Lectoraat Onbegrepen gedrag, Zorg en Samenleving (OZS) komt in corona-actie

Jessy Berkvens (projectleider Methodisch samenwerken bij het Lectoraat Onbegrepen gedrag, Zorg en Samenleving):

man troost vrouw

De eerste twee weken waren wij – Nederlanders – in ‘verwarring’ over onze eigen situaties. Wat gebeurt er met onze gezondheid? Wat gebeurt er met ons werk? Wat gebeurt er in ons gezin? In de eerste twee weken waren we ook sociaal, wat kan ik doen voor de buurvrouw, de lokale ondernemingen, de mensen in de zorg? Terwijl thuiszorgmedewerkers en andere zorgverleners aan huis hun vitale beroep bleven uitoefenen, gingen hulpverleners in o.a. de GGZ/verslavingszorg (ambulant) vooral hulp op afstand bieden. Dit kon – en kan – toch niet in alle gevallen zonder crisis voldoende zijn? Hierover luidt het Lectoraat OZS de noodklok. In sommige situaties leidt het niet meteen tot grote zorgen. De eerste contouren van successen over beeldbellen en digitale peer-supportgroepen zijn zelfs al te zien. Helaas leidt dit in sommige situaties wel tot grote zorgen, en dat kunnen en mogen we niet laten gebeuren. Tijd voor actie dus!

Het Lectoraat OZS heeft daarom een enquête uitgezet bij een breed en gevarieerd netwerk van o.a. mensen in psychische problemen, naasten, sociaal domein en de GGZ. Hopelijk leidt dit tot een afspiegeling van de reële ervaringen van mensen en een scala aan ideeën om hier en nu iets te doen aan de verbetering – of liever gezegd: voorkomen van verslechtering – van het psychisch welzijn van mensen. We zullen ideeën verbinden en praktische handvatten aanreiken op thema’s waar mensen met psychische problemen en degenen die hulp verlenen nu en de komende weken behoefte aan hebben.

Je kunt de enquête hier vinden.