKB, dan zien we dat daar geleidelijk het bewustzijn ontstaat: als ik toekomstbestendig wil ondernemen, dan kan het niet meer zijn dat ik winst maak ten koste van het milieu of ten koste van mensen die betrokken zijn bij de productie. Dan komt de vraag: hoe dan wel? Hoe doe ik op basis van ‘meer waarden dan alleen de financiële’ mijn investeringen, hoe komt het risicomanagement eruit te zien, kortom: hoe ziet mijn nieuwe businessmodel eruit?”