Unexpected SEE: overvol café brainstormt over nieuw innovatielab

Één ding is zeker: er kómt een innovatielab op het IPKW. Een hybride leeromgeving waar onderwijs, onderzoek en werkveld samenkomen om met elkaar te werken aan de duurzame wereld van morgen.

Zonnepanelen en windmolens

Maar hoe moet dat innovatielab er eigenlijk precies uit gaan zien? Daar werd druk over nagedacht tijdens het SEE-café, afgelopen vrijdag tijdens HAN unexpected x innovate. 

Discussiëren en brainstormen

Tijdens het drukbezochte SEE-café zitten betrokkenen uit onderwijs, onderzoek én het bedrijfsleven al klaar om met elkaar te discussiëren én brainstormen over de mogelijkheden van het innovatielab. Maar voordat het zo ver is, onderstreept Christien Lokman, programmamanager Sustainable Energy & Environment (SEE) bij de HAN, nog even het belang van de komst van het Innovatielab.

Innovatielab heeft impact op de hele regio

“Maatschappelijke opgaves worden steeds complexer, innovaties gaan heel snel,” trapt Lokman af. “Je moet veel dichter op het werkveld zitten. Samenwerken in de driehoek van onderwijs, onderzoek en werkveld is het onderwijs van de toekomst. En er is een fysieke plek nodig waar dat kan. We hebben al hybride leerplekken op het IPKW op gebied van duurzame mobiliteit en de energietransitie in de gebouwde omgeving, maar die willen we uitbreiden. Op het IPKW is een mooie grote hal beschikbaar die we tot innovatielab kunnen gaan verbouwen. Dat lab kun je bijvoorbeeld vergelijken met de RDM-campus in Rotterdam of de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht: een plek waar wordt samengewerkt aan de toekomst en waar de energietransitie zichtbaar wordt. Zo’n lab zal uiteindelijk impact hebben op de hele regio.”

Brainstormen aan thematafels

In het innovatielab zullen partijen op het gebied van energietransitie, nieuwe mobiliteit en circulaire economie straks met elkaar aan de slag gaan om van elkaar te leren, te innoveren en beter opgeleide professionals af te leveren voor een wereld die steeds meer opschuift richting duurzaamheid. Het SEE-café bleek daar eigenlijk al een mooi voorproefje van: elke tafel was per thema ingedeeld, zodat bedrijven, studenten, onderzoekers en docenten met elkaar konden brainstormen over de mogelijke invulling van het toekomstige lab.

Ideeën spuien in snelle rondes

Maar tijd voor rustig discussiëren is er niet: in zogenaamde ‘pressure cooker’- rondes van een paar minuten mag de thematafels Circulaire Economie, Nieuwe Mobiliteit en Energietransitie zich buigen over verschillende vragen. Hoe zou het Innovatielab er over vijf jaar uitzien bijvoorbeeld? Na een paar minuten schrijven barsten de ideeën van alle kanten in de hele zaal los. “Het moet open, ruimtelijk en transparant zijn,” bedenkt de één. “Het moet een netwerkomgeving worden waar wordt ontworpen, getest en altijd met elkaar kan worden overlegd,” vindt de ander. 

Alle partijen moeten elkaar vinden

Maar het innovatielab kan nog veel meer zijn dan dat, zo klinkt het ook vanaf de Energietransitie-tafel. Er zouden verschillende werkplaatsen kunnen zitten, maar ook allerlei bedrijven die met hun eigen technologieën bezig zijn. In het innovatielab zou plaats kunnen zijn voor studentenbelangengroepen, maar ook voor ontmoetingsplekken. En waarom zou je geen gebruik kunnen maken van scholing on demand? Over één ding blijken de meesten het al snel eens: alle verschillende partijen moeten elkaar in het lab straks makkelijk kunnen vinden.

Start-ups opzetten, waarom niet?

Op de vraag: ‘Wat mag er vooral niet ontbreken op het innovatielab?” ontstaat aan de Nieuwe Mobiliteit-tafel het idee om ook de deuren open te zetten voor mbo en wo-studenten. En oppert een ander weer om de mogelijkheid te bieden om start-ups op te zetten binnen het lab. En hoezo zou het eigenlijk geen plek zijn waar je allerlei inspirerende evenementen zou kunnen houden? “Je kunt allerlei dingen bedenken om het levendig te houden en te inspireren. Activiteiten waarbij teams bijvoorbeeld aan elkaar kunnen presenteren wat ze allemaal gedaan hebben,” bedenkt de een. “Ja, of zelfs een soort TED-talks!” vult de ander enthousiast aan. De verschillende partijen moeten elkaar in het lab straks makkelijk kunnen vinden.

Innovatielab als speelplein van kennis

Na nog een aantal rondes wordt vooral één ding duidelijk: het innovatielab zou een speelplein van kennis moeten worden. Een plek waar iedereen elkaar kan vinden, waar kennis uitgewisseld kan worden en waar samen over oplossingen kan worden nagedacht. Maar ook een plek waar iedereen op verschillende manieren wordt gestimuleerd te leren van elkaars expertise. “Je moet elkaar meenemen in innovatie en elkaar inspireren,” zo vat een aanwezige van de Nieuwe Mobiliteit-tafel het samen. 

Gemene deler

Na afloop van de zaalronde mag elke tafel hun beste idee voor het innovatielab delen met de rest. De ene tafel oppert een zogenaamde ‘whiteboard-muur’ om vrijelijk ideeën op kwijt te kunnen. De ander had bedenkt dat oudere studenten jongerejaars mee moeten kunnen nemen binnen hun project. Verschillende plannen, maar de gemene deler van de mogelijke invulling van het lab bleek vergelijkbaar met hoe het aan de Nieuwe Mobiliteit-tafel al klonk. Namelijk dat het innovatielab een plek moet worden waar kennisuitwisseling, innovatie en inspiratie vooropstaan. En daar is, na afloop van de bijeenkomst, nog eens uitgebreid en rustig over na gediscussieerd. Zónder pressure.