Deelnemers RAAK-pro project gezocht

Sinds de coronapandemie lijkt de stikstofcrisis als sneeuw voor de zon verdwenen. Weet je het nog? Eind 2019 zijn zo’n 18.000 bouw- en infrastructuurprojecten en vergunningverleningen stilgelegd.

Stockbeeld interessegebied aarde en milieu

Om de bouw toch doorgang te laten vinden, is er een maatregelenpakket gelanceerd over de invoering van de maximale stikstof-uitstoot die de bouw mag produceren. In ruil voor deze drempelwaarde moet de bouwsector de emissies van bouwprojecten in (maximaal) 10 jaar tijd met 80 procent terugbrengen.

Lage uitstoot

Dit betekent een verplichting om te investeren in verduurzaming van machines en voertuigen. Om dit voor elkaar te krijgen, vraagt de overheid bijvoorbeeld richting aanbestedende diensten om deze verduurzaming mee te nemen in de gunning van projecten. 

Mkb-bedrijven gezocht

De HAN is op zoek naar mkb-bedrijven die bezig zijn of aan de slag willen om materieel te verduurzamen voor toepassing in de utiliteits-, grond-, water- of wegenbouw. 

Participeren

Ken jij producenten van voertuigen die aan het verduurzamen zijn of voornemens zijn deze slag te maken? Of ben je hier misschien zélf als bedrijf actief mee bezig? Dan komen we graag met je in contact. We zijn namelijk op zoek naar partijen die willen participeren in een RAAK-pro project in samenwerking met het Lectoraat  HAN Automotive Research.